เนื้อเพลง Come Alive Diana คำอ่านไทย Everything Everything

Come alive Diana, I don’t have time, to dig a grave, but I know, it’s the only option left to me now summer has s*cked the stone, and burst your tyres.
( คัม อะไล๊ฝ ไดแอนอะ , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม์ , ทู ดีกกํ อะ เกรฝ , บั๊ท ไอ โนว์ , อิทซ ดิ โอ๊นลี่ อ๊อพชั่น เล๊ฟท ทู มี นาว ซั๊มเม่อร์ แฮ็ส เอส *cked เดอะ สโทน , แอนด์ เบิ๊ร์สท ยุร ไทร)

On the shove you found him, warped and wild were his eyes, and they shook and they quivered in their sockets like a bullet they ricocheted between your thighs.
(ออน เดอะ ฌัฝ ยู เฟานด ฮิม , วอพ แอนด์ ไวลด์ เวอ ฮิส อาย , แอนด์ เด ฌุค แอนด์ เด ควีฝเออะ อิน แดร์ ซอคเค็ท ไล๊ค เก บัลเล่ เด ริโคะเฌ บีทะวีน ยุร ไธ)

Her phantom head! Is thinking for all mankind I saw her portrait in the Mail
(เฮอ แฟนทัม เฮด ! อีส ติ้งกิง ฟอร์ ออล แม๊นคายนด ดาย ซอว์ เฮอ พ๊อร์ทเถรท อิน เดอะ เมล)
Her phantom head was directing the holiest of hunts
(เฮอ แฟนทัม เฮด วอส ดีเรกทิง เดอะ holiest อ็อฝ ฮั้นท)
I made mistakes! I lost an author, ooh, and then I lost a daughter’s awe
(ไอ เมด มิสเท้ค ! ไอ ล็อซท แอน อ๊อเธอร์ , อู้ , แอนด์ เด็น นาย ล็อซท ดา ด๊อเท่อร์ ออว์)
I don’t know how you’d affect it, more
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ยูต แอฟเฟค ดิธ , โม)

Her phantom head, her phantom head
(เฮอ แฟนทัม เฮด , เฮอ แฟนทัม เฮด)

Line the streets, Diana, with armoured cars, oh column inch, timeless inch
(ไลน์ เดอะ สทรีท , ไดแอนอะ , วิธ อาเมอะ คารํ , โอ ค๊อลลั่มนํ อิ้นช์ , ไทมเล็ซ อิ้นช์)
Can you inch another centimetre closer to hearts and minds? You’ll win them yet
(แคน ยู อิ้นช์ อะน๊าเทร่อร์ เซนทิมีเทอะ โคลเซอร์ ทู ฮาร์ท แซน ไมนด์ โยว วิน เด็ม เย๊ท)

And the young Diana, she waves inside a global grief, in a wind, gonna Praia her, gonna Luz her, and the patterns emerge like germs, lest we forget.
(แอนด์ เดอะ ยัง ไดแอนอะ , ชี เว๊ฝ อิ๊นไซด์ อะ กโลบแอ็ล กรีฟ , อิน อะ วินด , กอนนะ Praia เฮอ , กอนนะ Luz เฮอ , แอนด์ เดอะ แพ๊ทเทอร์น อีเม๊อร์จ ไล๊ค เจิม , เล็ซท วี ฟอร์เก๊ท)

He told me, he told me
(ฮี โทลด มี , ฮี โทลด มี)

Her phantom head! Is thinking for all mankind I saw her portrait in the Mail
(เฮอ แฟนทัม เฮด ! อีส ติ้งกิง ฟอร์ ออล แม๊นคายนด ดาย ซอว์ เฮอ พ๊อร์ทเถรท อิน เดอะ เมล)
Her phantom head was directing the holiest of hunts
(เฮอ แฟนทัม เฮด วอส ดีเรกทิง เดอะ holiest อ็อฝ ฮั้นท)
I made mistakes! I lost an author, ooh, and then I lost a daughter’s awe
(ไอ เมด มิสเท้ค ! ไอ ล็อซท แอน อ๊อเธอร์ , อู้ , แอนด์ เด็น นาย ล็อซท ดา ด๊อเท่อร์ ออว์)
I don’t know how you’d affect it, more
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ยูต แอฟเฟค ดิธ , โม)

They’re ringing and ringing the Liberty Bell
(เดรว รีงอิง แอนด์ รีงอิง เดอะ ลิ๊เบอร์ที่ เบลล์)
And I can feel the heat, I can hear the heat, rising for
(แอนด์ ดาย แคน ฟีล เดอะ ฮีท , ไอ แคน เฮียร เดอะ ฮีท , ไรสอิง ฟอร์)
That Aryan Aryan Aryan knell
(แดท แอเรียน แอเรียน แอเรียน เน็ล)
And mother looks away, father looks away, for a second.
(แอนด์ ม๊าเธ่อร์ ลุ๊ค อะเวย์ , ฟ๊าเท่อร ลุ๊ค อะเวย์ , ฟอร์ รา เซ๊คคั่น)

[And her phantom head,] is rolling around some yard, while simultaneously wired.
([ แอนด์ เฮอ แฟนทัม เฮด , ] อีส โรลลิง อะราวนฺดฺ ซัม ย๊าร์ด , ไวล์ ไซมัลเทเนียซลิ วีเออ)

Her phantom head! Is thinking for all mankind I saw her portrait in the Mail
(เฮอ แฟนทัม เฮด ! อีส ติ้งกิง ฟอร์ ออล แม๊นคายนด ดาย ซอว์ เฮอ พ๊อร์ทเถรท อิน เดอะ เมล)
Her phantom head was directing the holiest of hunts
(เฮอ แฟนทัม เฮด วอส ดีเรกทิง เดอะ holiest อ็อฝ ฮั้นท)
I made mistakes! I lost an author, ooh, and then I lost a daughter’s awe
(ไอ เมด มิสเท้ค ! ไอ ล็อซท แอน อ๊อเธอร์ , อู้ , แอนด์ เด็น นาย ล็อซท ดา ด๊อเท่อร์ ออว์)
I don’t know how you’d affect it, more
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ยูต แอฟเฟค ดิธ , โม)

Her phantom head, her phantom head, her phantom head, her phantom head
(เฮอ แฟนทัม เฮด , เฮอ แฟนทัม เฮด , เฮอ แฟนทัม เฮด , เฮอ แฟนทัม เฮด)

They’re ringing and ringing the Liberty Bell
(เดรว รีงอิง แอนด์ รีงอิง เดอะ ลิ๊เบอร์ที่ เบลล์)
That Aryan Aryan Aryan knell
(แดท แอเรียน แอเรียน แอเรียน เน็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Alive Diana คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น