เนื้อเพลง Waiting for Love คำอ่านไทย Avicii

Where there’s a will, there’s a way, kinda beautiful
( แวร์ แดร์ ซา วิล , แดร์ ซา เวย์ , กินดา บยูทิฟุล)
And every night has its day, so magical
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แฮ็ส อิทซ เดย์ , โซ แมจอิแค็ล)
And if there’s love in this life, there’s no obstacle
(แอนด์ อิ๊ฟ แดร์ ลัฝ อิน ดิส ไล๊ฟ , แดร์ โน อ๊อบสเทเคิ่ล)
That can’t be defeated
(แดท แค็นท บี ดีฟี๊ท)

For every tyrant a tear for the vulnerable
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทแร็นท ดา เทียร์ ฟอร์ เดอะ ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล)
In every lost soul the bones of a miracle
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ล็อซท โซล เดอะ โบน อ็อฝ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
For every dreamer a dream we’re unstoppable
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ดรีมเออะ รา ดรีม เวีย อันสตอพปาเบิล)
With something to believe in
(วิธ ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)

Monday left me broken
(มันดิ เล๊ฟท มี บโรเค็น)
Tuesday I was through with hoping
(ทยูสดิ ไอ วอส ทรู วิธ โฮพปิง)
Wednesday my empty arms were open
(เวนสดิ มาย เอ๊มพที่ อาร์ม เวอ โอ๊เพ่น)
Thursday waiting for love, waiting for love
(เธิสดิ เวททิง ฟอร์ ลัฝ , เวททิง ฟอร์ ลัฝ)
Thank the stars it’s Friday
(แธ๊งค์ เดอะ สทาร์ อิทซ ฟไรดิ)
I’m burning like a fire gone wild on Saturday
(แอม เบรินนิง ไล๊ค เก ไฟเออะร กอน ไวลด์ ออน แซทเออะดิ)
Guess I won’t be coming to church on Sunday
(เกสส ซาย ว็อนท บี คัมอิง ทู เชิร์ช ออน ซันดิ)
I’ll be waiting for love, waiting for love
(อิลล บี เวททิง ฟอร์ ลัฝ , เวททิง ฟอร์ ลัฝ)
To come around
(ทู คัม อะราวนฺดฺ)

We are one of a kind irreplaceable
(วี อาร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ อิเรเพสเบิล)
How did I get so blind and so cynical
(ฮาว ดิด ดาย เก็ท โซ ไบลนฺดฺ แอนด์ โซ ซีนอิแค็ล)
If there’s love in this life we’re unstoppable
(อิ๊ฟ แดร์ ลัฝ อิน ดิส ไล๊ฟ เวีย อันสตอพปาเบิล)
No we can’t be defeated
(โน วี แค็นท บี ดีฟี๊ท)

Monday left me broken
(มันดิ เล๊ฟท มี บโรเค็น)
Tuesday I was through with hoping
(ทยูสดิ ไอ วอส ทรู วิธ โฮพปิง)
Wednesday my empty arms were open
(เวนสดิ มาย เอ๊มพที่ อาร์ม เวอ โอ๊เพ่น)
Thursday waiting for love, waiting for love
(เธิสดิ เวททิง ฟอร์ ลัฝ , เวททิง ฟอร์ ลัฝ)
Thank the stars it’s Friday
(แธ๊งค์ เดอะ สทาร์ อิทซ ฟไรดิ)
I’m burning like a fire gone wild on Saturday
(แอม เบรินนิง ไล๊ค เก ไฟเออะร กอน ไวลด์ ออน แซทเออะดิ)
Guess I won’t be coming to church on Sunday
(เกสส ซาย ว็อนท บี คัมอิง ทู เชิร์ช ออน ซันดิ)
I’ll be waiting for love, waiting for love
(อิลล บี เวททิง ฟอร์ ลัฝ , เวททิง ฟอร์ ลัฝ)
To come around
(ทู คัม อะราวนฺดฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting for Love คำอ่านไทย Avicii

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น