เนื้อเพลง Asking for It คำอ่านไทย Shinedown

Can I have a moment of your time?
( แคน นาย แฮ็ฝ อะ โม๊เม้นท อ็อฝ ยุร ไทม์)
Just a single second so you see that indeed we’ll be leaving you behind, before I cross that line
(จั๊สท ดา ซิ๊งเกิ้ล เซ๊คคั่น โซ ยู ซี แดท อินดี๊ด เวลล บี ลีฝอิงส ยู บีฮายน์ , บีฟอร์ ไอ ครอสสํ แดท ไลน์)
Turn it up so you can hear the bells crashing through the clouds as it rain down the drain
(เทิร์น หนิด อั๊พ โซ ยู แคน เฮียร เดอะ เบลล์ แคร๊ชชิง ทรู เดอะ คลาวดํ แอส ซิท เรน เดาน เดอะ ดเรน)
That we know all too well, it’s a living hell
(แดท วี โนว์ ออล ทู เวลล , อิทซ ซา ลีฝอิง เฮ็ลล)

Careful what you say and who you say and who you say it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ อิท ทู)
Careful what you say and who you say you it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ ยู อิท ทู)
Baby you talked too much and you were asking for it, asking for it, asking for it
(เบ๊บี้ ยู ท๊อล์ค ทู มัช แอนด์ ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
You can blame bad luck but you were asking for it, asking for it, asking for it
(ยู แคน เบลม แบ้ด ลัค บั๊ท ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
When all is said and done, you need to tie your tongue
(เว็น ออล อีส เซ็ด แอนด์ ดัน , ยู นี๊ด ทู ไท ยุร ทั๊ง)
Cause when you spit on everyone
(ค๊อส เว็น ยู ซพิท ออน เอ๊วี่วัน)
You were arguing and now you’re asking for it, asking for it, asking
(ยู เวอ อากีริง แอนด์ นาว ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง)

Caught up in the gutter once again
(คอท อั๊พ อิน เดอะ กัทเทอะ วั๊นซ อะเกน)
Crashing through the mud, throwing lies, cutting ties until the sidewalk ends
(แคร๊ชชิง ทรู เดอะ มัด , โตววิง ไล , คัททิง ไท อันทิล เดอะ ไซด์ว๊อก เอ็นด)
And the truth begins
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ บีกิน)
Power through the point of no return
(พ๊าวเว่อร์ ทรู เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ โน รีเทิร์น)
Famously arranged all the same I hope you change if that world is gonna turn
(เฟมัซลิ อะเร๊นจ์ ออล เดอะ เซม ไอ โฮพ ยู เช้งจํ อิ๊ฟ แดท เวิลด อีส กอนนะ เทิร์น)
It’s not my concern
(อิทซ น็อท มาย คอนเซิร์น)

Careful what you say and who you say and who you say it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ อิท ทู)
Careful what you say and who you say you it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ ยู อิท ทู)
Baby you talked too much and you were asking for it, asking for it, asking for it
(เบ๊บี้ ยู ท๊อล์ค ทู มัช แอนด์ ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
You can blame bad luck but you were asking for it, asking for it, asking for it
(ยู แคน เบลม แบ้ด ลัค บั๊ท ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
When all is said and done, you need to tie your tongue
(เว็น ออล อีส เซ็ด แอนด์ ดัน , ยู นี๊ด ทู ไท ยุร ทั๊ง)
Cause when you spit on everyone
(ค๊อส เว็น ยู ซพิท ออน เอ๊วี่วัน)
You were arguing and now you’re asking for it, asking for it, asking
(ยู เวอ อากีริง แอนด์ นาว ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง)

You are, you are, you are, you are, you are asking for it
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
You are, you are, you are, you are, you are asking for it
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)

Careful what you say and who you say and who you say it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ อิท ทู)
Careful what you say and who you say you it to
(แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์ แอนด์ ฮู ยู เซย์ ยู อิท ทู)
Baby you talked too much and you were asking for it, asking for it, asking for it
(เบ๊บี้ ยู ท๊อล์ค ทู มัช แอนด์ ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
You can blame bad luck but you were asking for it, asking for it, asking for it
(ยู แคน เบลม แบ้ด ลัค บั๊ท ยู เวอ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
When all is said and done, you need to tie your tongue
(เว็น ออล อีส เซ็ด แอนด์ ดัน , ยู นี๊ด ทู ไท ยุร ทั๊ง)
Cause when you spit on everyone
(ค๊อส เว็น ยู ซพิท ออน เอ๊วี่วัน)
You were arguing and now you’re asking for it, asking for it, asking
(ยู เวอ อากีริง แอนด์ นาว ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง)

You know you’re asking for it, asking for it.
(ยู โนว์ ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง ฟอร์ อิท)
You know you’re asking for it, asking!
(ยู โนว์ ยัวร์ อาคกิ้ง ฟอร์ อิท , อาคกิ้ง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Asking for It คำอ่านไทย Shinedown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น