เนื้อเพลง Brainchild คำอ่านไทย Everything Everything

Let the penny, let the penny, let the penny drop
( เล็ท เดอะ เพนนี , เล็ท เดอะ เพนนี , เล็ท เดอะ เพนนี ดรอพ)
Does she love you? Does she love you? Does she love you not?
(โด ชี ลัฝ ยู โด ชี ลัฝ ยู โด ชี ลัฝ ยู น็อท)
You’re in trouble if you think you’re gonna need your brain, your brain
(ยัวร์ อิน ทรั๊บเบิ้ล อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยัวร์ กอนนะ นี๊ด ยุร เบรน , ยุร เบรน)

I don’t need any more of this [I don’t need any more of this]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ๊นี่ โม อ็อฝ ดิส [ ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ๊นี่ โม อ็อฝ ดิส ])
I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone
(แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน)
You look so tired and I know you’re feeling hella bereft
(ยู ลุ๊ค โซ ไทร์ แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ ฟีลอิง เฮลลา บิเรฟท)
The reason she left and [oh]
(เดอะ รี๊ซั่น ชี เล๊ฟท แอนด์ [ โอ ])
It’s your birthday, it’s your death day
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ , อิทซ ยุร เด้ท เดย์)
It’s a war, it’s a war, it’s a war, it’s a war
(อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์)
Oh Anna I’ve done, oh Matthew I’ve done
(โอ แอนนา แอฝ ดัน , โอ มิตทิว แอฝ ดัน)
The worst, the worst, the worst, the worst
(เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท)
A good thing [don’t you think about it, don’t you make it real]
(อะ กู๊ด ทริง [ ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , ด้อนท์ ยู เม้ค อิท เรียล ])
A bad thing [maybe it’s a feeling I don’t wanna feel]
(อะ แบ้ด ทริง [ เมบี อิทซ ซา ฟีลอิง ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ])

Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)

I don’t need any more of this [I don’t need any more of this]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ๊นี่ โม อ็อฝ ดิส [ ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ๊นี่ โม อ็อฝ ดิส ])
I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone, I’m gone
(แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน , แอม กอน)
You look so tired and I know you’re feeling hella bereft
(ยู ลุ๊ค โซ ไทร์ แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ ฟีลอิง เฮลลา บิเรฟท)
The reason she left and [oh]
(เดอะ รี๊ซั่น ชี เล๊ฟท แอนด์ [ โอ ])
It’s your birthday, it’s your death day
(อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ , อิทซ ยุร เด้ท เดย์)
It’s a war, it’s a war, it’s a war, it’s a war
(อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์ , อิทซ ซา วอร์)
Oh Anna I’ve done, oh Matthew I’ve done
(โอ แอนนา แอฝ ดัน , โอ มิตทิว แอฝ ดัน)
The worst, the worst, the worst, the worst
(เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท , เดอะ เวิ๊ร์สท)
A good thing [don’t you think about it, don’t you make it real]
(อะ กู๊ด ทริง [ ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , ด้อนท์ ยู เม้ค อิท เรียล ])
A bad thing [maybe it’s a feeling I don’t wanna feel]
(อะ แบ้ด ทริง [ เมบี อิทซ ซา ฟีลอิง ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ])

Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)
[x2]
([ x2 ])

Shake the money, shake the money, shake the money tree
(เช้ค เดอะ มั๊นนี่ , เช้ค เดอะ มั๊นนี่ , เช้ค เดอะ มั๊นนี่ ทรี)
Leave the city, leave the city, leave the city be
(ลี๊ฝ เดอะ ซิ๊ที่ , ลี๊ฝ เดอะ ซิ๊ที่ , ลี๊ฝ เดอะ ซิ๊ที่ บี)
So terrified of anything that makes you whole, you whole
(โซ เทลิฟายด์ อ็อฝ เอนอิธิง แดท เม้ค ยู โฮล , ยู โฮล)
Make your living selling promises that you forget
(เม้ค ยุร ลีฝอิง เซลลิง พรอมอิซ แดท ยู ฟอร์เก๊ท)
Put your head between the horror and a parapet
(พุท ยุร เฮด บีทะวีน เดอะ ฮอเรอะ แอนด์ อะ แพระเพ็ท)
Your body’s gonna levitate above the wall, the wall
(ยุร บ๊อดี้ กอนนะ เลวิเทจ อะโบ๊ฝ เดอะ วอลล์ , เดอะ วอลล์)

Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Love, love is all you need to know
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด ทู โนว์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)
Are you trying to be clever? Cause you’re better when you don’t
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู บี เคล๊เฝ่อร์ ค๊อส ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ เว็น ยู ด้อนท์)
[x2]
([ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brainchild คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น