เนื้อเพลง Hapsburg Lippp คำอ่านไทย Everything Everything

No making it easy now
( โน เมคอิง อิท อีสอิ นาว)
No making excuses now
(โน เมคอิง เอ็กซคิ้วส นาว)
No matter whose bomb’s on your bus
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮูส บอมบฺ ออน ยุร บัส)
They’re making examples of us
(เดรว เมคอิง เอ็กแซ๊มเพิ่ล อ็อฝ อัซ)
F*ck your brother with the helipad
(เอฟ *ck ยุร บร๊าเท่อรํ วิธ เดอะ helipad)
If you say he’s not a deadbeat dad
(อิ๊ฟ ยู เซย์ อีส น็อท ดา เดสบีต แด๊ด)
I told you I’m a highwayman
(ไอ โทลด ยู แอม มา highwayman)
But your money isn’t worth a damn
(บั๊ท ยุร มั๊นนี่ อีสซึ่น เวิร์ธ อะ แดมนํ)
I’m coming in cleaved in two
(แอม คัมอิง อิน คลีฝ อิน ทู)
You’re coming up steam right through
(ยัวร์ คัมอิง อั๊พ สทีม ไร๊ท ทรู)
What happens to the gene pool now?
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ จีน พูล นาว)
Keep talking but it won’t come out
(คี๊พ ทอคอิง บั๊ท ดิธ ว็อนท คัม เอ๊าท)
Still learning how to walk, how to speak
(สทิลล เลอนิง ฮาว ทู ว๊อล์ค , ฮาว ทู สพี๊ค)
Still learning how to use your beak
(สทิลล เลอนิง ฮาว ทู ยู๊ส ยุร บีค)
Still working on Maggie’s farm
(สทิลล เวิคกิง ออน แมกกี ฟาร์ม)
Steel black with a robot arm
(สทีล แบล๊ค วิธ อะ โรบ๊อท อาร์ม)
I’m checking your name off my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออฟฟ มาย ลิสท)
I’m checking your name on my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออน มาย ลิสท)
I’m making up a reason to exist
(แอม เมคอิง อั๊พ อะ รี๊ซั่น ทู เอ็กซิ๊สท)
I’m checking your name off my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออฟฟ มาย ลิสท)
You’re thinking that your wife is worth a lot
(ยัวร์ ติ้งกิง แดท ยุร ไว๊ฟ อีส เวิร์ธ อะ ล็อท)
I’m telling you your life is worth a yacht
(แอม เทลลิง ยู ยุร ไล๊ฟ อีส เวิร์ธ อะ ย็อท)
No matter whose knife in the dark
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮูส ไน๊ฟ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
No matter whose [God or no masters]
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮูส [ ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])

Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no masters]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Come to the river now make yourself a bodybag
(คัม ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ นาว เม้ค ยุรเซลฟ อะ bodybag)
Tell me ontologically
(เทลล มี ontologically)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])

No making it easy now
(โน เมคอิง อิท อีสอิ นาว)
No making excuses now
(โน เมคอิง เอ็กซคิ้วส นาว)
No matter whose bomb’s on your bus
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮูส บอมบฺ ออน ยุร บัส)
They’re making examples of us
(เดรว เมคอิง เอ็กแซ๊มเพิ่ล อ็อฝ อัซ)
F*ck your brother with the helipad
(เอฟ *ck ยุร บร๊าเท่อรํ วิธ เดอะ helipad)
If you say he’s not a deadbeat dad
(อิ๊ฟ ยู เซย์ อีส น็อท ดา เดสบีต แด๊ด)
I told you I’m a highwayman
(ไอ โทลด ยู แอม มา highwayman)
But your money isn’t worth a damn
(บั๊ท ยุร มั๊นนี่ อีสซึ่น เวิร์ธ อะ แดมนํ)
I’m coming in cleaved in two
(แอม คัมอิง อิน คลีฝ อิน ทู)
You’re coming up steam right through
(ยัวร์ คัมอิง อั๊พ สทีม ไร๊ท ทรู)
What happens to the gene pool now?
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ จีน พูล นาว)
Keep talking but it won’t come out
(คี๊พ ทอคอิง บั๊ท ดิธ ว็อนท คัม เอ๊าท)
Still learning how to walk, how to speak
(สทิลล เลอนิง ฮาว ทู ว๊อล์ค , ฮาว ทู สพี๊ค)
Still learning how to use your beak
(สทิลล เลอนิง ฮาว ทู ยู๊ส ยุร บีค)
Still working on Maggie’s farm
(สทิลล เวิคกิง ออน แมกกี ฟาร์ม)
Steel black with a robot arm
(สทีล แบล๊ค วิธ อะ โรบ๊อท อาร์ม)
I’m checking your name off my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออฟฟ มาย ลิสท)
I’m checking your name on my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออน มาย ลิสท)
I’m making up a reason to exist
(แอม เมคอิง อั๊พ อะ รี๊ซั่น ทู เอ็กซิ๊สท)
I’m checking your name on the list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออน เดอะ ลิสท)
You’re thinking that your wife is worth a lot
(ยัวร์ ติ้งกิง แดท ยุร ไว๊ฟ อีส เวิร์ธ อะ ล็อท)
I’m telling you your life is worth a yacht
(แอม เทลลิง ยู ยุร ไล๊ฟ อีส เวิร์ธ อะ ย็อท)
No matter whose knife in the dark
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮูส ไน๊ฟ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Steel black with a robot arm
(สทีล แบล๊ค วิธ อะ โรบ๊อท อาร์ม)
I’m checking your name off my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออฟฟ มาย ลิสท)
I’m checking your name on my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออน มาย ลิสท)
I’m making up a reason to exist
(แอม เมคอิง อั๊พ อะ รี๊ซั่น ทู เอ็กซิ๊สท)
I’m checking your name off my list
(แอม เช็คติ้ง ยุร เนม ออฟฟ มาย ลิสท)

Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no masters]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Come to the river now make yourself a bodybag
(คัม ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ นาว เม้ค ยุรเซลฟ อะ bodybag)
Tell me ontologically
(เทลล มี ontologically)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])

If all the bells in all the land are waiting for a toll
(อิ๊ฟ ออล เดอะ เบลล์ ซิน ออล เดอะ แลนด์ อาร์ เวททิง ฟอร์ รา โทลล)
Why don’t you raise your guillotine?
(วาย ด้อนท์ ยู เร้ส ยุร กีลโละทีน)
If all the bells in all the land are waiting for a toll
(อิ๊ฟ ออล เดอะ เบลล์ ซิน ออล เดอะ แลนด์ อาร์ เวททิง ฟอร์ รา โทลล)
Why don’t we raise our guillotine?
(วาย ด้อนท์ วี เร้ส เอ๊า กีลโละทีน)

Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no masters]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Come to the river now make yourself a bodybag
(คัม ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ นาว เม้ค ยุรเซลฟ อะ bodybag)
Tell me ontologically
(เทลล มี ontologically)
[No God or no master]
([ โน ก๊อด ออ โน ม๊าสเต้อร์ ])
Ah, kiss me baby with your Hapsburg lip
(อา , คิซ มี เบ๊บี้ วิธ ยุร Hapsburg ลิพ)
It don’t make me nervous
(อิท ด้อนท์ เม้ค มี เนอฝัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hapsburg Lippp คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น