เนื้อเพลง The Book of Souls คำอ่านไทย Iron Maiden

Sacrifices buried with kings
( แซ๊คริไฟซ์ เบ๊อรี่ วิธ คิง)
Accompany them on a journey with no end
(แอ๊คคอมพานี่ เด็ม ออน อะ เจอนิ วิธ โน เอ็นด)
To an afterlife that’s rich with fruit of all the gods
(ทู แอน แอฟเตอร์ไลฟ์ แด้ท ริ๊ช วิธ ฟรุ๊ท อ็อฝ ออล เดอะ ก๊อด)
And to face the demons
(แอนด์ ทู เฟซ เดอะ ดีมัน)
Of their underworld haunts
(อ็อฝ แดร์ อันเดอะเวิลด ฮอนท์)

The sentient is sent to seek out all the truth
(เดอะ sentient อีส เซ็นท ทู ซี๊ค เอ๊าท ดอร์ เดอะ ทรู๊ธ)
A flight to earth that is a given from his birth
(อะ ฟไลท ทู เอิร์ทร แดท อีส ซา กีฝเอ็น ฟรอม ฮิส เบริ๊ท)
To rise from ashes of the dead
(ทู ไร๊ส ฟรอม แอสเชรด อ็อฝ เดอะ เด้ด)
Out of the fire is sent to fulfil man’s desire
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ไฟเออะร อีส เซ็นท ทู ฟูลฟิล แมน ดีไซรํ)
By power day and night and death he ruled them
(บาย พ๊าวเว่อร์ เดย์ แอนด์ ไน๊ท แอนด์ เด้ท ฮี รูล เด็ม)
The sky and earth and the fires too
(เดอะ สกาย แอนด์ เอิร์ทร แอนด์ เดอะ ไฟเออะร ทู)
Two headed reptile symbol of his reign
(ทู เฮด เร็พไทล์ ซิ๊มโบล อ็อฝ ฮิส เรน)
Universes of the underworld
(ยูนิเฝิซ อ็อฝ ดิ อันเดอะเวิลด)
A life that’s full of all the wealth and riches
(อะ ไล๊ฟ แด้ท ฟูล อ็อฝ ออล เดอะ เว้ลธ แอนด์ ริชอิส)
Can never last for an eternity
(แคน เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ฟอร์ แอน อิเทอนิทิ)
After living in a golden paradise
(แอ๊ฟเท่อร ลีฝอิง อิน อะ โกลเด็น พาราได๊ซ)
The ultimate sacrifice
(ดิ อั๊ลทิเหมท แซ๊คริไฟซ์)

Prophecy of sky gods, the sun and moon
(พรอฟอิซิ อ็อฝ สกาย ก๊อด , เดอะ ซัน แอนด์ มูน)
Passing of old ways will come true soon
(พาซซิง อ็อฝ โอลด์ เวย์ วิล คัม ทรู ซูน)
Falling of ages, forest of kings
(ฟ๊อลิง อ็อฝ เอจ , ฟ๊อเรสท อ็อฝ คิง)
The search for the truth, the book of souls
(เดอะ เซิร์ช ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ , เดอะ บุ๊ค อ็อฝ โซล)

The rulers of planets and stars
(เดอะ รูลเออะ อ็อฝ แพล๊เหน็ท แซน สทาร์)
The power of the kings of traders and the wars
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ คิง อ็อฝ ทเรดเออะ แซน เดอะ วอร์)
Planetary cycles and the phases of the moon
(พแลนเอะเทริ ไซ๊เคิ้ล แซน เดอะ เฟส อ็อฝ เดอะ มูน)
Is in the document a kingdom they will learn
(อีส ซิน เดอะ ด๊อคคิวเม้นท ดา คีงดัม เด วิล เลิร์น)
They were praying to the gods of nature
(เด เวอ เพลยอิง ทู เดอะ ก๊อด อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
And were living in the cities of stone
(แอนด์ เวอ ลีฝอิง อิน เดอะ ซิดีสฺ อ็อฝ สโทน)
Towers reaching upward to the heavens
(เท๊าเว่อร์ รีชชิง อัพเวิด ทู เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
Sacred wonders for the world unknown
(เซคเร็ด วั๊นเด้อร ฟอร์ เดอะ เวิลด อันโนน)
Make their lives be a mystery no more
(เม้ค แดร์ ไล้ฝ บี อะ มิ๊สเทอรี่ โน โม)
Records kept and the passing of laws
(เร๊คขอร์ด เค็พท แอนด์ เดอะ พาซซิง อ็อฝ ลอว์)
Sacred gods to the book of lies
(เซคเร็ด ก๊อด ทู เดอะ บุ๊ค อ็อฝ ไล)
When a civilization dies
(เว็น อะ ซิฝิไลเสฌัน ดาย)

Prophecy of sky gods, the sun and moon
(พรอฟอิซิ อ็อฝ สกาย ก๊อด , เดอะ ซัน แอนด์ มูน)
Passing of old ways will come true soon
(พาซซิง อ็อฝ โอลด์ เวย์ วิล คัม ทรู ซูน)
Falling of ages, forest of kings
(ฟ๊อลิง อ็อฝ เอจ , ฟ๊อเรสท อ็อฝ คิง)
The lost book of souls, destruction begins
(เดอะ ล็อซท บุ๊ค อ็อฝ โซล , ดิซทรัคฌัน บีกิน)

Ascending the throne wearing feathers and shells
(Ascendings เดอะ ธโรน เวียริง เฟฑเออะ แซน เชลล์)
He brought back their lives from the void
(ฮี บรอท แบ็ค แดร์ ไล้ฝ ฟรอม เดอะ ฝอยด)
Alien invasion brings nothing but death
(เอ๊เลี่ยน อินเฝฉัน บริง นัธอิง บั๊ท เด้ท)
Mass exodus and plant life destroyed
(มาซ เอคโซะดัซ แซน แพล๊นท ไล๊ฟ เดสทรอย)

Domain of the Earth to the journey of truth
(โดเมน อ็อฝ ดิ เอิร์ทร ทู เดอะ เจอนิ อ็อฝ ทรู๊ธ)
The underworld caves, Mayan slaves
(ดิ อันเดอะเวิลด เค๊ฝ , มาแย็น สเล๊ฝ)
Defeat of the dark Lords
(ดีฟี๊ท อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค หลอร์ด)
The ultimate proof
(ดิ อั๊ลทิเหมท พรู๊พ)
In the place where the ancestors rule
(อิน เดอะ เพลส แวร์ ดิ แอ๊นเซสเท่อร รูล)

The book of souls
(เดอะ บุ๊ค อ็อฝ โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Book of Souls คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น