เนื้อเพลง Final Form คำอ่านไทย Everything Everything

What is that incessant humming? Coming from your manga maw?
( ว๊อท อีส แดท อินเซซแซ็นท ฮัมมิง คัมอิง ฟรอม ยุร แมนกา มอ)
Oh, you breathe twin towers, oh
(โอ , ยู บรีฑ ทวิน เท๊าเว่อร์ , โอ)
You gave your powers up
(ยู เกฝ ยุร พ๊าวเว่อร์ อั๊พ)

…And I can’t teach you how to stop it, and you can’t make me understand
(แอนด์ ดาย แค็นท ที๊ช ยู ฮาว ทู สท๊อพ อิท , แอนด์ ยู แค็นท เม้ค มี อั๊นเด้อรสแทนด)
Break, the withered habit, mmm
(เบร๊ค , เดอะ วีฑเออะ แฮ๊บบิท , อึม)
I need your rabid smile
(ไอ นี๊ด ยุร แรบอิด สไมล์)

Your home, [with the family wife and child and wife and]
(ยุร โฮม , [ วิธ เดอะ แฟ๊มิลี่ ไว๊ฟ แอนด์ ชายลํดํ แอนด์ ไว๊ฟ แอนด์ ])
Your head, [days in the cemetery come the calm the calm the]
(ยุร เฮด , [ เดย์ ซิน เดอะ เซมอิทริ คัม เดอะ คาลํม เดอะ คาลํม เดอะ ])
Take form, [time as your figure becomes the stone the stone your]
(เท้ค ฟอร์ม , [ ไทม์ แอส ยุร ฟิ๊กเก้อร บีคัม เดอะ สโทน เดอะ สโทน ยุร ])

First body, Last body
(เฟิร์สท บ๊อดี้ , ล๊าสท บ๊อดี้)

I wish the summer was over us in bursts
(ไอ วิ๊ช เดอะ ซั๊มเม่อร์ วอส โอ๊เฝ่อร อัซ ซิน เบิ๊ร์สท)
We’re in the middle of nothing we can hold
(เวีย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ นัธอิง วี แคน โฮลด์)
And the sewers erupting life in gold
(แอนด์ เดอะ ซยูเออะ eruptings ไล๊ฟ อิน โกลด์)
I’m gonna happen and happen until my whole give up the ghost
(แอม กอนนะ แฮ๊พเพ่น แอนด์ แฮ๊พเพ่น อันทิล มาย โฮล กี๊ฝ อั๊พ เดอะ โก๊สท)
I’m gonna renew my sinew until my cells divide no more
(แอม กอนนะ รินยู มาย ซีนยู อันทิล มาย เซล ดิไฝด โน โม)

So lean me up and take a picture, I can’t move my legs and arms
(โซ ลีน มี อั๊พ แอนด์ เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์ , ไอ แค็นท มู๊ฝ มาย เล้ก แซน อาร์ม)
It’s too much information, too
(อิทซ ทู มัช อินเฟาะเมฌัน , ทู)
Much to be thinking of
(มัช ทู บี ติ้งกิง อ็อฝ)

And each of us have separate houses, and each of us have separate souls
(แอนด์ อีช อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เซ๊พาเหรท เฮ้าส , แอนด์ อีช อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ เซ๊พาเหรท โซล)
And some of us do nothing, some
(แอนด์ ซัม อ็อฝ อัซ ดู นัธอิง , ซัม)
Some of us do nothing more
(ซัม อ็อฝ อัซ ดู นัธอิง โม)

Your home, [sleep as your figure becomes the stone, the stone, the]
(ยุร โฮม , [ สลี๊พ แอส ยุร ฟิ๊กเก้อร บีคัม เดอะ สโทน , เดอะ สโทน , เดอะ ])
Your head, [Time with the family, sleep the wheel, the tomb, the]
(ยุร เฮด , [ ไทม์ วิธ เดอะ แฟ๊มิลี่ , สลี๊พ เดอะ วีล , เดอะ ทูม , เดอะ ])
Take form, [dance with the atrophy cold and warm and warm your]
(เท้ค ฟอร์ม , [ แด๊นซ์ วิธ ดิ แอทโระฟิ โคลด์ แอนด์ วอร์ม แอนด์ วอร์ม ยุร ])

First body, Last body
(เฟิร์สท บ๊อดี้ , ล๊าสท บ๊อดี้)

I wish the cesspit would open like a bible
(ไอ วิ๊ช เดอะ cesspit เวิด โอ๊เพ่น ไล๊ค เก ไบบล)
I wish the rotten would blossom with the tidal
(ไอ วิ๊ช เดอะ รอตอึน เวิด บล๊อสซั่ม วิธ เดอะ ไทดแอ็ล)
And, I’ve never been able to divide us
(แอนด์ , แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน เอ๊เบิ้ล ทู ดิไฝด อัซ)
I’m gonna wrestle and wrangle until my legs become unreal
(แอม กอนนะ เร๊ซเซิ่ล แอนด์ wrangle อันทิล มาย เล้ก บีคัม อันรีแอ็ล)
I’m gonna stumble and scramble my way to lactic ecstasy
(แอม กอนนะ แสตมเบิล แอนด์ สแคร๊มเบิ้ล มาย เวย์ ทู แลคทิค เอคซทะซิ)

Yet while I slumber, rest, move so slowly
(เย๊ท ไวล์ ไอ ซลัมเบอะ , เรสท , มู๊ฝ โซ ซโลลิ)
It’s creeping across his chest, like some cold weed
(อิทซ ครีพปิ้ง อะคร๊อส ฮิส เชสทํ , ไล๊ค ซัม โคลด์ วี)
He’s not as afraid as me, like some dancer
(อีส น็อท แอส อะเฟรด แอส มี , ไล๊ค ซัม แดนเซอร์)

I wish the cesspit would open like a bible
(ไอ วิ๊ช เดอะ cesspit เวิด โอ๊เพ่น ไล๊ค เก ไบบล)
I wish the rotten would blossom with the tidal
(ไอ วิ๊ช เดอะ รอตอึน เวิด บล๊อสซั่ม วิธ เดอะ ไทดแอ็ล)
And, I’ve never been able to divide us
(แอนด์ , แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน เอ๊เบิ้ล ทู ดิไฝด อัซ)
I’m gonna wrestle and wrangle until my legs become unreal
(แอม กอนนะ เร๊ซเซิ่ล แอนด์ wrangle อันทิล มาย เล้ก บีคัม อันรีแอ็ล)
I’m gonna stumble and scramble my way to lactic ecstasy
(แอม กอนนะ แสตมเบิล แอนด์ สแคร๊มเบิ้ล มาย เวย์ ทู แลคทิค เอคซทะซิ)

I wish the summer was over us in bursts
(ไอ วิ๊ช เดอะ ซั๊มเม่อร์ วอส โอ๊เฝ่อร อัซ ซิน เบิ๊ร์สท)
We’re in the middle of nothing we can hold
(เวีย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ นัธอิง วี แคน โฮลด์)
And the sewers erupting life in gold
(แอนด์ เดอะ ซยูเออะ eruptings ไล๊ฟ อิน โกลด์)
I’m gonna happen and happen until my whole give up the ghost
(แอม กอนนะ แฮ๊พเพ่น แอนด์ แฮ๊พเพ่น อันทิล มาย โฮล กี๊ฝ อั๊พ เดอะ โก๊สท)
I’m gonna travel and travel until my cells divide no more
(แอม กอนนะ แทร๊เฝ่ล แอนด์ แทร๊เฝ่ล อันทิล มาย เซล ดิไฝด โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Final Form คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น