เนื้อเพลง The Artist คำอ่านไทย Rend Collective

Jesus, You’re the artist
( จีสัซ , ยัวร์ ดิ อาทิซท)
We are just Your canvas
(วี อาร์ จั๊สท ยุร แคนฝัซ)
You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)
You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)

In the darkest failure
(อิน เดอะ ดาร์คเนท เฟลเยอะ)
You paint the perfect picture
(ยู เพ้นท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์)
You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)
You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)

You make all things
(ยู เม้ค ออล ทริง)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You make our lives
(ยู เม้ค เอ๊า ไล้ฝ)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You are the artist
(ยู อาร์ ดิ อาทิซท)

Jesus You’re the author
(จีสัซ ยัวร์ ดิ อ๊อเธอร์)
Writing all our futures
(ไรทอิง ออล เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
The story isn’t over
(เดอะ สท๊อรี่ อีสซึ่น โอ๊เฝ่อร)
You will make it shine
(ยู วิล เม้ค อิท ไชน์)
The story isn’t over
(เดอะ สท๊อรี่ อีสซึ่น โอ๊เฝ่อร)
You will make us shine
(ยู วิล เม้ค อัซ ไชน์)

You make all things
(ยู เม้ค ออล ทริง)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You make our lives
(ยู เม้ค เอ๊า ไล้ฝ)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You are the artist
(ยู อาร์ ดิ อาทิซท)

You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)
You take all our brokenness and make it shine
(ยู เท้ค ออล เอ๊า brokenness แซน เม้ค อิท ไชน์)
The story isn’t over
(เดอะ สท๊อรี่ อีสซึ่น โอ๊เฝ่อร)
You will make us shine
(ยู วิล เม้ค อัซ ไชน์)

You make all things
(ยู เม้ค ออล ทริง)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You make our lives
(ยู เม้ค เอ๊า ไล้ฝ)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You make all things
(ยู เม้ค ออล ทริง)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You make our lives
(ยู เม้ค เอ๊า ไล้ฝ)
Bright and beautiful
(ไบร๊ท แอนด์ บยูทิฟุล)
Wild and colourful
(ไวลด์ แอนด์ คัลเออะฟุล)
You are the artist
(ยู อาร์ ดิ อาทิซท)
You are the artist
(ยู อาร์ ดิ อาทิซท)
You are the artist
(ยู อาร์ ดิ อาทิซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Artist คำอ่านไทย Rend Collective

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น