เนื้อเพลง Dangerous คำอ่านไทย Shinedown

I could stand behind my barricade
( ไอ เคิด สแทนด์ บีฮายน์ มาย แบรริเขด)
Do what I’m told and be afraid to change
(ดู ว๊อท แอม โทลด แอนด์ บี อะเฟรด ทู เช้งจํ)
While isolated by the mainstream
(ไวล์ ไอ๊โซเหลท บาย เดอะ mainstream)
With the current up against me
(วิธ เดอะ เค๊อร์เร้นท อั๊พ อะเก๊นสท มี)

Well maybe if my arms were ten feet tall
(เวลล เมบี อิ๊ฟ มาย อาร์ม เวอ เท็น ฟีท ทอลล์)
I could finally reach that crystal ball
(ไอ เคิด ไฟแน็ลลิ รี๊ช แดท ครีซแท็ล บอล)

‘Cause I still find inside
(ค๊อส ไอ สทิลล ไฟนด์ อิ๊นไซด์)
There’s something braver
(แดร์ ซัมติง เบเฝ่อร์)
And I, I won’t be, I won’t be
(แอนด์ ดาย , ไอ ว็อนท บี , ไอ ว็อนท บี)
The silent damnation
(เดอะ ไซ๊เล่นท แด็มเนฌัน)

I will never be voiceless
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ฝอยซเล็ซ)
My weapon of choice is
(มาย เว๊พ่อน อ็อฝ ช๊อยซํ อีส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
I won’t be left defenseless
(ไอ ว็อนท บี เล๊ฟท ดิเฟนซเล็ซ)
As God as my witness
(แอส ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
Dangerous
(เดนเจอะรัซ)

I’m not making conversation
(แอม น็อท เมคอิง คอนเฝอะเซฌัน)
But I’ll state my observations
(บั๊ท อิลล สเทท มาย ออปซีเวเชิน)

Well I could buy my faith like a plot in the ground
(เวลล ไอ เคิด บาย มาย เฟท ไล๊ค เก พล๊อท อิน เดอะ กราวนด์)
But I was never lost and I never had a doubt
(บั๊ท ไอ วอส เน๊เฝ่อร์ ล็อซท แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดาท)

‘Cause I still find
(ค๊อส ไอ สทิลล ไฟนด์)
It’s not my imagination
(อิทซ น็อท มาย อิแมจิเนฌัน)
And I, I won’t be, I won’t be
(แอนด์ ดาย , ไอ ว็อนท บี , ไอ ว็อนท บี)
The silent damnation
(เดอะ ไซ๊เล่นท แด็มเนฌัน)

I will never be voiceless
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ฝอยซเล็ซ)
My weapon of choice is
(มาย เว๊พ่อน อ็อฝ ช๊อยซํ อีส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
I won’t be left defenseless
(ไอ ว็อนท บี เล๊ฟท ดิเฟนซเล็ซ)
As God as my witness
(แอส ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
Dangerous
(เดนเจอะรัซ)

Everybody
(เอวี่บอดี้)
Is somebody
(อีส ซัมบอดี้)
And anybody is you
(แอนด์ เอนอิบอดิ อีส ยู)
I own my story
(ไอ โอว์น มาย สท๊อรี่)
I won’t say sorry
(ไอ ว็อนท เซย์ ซ๊อรี่)
And neither should you
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ เชิด ยู)

I will never be
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี)
I will never be voiceless
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ฝอยซเล็ซ)
My weapon of choice is
(มาย เว๊พ่อน อ็อฝ ช๊อยซํ อีส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
I won’t be left defenseless
(ไอ ว็อนท บี เล๊ฟท ดิเฟนซเล็ซ)
As God as my witness
(แอส ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)

Everybody
(เอวี่บอดี้)
Is somebody
(อีส ซัมบอดี้)
And anybody is you
(แอนด์ เอนอิบอดิ อีส ยู)
I will never be voiceless
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ฝอยซเล็ซ)
As God as my witness
(แอส ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
I won’t be left defenseless
(ไอ ว็อนท บี เล๊ฟท ดิเฟนซเล็ซ)
As God as my witness
(แอส ก๊อด แอส มาย วิทเหนส)
I’d rather be dangerous
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เดนเจอะรัซ)
Dangerous
(เดนเจอะรัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerous คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น