เนื้อเพลง We Sleep in Pairs คำอ่านไทย Everything Everything

Each night I lay beneath the Earth
( อีช ไน๊ท ไอ เลย์ บีนี๊ทร ดิ เอิร์ทร)
I am tired of feeling powerless
(ไอ แอ็ม ไทร์ อ็อฝ ฟีลอิง เพาเออะเล็ซ)
With no edge and no reflected light
(วิธ โน เอจ แอนด์ โน รีเฟล็คท ไล๊ท)
There is something in the way of us
(แดร์ อีส ซัมติง อิน เดอะ เวย์ อ็อฝ อัซ)

Don’t cry now all the wheels will turn
(ด้อนท์ คราย นาว ออล เดอะ วีล วิล เทิร์น)
There’ll be bluebirds over you and I
(เดอะเรล บี บลูเบริ์ด โอ๊เฝ่อร ยู แอนด์ ดาย)
With black brains they’ll come to save our lives
(วิธ แบล๊ค เบรน เด๊ว คัม ทู เซฝ เอ๊า ไล้ฝ)
As our flesh becomes electrified
(แอส เอ๊า เฟลช บีคัม อิเลคทริไฟ)

We sleep in pairs, just waiting
(วี สลี๊พ อิน แพ , จั๊สท เวททิง)

Can you take me away?
(แคน ยู เท้ค มี อะเวย์)
Can you stop with the lies?
(แคน ยู สท๊อพ วิธ เดอะ ไล)
Are you desperate? Yes I think I’m desperate
(อาร์ ยู เด๊สเพอเหรท เย็ซ ซาย ทริ๊งค แอม เด๊สเพอเหรท)
What’s my best bet on your death bed?
(ว๊อท มาย เบ๊สท์ เบ๊ท ออน ยุร เด้ท เบ๊ด)
Yes I’m on my last legs, and you’re desperate
(เย็ซ แอม ออน มาย ล๊าสท เล้ก , แอนด์ ยัวร์ เด๊สเพอเหรท)

Blaze over me bird of paradise
(เบลซ โอ๊เฝ่อร มี เบิร์ด อ็อฝ พาราได๊ซ)
Don’t be fearful, don’t you close your eyes
(ด้อนท์ บี เฟียฟุล , ด้อนท์ ยู โคลส ยุร อาย)
Oh sister keep the hope alive
(โอ ซิ๊สเท่อร์ คี๊พ เดอะ โฮพ อะไล๊ฝ)
We can run before they realize
(วี แคน รัน บีฟอร์ เด รีแอะไลส)

I’m asking it to heal me
(แอม อาคกิ้ง อิท ทู ฮีล มี)

Can you take me away?
(แคน ยู เท้ค มี อะเวย์)
Can you stop with the lies?
(แคน ยู สท๊อพ วิธ เดอะ ไล)
Are you desperate? Yes I think I’m desperate
(อาร์ ยู เด๊สเพอเหรท เย็ซ ซาย ทริ๊งค แอม เด๊สเพอเหรท)
What’s my best bet on your death bed?
(ว๊อท มาย เบ๊สท์ เบ๊ท ออน ยุร เด้ท เบ๊ด)
Yes I’m on my last legs, and you’re desperate
(เย็ซ แอม ออน มาย ล๊าสท เล้ก , แอนด์ ยัวร์ เด๊สเพอเหรท)

Can you take me away?
(แคน ยู เท้ค มี อะเวย์)
Can you stop with the lies?
(แคน ยู สท๊อพ วิธ เดอะ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Sleep in Pairs คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น