เนื้อเพลง Two for Nero คำอ่านไทย Everything Everything

Tell me why you came here, squatting around a Game-Gear like Sega never died
( เทลล มี วาย ยู เคม เฮียร , squattings อะราวนฺดฺ อะ เกม เกียร์ ไล๊ค เซก้า เน๊เฝ่อร์ ดาย)
We met inside a war-zone, you said ” Let’s f*ck the Ozone ” but boy, that hole’s too wide
(วี เม็ท อิ๊นไซด์ อะ วอร์ โซน , ยู เซ็ด ” เล็ท เอฟ *ck ดิ โอโสน ” บั๊ท บอย , แดท โฮล ทู ไวด์)
You goose-step ’round the garden singing ” Sap I bleed is hardening, no tree can break my stoic stride
(ยู กู๊ส สเท็พ ราวนด เดอะ ก๊าร์เด้น ซิงกิง ” แซ็พ ไอ บลีด อีส hardenings , โน ทรี แคน เบร๊ค มาย ซโทอิค ซทไรด)
I’m as giddy as a baby in a centrifuge
(แอม แอส กีดดิ แอส ซา เบ๊บี้ อิน อะ centrifuge)
It’s hard ”
(อิทซ ฮาร์ด “)

And we can argue that our planet’s best, don’t ring your brother ’cause there’s no contest
(แอนด์ วี แคน อ๊าร์กิว แดท เอ๊า แพล๊เหน็ท เบ๊สท์ , ด้อนท์ ริง ยุร บร๊าเท่อรํ ค๊อส แดร์ โน ค๊อนเทสทํ)
I’m sure you’ll make a decent father
(แอม ชัวร์ โยว เม้ค เก ดีเซ็นท ฟ๊าเท่อร)
There’s a world war coming in
(แดร์ ซา เวิลด วอร์ คัมอิง อิน)
Oh the seasons I’ve been worrying
(โอ เดอะ ซี๊ซั่น แอฝ บีน วอรี่อิง)

You drown a fly and murmur; ” The Vatican was firmer, when I was back in school
(ยู ดราวน อะ ฟลาย แอนด์ เมอเมอะ ; ” เดอะ Vatican วอส firmer , เว็น นาย วอส แบ็ค อิน สคูล)
And we used spray-tan in the trenches now, the problem with the French is how they won’t admit they’re fools
(แอนด์ วี ยู๊ส สเพรย์ แทน อิน เดอะ trenches นาว , เดอะ โพร๊เบล่ม วิธ เดอะ ฟเร็นช อีส ฮาว เด ว็อนท แอ๊ดมิท เดรว ฟูล)
And you never tell me anything, you never tell me anything, I can’t remember dates and times
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เทลล มี เอนอิธิง , ยู เน๊เฝ่อร์ เทลล มี เอนอิธิง , ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ เดท แซน ไทม์)
And I’m sorry for the years I was a shipwreck boy
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ เยียร์ ซาย วอส ซา shipwreck บอย)
It’s hard ”
(อิทซ ฮาร์ด “)

I want to tell you that it means so much
(ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู แดท ดิธ มีน โซ มัช)
I want to tell you that it means so much
(ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู แดท ดิธ มีน โซ มัช)
I’m sure you’ll make a decent father
(แอม ชัวร์ โยว เม้ค เก ดีเซ็นท ฟ๊าเท่อร)
There’s a world war coming in
(แดร์ ซา เวิลด วอร์ คัมอิง อิน)
Oh the years that I’ve been worrying
(โอ เดอะ เยียร์ แดท แอฝ บีน วอรี่อิง)

Oh, I’d rather dash myself upon the rocks, than see you waste away your days with clocks
(โอ , อาย ร๊าเธ่อร์ แด็ฌ ไมเซลฟ อุพอน เดอะ ร๊อค , แฑ็น ซี ยู เวซท อะเวย์ ยุร เดย์ วิธ คล๊อค)
In every corner of your parent’s home
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ ยุร พ๊าร์เร้นท โฮม)
And there’s no world war coming in, all the reasons I’ve been worrying
(แอนด์ แดร์ โน เวิลด วอร์ คัมอิง อิน , ออล เดอะ รี๊ซั่น แอฝ บีน วอรี่อิง)
Just forget the parts you’ll never need, all these things I’ll tell you when you wake up
(จั๊สท ฟอร์เก๊ท เดอะ พาร์ท โยว เน๊เฝ่อร์ นี๊ด , ออล ฑิส ทริง อิลล เทลล ยู เว็น ยู เว้ค อั๊พ)

Make a child, a child, a forest
(เม้ค เก ชายลํดํ , อะ ชายลํดํ , อะ ฟ๊อเรสท)

Make a child, make a child, make a forest
(เม้ค เก ชายลํดํ , เม้ค เก ชายลํดํ , เม้ค เก ฟ๊อเรสท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two for Nero คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น