เนื้อเพลง Joy of The Lord คำอ่านไทย Rend Collective

Though the tears may fall my song will rise
( โธ เดอะ เทียร์ เมย์ ฟอลล์ มาย ซ็อง วิล ไร๊ส)
My song will rise to You
(มาย ซ็อง วิล ไร๊ส ทู ยู)
Though my heart may fail my song will rise
(โธ มาย ฮาร์ท เมย์ เฟล มาย ซ็อง วิล ไร๊ส)
My song will rise to You
(มาย ซ็อง วิล ไร๊ส ทู ยู)
While there’s breath in my lungs
(ไวล์ แดร์ บรี๊ทฺรฺ อิน มาย ลัง)
I will praise you Lord
(ไอ วิล เพรส ยู หลอร์ด)

In the dead of night I’ll lift my eyes
(อิน เดอะ เด้ด อ็อฝ ไน๊ท อิลล ลิฟท มาย อาย)
I’ll lift my eyes to You
(อิลล ลิฟท มาย อาย ทู ยู)
Though the waters rise I’ll lift my eyes
(โธ เดอะ ว๊อเท่อร ไร๊ส อิลล ลิฟท มาย อาย)
I’ll lift my eyes to You
(อิลล ลิฟท มาย อาย ทู ยู)
While there’s hope in this heart
(ไวล์ แดร์ โฮพ อิน ดิส ฮาร์ท)
I will praise You Lord
(ไอ วิล เพรส ยู หลอร์ด)

The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
In the darkness I’ll dance
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ อิลล แด๊นซ์)
In the shadows I’ll sing
(อิน เดอะ แฌดโอ อิลล ซิง)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)

When I cannot see You with my eyes
(เว็น นาย แคนน็อท ซี ยู วิธ มาย อาย)
Let faith arise to You
(เล็ท เฟท อะไร๊ส ทู ยู)
When I cannot feel Your hand in mine
(เว็น นาย แคนน็อท ฟีล ยุร แฮนด์ อิน ไมน์)
Let faith arise to You
(เล็ท เฟท อะไร๊ส ทู ยู)
God of mercy and love
(ก๊อด อ็อฝ เม๊อร์ซี่ แอนด์ ลัฝ)
I will praise You Lord
(ไอ วิล เพรส ยู หลอร์ด)

How You shine with glory Lord of light
(ฮาว ยู ไชน์ วิธ กล๊อรี่ หลอร์ด อ็อฝ ไล๊ท)
I feel alive with You
(ไอ ฟีล อะไล๊ฝ วิธ ยู)
In Your presence now I come alive
(อิน ยุร พเรสเอ็นซ นาว ไอ คัม อะไล๊ฝ)
I am alive with You
(ไอ แอ็ม อะไล๊ฝ วิธ ยู)
There is strength when I say
(แดร์ อีส ซทเร็งธ เว็น นาย เซย์)
I will praise You Lord
(ไอ วิล เพรส ยู หลอร์ด)

The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
In the darkness I’ll dance
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ อิลล แด๊นซ์)
In the shadows I’ll sing
(อิน เดอะ แฌดโอ อิลล ซิง)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)

When sorrow comes my way
(เว็น ซ๊อโร่ว คัม มาย เวย์)
You are the shield around me
(ยู อาร์ เดอะ ชีลด อะราวนฺดฺ มี)
Always You remain
(ออลเว ยู รีเมน)
My courage in the fight
(มาย เค๊อเหรจ อิน เดอะ ไฟ้ท)

I hear You call my name
(ไอ เฮียร ยู คอลลํ มาย เนม)
Jesus I am coming
(จีสัซ ซาย แอ็ม คัมอิง)
Walking on the waves
(วอคกิง ออน เดอะ เว๊ฝ)
Reaching for Your light
(รีชชิง ฟอร์ ยุร ไล๊ท)

The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)
In the darkness I’ll dance
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ อิลล แด๊นซ์)
In the shadows I’ll sing
(อิน เดอะ แฌดโอ อิลล ซิง)
The joy of the Lord is my strength
(เดอะ จอย อ็อฝ เดอะ หลอร์ด อีส มาย ซทเร็งธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joy of The Lord คำอ่านไทย Rend Collective

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น