เนื้อเพลง Fortune 500 คำอ่านไทย Everything Everything

I’m at the gates, I’m climbing over the wall
( แอม แอ็ท เดอะ เกท , แอม ไคลบบิง โอ๊เฝ่อร เดอะ วอลล์)
To trip on the Queen and burn it down to the hall
(ทู ทริ๊พ ออน เดอะ ควีน แอนด์ เบิร์น หนิด เดาน ทู เดอะ ฮอลล์)
The trail of destruction, but at least it’s a trail
(เดอะ ทเรล อ็อฝ ดิซทรัคฌัน , บั๊ท แอ็ท ลีซท อิทซ ซา ทเรล)
I am prepared to take you by the throat
(ไอ แอ็ม พรีแพร์ ทู เท้ค ยู บาย เดอะ โธร๊ท)

They sing in my ears and make me feel like I’m lost
(เด ซิง อิน มาย เอียร แซน เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ล็อซท)
I don’t want this, I’ve never spoken in love
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิส , แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซโพเค็น อิน ลัฝ)
Think of the people that I’m doing it for
(ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท แอม ดูอิง อิท ฟอร์)
I know the ways that I have been a slave
(ไอ โนว์ เดอะ เวย์ แดท ไอ แฮ็ฝ บีน อะ สเล๊ฝ)
I’ve done the things that I was here to do
(แอฝ ดัน เดอะ ทริง แดท ไอ วอส เฮียร ทู ดู)
My twin, my twin, my dragon twin goes on
(มาย ทวิน , มาย ทวิน , มาย ดแรกอัน ทวิน โกซ ออน)

So ring the alarm, I’m in the palace garage
(โซ ริง ดิ อะลาร์ม , แอม อิน เดอะ พ๊าเหลซ กะราฉ)
Fortune 500 like the bug in my eye
(ฟ๊อร์จูน 500 ไล๊ค เดอะ บั๊ก อิน มาย อาย)
I know I’m only living the life, but still
(ไอ โนว์ แอม โอ๊นลี่ ลีฝอิง เดอะ ไล๊ฟ , บั๊ท สทิลล)
That I should do this for my sons
(แดท ไอ เชิด ดู ดิส ฟอร์ มาย ซัน)

So is this still on or should I take on the king?
(โซ อีส ดิส สทิลล ออน ออ เชิด ดาย เท้ค ออน เดอะ คิง)
The bee in me eye is just an animal sting
(เดอะ บี อิน มี อาย อีส จั๊สท แอน แอ๊นิมอล สทิง)
Then [?] so I can float in the wings
(เด็น [ ] โซ ไอ แคน โฟล้ท อิน เดอะ วิง)
They speak in ways I do understand
(เด สพี๊ค อิน เวย์ ซาย ดู อั๊นเด้อรสแทนด)
They know I’ve come to answer their demands
(เด โนว์ แอฝ คัม ทู แอ๊นเซ่อร แดร์ ดีมานด์)

I won, I won
(ไอ ว็อน , ไอ ว็อน)
They told me that I’ve won [x8]
(เด โทลด มี แดท แอฝ ว็อน [ x8 ])

Fortune 500 like the bug in my eye
(ฟ๊อร์จูน 500 ไล๊ค เดอะ บั๊ก อิน มาย อาย)
Fortune 500 like whatever you ask
(ฟ๊อร์จูน 500 ไล๊ค ฮว็อทเอฝเออะ ยู อาสคฺ)

I know the ways that I have been a slave
(ไอ โนว์ เดอะ เวย์ แดท ไอ แฮ็ฝ บีน อะ สเล๊ฝ)
I’ve done the things that I was here to do
(แอฝ ดัน เดอะ ทริง แดท ไอ วอส เฮียร ทู ดู)
I am prepared to take you by the throat
(ไอ แอ็ม พรีแพร์ ทู เท้ค ยู บาย เดอะ โธร๊ท)
They speak in ways I do not understand
(เด สพี๊ค อิน เวย์ ซาย ดู น็อท อั๊นเด้อรสแทนด)
I won, I won, they told me that I’ve won
(ไอ ว็อน , ไอ ว็อน , เด โทลด มี แดท แอฝ ว็อน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fortune 500 คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น