เนื้อเพลง Suffragette Suffragette คำอ่านไทย Everything Everything

Blitz, you test me, no more. I’m calm, now absent, I’m date-rape yellow
( บลิทซ , ยู เทสท์ มี , โน โม แอม คาลํม , นาว แอ๊บเซ่นท , แอม เดท เร้พ เย๊ลโล่ว)
Black to the liver come on
(แบล๊ค ทู เดอะ ลิ๊เฝ่อร์ คัมมอน)

Take my lung, take my loose tongue, take my sum
(เท้ค มาย ลัง , เท้ค มาย ลู้ส ทั๊ง , เท้ค มาย ซัม)
Take my memory
(เท้ค มาย เม๊มโมรี่)
Of nothing at all, nothing at all is what you remind me
(อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แอ็ท ดอร์ อีส ว๊อท ยู รีไมนด์ มี)
No thread, no lips, no postscripts, no eclipse of my liberty
(โน เทร๊ด , โน ลิพ , โน โพซคริพท , โน อิ-คลิ๊พส อ็อฝ มาย ลิ๊เบอร์ที่)
Oh pedigree chum, pedigree chum I’m never your father
(โอ เพ๊ดิกรี ชัม , เพ๊ดิกรี ชัม แอม เน๊เฝ่อร์ ยุร ฟ๊าเท่อร)

More, my arc light, my knees. When she casts off her clothes I don’t know what is reality…
(โม , มาย อ๊าร์ค ไล๊ท , มาย นี เว็น ชี แค๊สทํ ออฟฟ เฮอ คโลฑ ซาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท อีส ริแอลอิทิ)

My death throes, this
(มาย เด้ท ธโร , ดิส)
Indefinite pose, her flesh codes
(อินเด๊ฟินิท โพส , เฮอ เฟลช โค้ด)
Inconceivable
(อินคอนซีวีเบิล)
Oh suffragette, suffragette I wanna be outlawed and AWOL
(โอ ซัฟฟระเจท , ซัฟฟระเจท ไอ วอนนา บี เอาทลอ แอนด์ เอวอว)
No alphabet can be used yet no cassette is available
(โน แอลฟะเบ็ท แคน บี ยู๊ส เย๊ท โน คัสเซ็ททํ อีส อะเฝลอะบึล)
Oh I dunno how I dunno how I’m gonna reset my whole radar
(โอ ไอ ดันโน ฮาว ไอ ดันโน ฮาว แอม กอนนะ รีเซ็ท มาย โฮล เรดา)
Forget, forget
(ฟอร์เก๊ท , ฟอร์เก๊ท)

Of nothing at all, nothing at all is what you remind me
(อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , นัธอิง แอ็ท ดอร์ อีส ว๊อท ยู รีไมนด์ มี)
Oh suffragette, suffragette i wanna be outlawed and AWOL but
(โอ ซัฟฟระเจท , ซัฟฟระเจท ไอ วอนนา บี เอาทลอ แอนด์ เอวอว บั๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suffragette Suffragette คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น