เนื้อเพลง Just a Glimpse คำอ่านไทย Rend Collective

Breath of God will You breathe on me like a hurricane?
( บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ ก๊อด วิล ยู บรีฑ ออน มี ไล๊ค เก เฮอริเคน)
Fill the sails of my heart once more like a rushing wind?
(ฟิลล เดอะ เซล อ็อฝ มาย ฮาร์ท วั๊นซ โม ไล๊ค เก รูซชิง วินด)
Flame of God will You spark something in my soul again?
(เฟลม อ็อฝ ก๊อด วิล ยู สพ๊าร์ค ซัมติง อิน มาย โซล อะเกน)
If we are embers then surely You are the oxygen
(อิ๊ฟ วี อาร์ เอมเบิส เด็น ฌูรลิ ยู อาร์ ดิ อ๊อกซีเจ้น)
You’re my oxygen
(ยัวร์ มาย อ๊อกซีเจ้น)

Just a glimpse of You
(จั๊สท ดา กลิมซ อ็อฝ ยู)
Sets my soul on fire forever
(เซ็ท มาย โซล ออน ไฟเออะร ฟอเร๊เฝ่อร)
Just a taste of You
(จั๊สท ดา เท๊ซท อ็อฝ ยู)
And my world’s alive with wonder
(แอนด์ มาย เวิลด อะไล๊ฝ วิธ วั๊นเด้อร)
Just one touch from You
(จั๊สท วัน ทั๊ช ฟรอม ยู)
Fills my heart beyond all measure
(ฟิลล มาย ฮาร์ท บียอนด์ ออล เม๊เช่อร์)
Open my eyes, invade my life
(โอ๊เพ่น มาย อาย , อินเฝด มาย ไล๊ฟ)
My Lord
(มาย หลอร์ด)

Light of God will You shine through me in my brokenness?
(ไล๊ท อ็อฝ ก๊อด วิล ยู ไชน์ ทรู มี อิน มาย brokenness)
Raise a torch, burn a path for me through the wilderness?
(เร้ส อะ ท๊อร์ช , เบิร์น อะ พาธ ฟอร์ มี ทรู เดอะ วีลเดอะเน็ซ)
Voice of God will You call me into Your radiance?
(ว๊อยซ์ อ็อฝ ก๊อด วิล ยู คอลลํ มี อิ๊นทู ยุร เรเดียนซ)
Cos we are sinners but surely You are the saving grace
(คอซ วี อาร์ ซีนเนอะ บั๊ท ฌูรลิ ยู อาร์ เดอะ เซฝอิง เกร๊ซ)
You’re my saving grace
(ยัวร์ มาย เซฝอิง เกร๊ซ)

Just a glimpse of You
(จั๊สท ดา กลิมซ อ็อฝ ยู)
Sets my soul on fire forever
(เซ็ท มาย โซล ออน ไฟเออะร ฟอเร๊เฝ่อร)
Just a taste of You
(จั๊สท ดา เท๊ซท อ็อฝ ยู)
And my world’s alive with wonder
(แอนด์ มาย เวิลด อะไล๊ฝ วิธ วั๊นเด้อร)
Just one touch from You
(จั๊สท วัน ทั๊ช ฟรอม ยู)
Fills my heart beyond all measure
(ฟิลล มาย ฮาร์ท บียอนด์ ออล เม๊เช่อร์)
Open my eyes, invade my life
(โอ๊เพ่น มาย อาย , อินเฝด มาย ไล๊ฟ)
My Lord
(มาย หลอร์ด)

I can’t do this without You
(ไอ แค็นท ดู ดิส วิธเอ๊าท ยู)
You’re my fire
(ยัวร์ มาย ไฟเออะร)
You’re my fire
(ยัวร์ มาย ไฟเออะร)
I can’t do this without You, Lord
(ไอ แค็นท ดู ดิส วิธเอ๊าท ยู , หลอร์ด)

I am reaching out for you
(ไอ แอ็ม รีชชิง เอ๊าท ฟอร์ ยู)
My desire
(มาย ดีไซรํ)
My desire
(มาย ดีไซรํ)
I am reaching out for You, Lord
(ไอ แอ็ม รีชชิง เอ๊าท ฟอร์ ยู , หลอร์ด)

Just a glimpse of You
(จั๊สท ดา กลิมซ อ็อฝ ยู)
Sets my soul on fire forever
(เซ็ท มาย โซล ออน ไฟเออะร ฟอเร๊เฝ่อร)
Just a taste of You
(จั๊สท ดา เท๊ซท อ็อฝ ยู)
And my world’s alive with wonder
(แอนด์ มาย เวิลด อะไล๊ฝ วิธ วั๊นเด้อร)
Just one touch from You
(จั๊สท วัน ทั๊ช ฟรอม ยู)
Fills my heart beyond all measure
(ฟิลล มาย ฮาร์ท บียอนด์ ออล เม๊เช่อร์)
Open my eyes, invade my life
(โอ๊เพ่น มาย อาย , อินเฝด มาย ไล๊ฟ)
My Lord
(มาย หลอร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Glimpse คำอ่านไทย Rend Collective

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น