เนื้อเพลง The Wheel (is Turning Now) คำอ่านไทย Everything Everything

He held my hand when I died
( ฮี เฮ็ลด มาย แฮนด์ เว็น นาย ดาย)
He told me all I could ask
(ฮี โทลด มี ออล ไอ เคิด อาสคฺ)
The politician bleats so blind
(เดอะ พอลิทีฌแอ็น บลีท โซ ไบลนฺดฺ)
With his hard hat on rotating in a circle
(วิธ ฮิส ฮาร์ด แฮ็ท ออน rotatings อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล)
Gimme some rosacea, nicotine to stain ya
(กีมมิ ซัม rosacea , นีคโอะทีน ทู สเทน ยา)
Boys on the altar waiting to be crushed
(บอย ออน ดิ ออลเทอะ เวททิง ทู บี ครัช)

But as he takes the stage I’m gone
(บั๊ท แอส ฮี เท้ค เดอะ สเท๊จ แอม กอน)
Oh what the hell is all this?
(โอ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส ซอร์ ดิส)

Oh is it in the way he calls your name?
(โอ อีส ซิท อิน เดอะ เวย์ ฮี คอลลํ ยุร เนม)
Or is it in the way he prays for rain?
(ออ อีส ซิท อิน เดอะ เวย์ ฮี เพรย์ ฟอร์ เรน)
The wheel is turning now
(เดอะ วีล อีส เทินนิง นาว)
It’s really turning now
(อิทซ ริแอ็ลลิ เทินนิง นาว)

He laid his hands upon me
(ฮี เลด ฮิส แฮนด์ อุพอน มี)
He dug a hole in my life
(ฮี ดัก อะ โฮล อิน มาย ไล๊ฟ)
The terror and the all-black screech
(เดอะ เท๊อร์เร่อร์ แอนด์ ดิ ออล แบล๊ค ซครีช)
When you mix those colours something’s gonna happen
(เว็น ยู มิกซ์ โฑส คัลเออะ ซัมติง กอนนะ แฮ๊พเพ่น)
I don’t wanna see them, I don’t wanna know them
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี เด็ม , ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ เด็ม)
I’ll spasm on the floor and wait for it to end
(อิลล spasm ออน เดอะ ฟลอร์ แอนด์ เว้ท ฟอร์ อิท ทู เอ็นด)

But as he throws the crutches down
(บั๊ท แอส ฮี โธรว์ เดอะ คัดเชด เดาน)
Eleven thousand knees bend left then know you’re coming
(อิเลฝเอ็น เธ๊าซั่นด นี เบ็นด เล๊ฟท เด็น โนว์ ยัวร์ คัมอิง)

Oh is it in the way he calls your name?
(โอ อีส ซิท อิน เดอะ เวย์ ฮี คอลลํ ยุร เนม)
Or is it in the way he makes you pray?
(ออ อีส ซิท อิน เดอะ เวย์ ฮี เม้ค ยู เพรย์)
The wheel is turning now
(เดอะ วีล อีส เทินนิง นาว)
It’s really turning now
(อิทซ ริแอ็ลลิ เทินนิง นาว)

[x2]
([ x2 ])
Do you wanna know how far you’ve gone?
(ดู ยู วอนนา โนว์ ฮาว ฟาร์ ยู๊ฟ กอน)
Do you wanna know how far you’ve gone?
(ดู ยู วอนนา โนว์ ฮาว ฟาร์ ยู๊ฟ กอน)
Do you have any idea?
(ดู ยู แฮ็ฝ เอ๊นี่ ไอเดีย)
Do you have any idea?
(ดู ยู แฮ็ฝ เอ๊นี่ ไอเดีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Wheel (is Turning Now) คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น