เนื้อเพลง Distant Past คำอ่านไทย Everything Everything

Drag my tongue across the sand
( ดแร็ก มาย ทั๊ง อะคร๊อส เดอะ แซนด์)
So happy just to crawl across the land
(โซ แฮ๊พพี่ จั๊สท ทู ครอล อะคร๊อส เดอะ แลนด์)
Soon I’ll be the best around
(ซูน อิลล บี เดอะ เบ๊สท์ อะราวนฺดฺ)
I’m gonna keep my plunder underground
(แอม กอนนะ คี๊พ มาย พลันเดอะ อันเดิกเรานด)
Hard flesh cold against the rain
(ฮาร์ด เฟลช โคลด์ อะเก๊นสท เดอะ เรน)
Dust billowing around my brazen brain
(ดัสท billowings อะราวนฺดฺ มาย brazen เบรน)
Saw off all my stinking limbs
(ซอว์ ออฟฟ ออล มาย ซทีงคิง ลิ๊มบ์)
Blood dripping down my sunken money chin
(บลัด ดรีพพิง เดาน มาย ซังเค็น มั๊นนี่ ชิน)

Baby can you leave it in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ อิท อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave it in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ อิท อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I’m from the very very [distant past]
(เกิร์ล , แอม ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I’m from the very very [distant past]
(เกิร์ล , แอม ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave me in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ มี อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave me in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ มี อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I wanna take you to the [distant past]
(เกิร์ล , ไอ วอนนา เท้ค ยู ทู เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I wanna take you to the [distant past]
(เกิร์ล , ไอ วอนนา เท้ค ยู ทู เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])

Take me to the distant past, I want to go back
(เท้ค มี ทู เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
Save me from the distant past, I wanna survive
(เซฝ มี ฟรอม เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ วอนนา เซอร์ไฝ๊ฝ)

Take me to the distant past, I want to go back
(เท้ค มี ทู เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
Save me from the distant past, I wanna survive
(เซฝ มี ฟรอม เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ วอนนา เซอร์ไฝ๊ฝ)

Two thumbs across the Rubicon
(ทู ทรั๊มบ์ อะคร๊อส เดอะ Rubicon)
Slack jaw but you’ll never be passing it on
(ซแล็ค จอ บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ บี พาซซิง อิท ออน)
Plug hole, down the drain you go
(พลั๊ก โฮล , เดาน เดอะ ดเรน ยู โก)
Your body never made it past the snow
(ยุร บ๊อดี้ เน๊เฝ่อร์ เมด อิท พาสท์ เดอะ สโนว์)
Canine fangs about my throat
(เคไนน แฟ็ง อะเบ๊าท มาย โธร๊ท)
You’re bleeding over Eden like a goat
(ยัวร์ บรีดดิ้ง โอ๊เฝ่อร อีเดน ไล๊ค เก โก้ท)
Tall blade dripping in every field
(ทอลล์ เบลด ดรีพพิง อิน เอ๊เฝอร์รี่ ฟีลด)
I’m blooming like a fuming human shield
(แอม บลูมอิง ไล๊ค เก fumings ฮิ๊วแมน ชีลด)

Baby can you leave it in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ อิท อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave it in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ อิท อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I’m from the very very [distant past]
(เกิร์ล , แอม ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I’m from the very very [distant past]
(เกิร์ล , แอม ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave me in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ มี อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Baby can you leave me in the [distant past]?
(เบ๊บี้ แคน ยู ลี๊ฝ มี อิน เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I wanna take you to the [distant past]
(เกิร์ล , ไอ วอนนา เท้ค ยู ทู เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])
Girl, I wanna take you to the [distant past]
(เกิร์ล , ไอ วอนนา เท้ค ยู ทู เดอะ [ ดีซแท็นท พาสท์ ])

Take me to the distant past, I want to go back
(เท้ค มี ทู เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
Save me from the distant past, I wanna survive
(เซฝ มี ฟรอม เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ วอนนา เซอร์ไฝ๊ฝ)

Take me to the distant past, I want to go back
(เท้ค มี ทู เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
Save me from the distant past, I wanna survive
(เซฝ มี ฟรอม เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ วอนนา เซอร์ไฝ๊ฝ)

Past, past, past, past, past, past
(พาสท์ , พาสท์ , พาสท์ , พาสท์ , พาสท์ , พาสท์)

Take me to the distant past, I want to go back
(เท้ค มี ทู เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ ว้อนท ทู โก แบ็ค)
Save me from the distant past, I wanna survive
(เซฝ มี ฟรอม เดอะ ดีซแท็นท พาสท์ , ไอ วอนนา เซอร์ไฝ๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Distant Past คำอ่านไทย Everything Everything

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น