เนื้อเพลง No Reptiles คำอ่านไทย Everything Everything

[Falsetto whispering]
( [ ฟ็อลเซทโท วิซเปอร์ริง ])

I was in the war
(ไอ วอส ซิน เดอะ วอร์)
You were in the war
(ยู เวอ อิน เดอะ วอร์)

[Falsetto whispering]
([ ฟ็อลเซทโท วิซเปอร์ริง ])

I was on my knees
(ไอ วอส ออน มาย นี)
You were on your knees
(ยู เวอ ออน ยุร นี)

And no reptiles – just soft boiled eggs in shirts and ties,
(แอนด์ โน เร็พไทล์ จั๊สท ซ๊อฟท บอยลฺ เอ้กก ซิน เชิ๊ร์ท แซน ไท ,)
waiting for the flashing green man
(เวททิง ฟอร์ เดอะ แฟ๊ดชิง กรีน แมน)
quivering and wobbling just like all the eggs you know.
(ควิฝเว่อร์ริง แอนด์ wobblings จั๊สท ไล๊ค ออล ดิ เอ้กก ยู โนว์)

I’m going to kill a stranger,
(แอม โกอิ้ง ทู คิลล์ อะ ซทเรนเจอะ ,)
So don’t you be a stranger.
(โซ ด้อนท์ ยู บี อะ ซทเรนเจอะ)

Oh baby it’s alright, it’s alright to feel like a fat child in a pushchair old enough to run.
(โอ เบ๊บี้ อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท ทู ฟีล ไล๊ค เก แฟท ชายลํดํ อิน อะ pushchair โอลด์ อีน๊าฟ ทู รัน)
Old enough to fire a gun.
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไฟเออะร อะ กัน)
Oh baby it’s alright, it’s alright to feel like a fat child in a pushchair old enough to run.
(โอ เบ๊บี้ อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท ทู ฟีล ไล๊ค เก แฟท ชายลํดํ อิน อะ pushchair โอลด์ อีน๊าฟ ทู รัน)
Old enough to fire a gun.
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไฟเออะร อะ กัน)
Oh baby it’s alright, it’s alright to feel like a fat child in a pushchair old enough to run.
(โอ เบ๊บี้ อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท ทู ฟีล ไล๊ค เก แฟท ชายลํดํ อิน อะ pushchair โอลด์ อีน๊าฟ ทู รัน)
Old enough to fire a gun.
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไฟเออะร อะ กัน)
Oh baby it’s alright, it’s alright to feel like a fat child in a pushchair old enough to run. [Oh]
(โอ เบ๊บี้ อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท ทู ฟีล ไล๊ค เก แฟท ชายลํดํ อิน อะ pushchair โอลด์ อีน๊าฟ ทู รัน [ โอ ])
Old enough to fire a gun.
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไฟเออะร อะ กัน)
Just give me this one night, just one night to feel like I might be on the right path – the path that takes me home.
(จั๊สท กี๊ฝ มี ดิส วัน ไน๊ท , จั๊สท วัน ไน๊ท ทู ฟีล ไล๊ค ไก ไมท บี ออน เดอะ ไร๊ท พาธ เดอะ พาธ แดท เท้ค มี โฮม)
Wise enough to know myself.
(ไว๊ส อีน๊าฟ ทู โนว์ ไมเซลฟ)
Just give me this one night, just one night to feel like I might be on the right path. [Home]
(จั๊สท กี๊ฝ มี ดิส วัน ไน๊ท , จั๊สท วัน ไน๊ท ทู ฟีล ไล๊ค ไก ไมท บี ออน เดอะ ไร๊ท พาธ [ โฮม ])
Old enough to fire a gun.
(โอลด์ อีน๊าฟ ทู ไฟเออะร อะ กัน)
Just give me this one night, just one night to feel like I might be on the right path – the path that takes me home.
(จั๊สท กี๊ฝ มี ดิส วัน ไน๊ท , จั๊สท วัน ไน๊ท ทู ฟีล ไล๊ค ไก ไมท บี ออน เดอะ ไร๊ท พาธ เดอะ พาธ แดท เท้ค มี โฮม)
Wise enough to know myself.
(ไว๊ส อีน๊าฟ ทู โนว์ ไมเซลฟ)
Just give me this one night just one night to feel.
(จั๊สท กี๊ฝ มี ดิส วัน ไน๊ท จั๊สท วัน ไน๊ท ทู ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Reptiles คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น