เนื้อเพลง Dirt and Dead Ends คำอ่านไทย Indigo Girls

You’re looking at foreclosure
( ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท โฟคโลเฉอะ)
And doing time
(แอนด์ ดูอิง ไทม์)
And it don’t sound good this time
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ ซาวน์ด กู๊ด ดิส ไทม์)
And the wife that made your life Hell
(แอนด์ เดอะ ไว๊ฟ แดท เมด ยุร ไล๊ฟ เฮ็ลล)
All the time you were telling me
(ออล เดอะ ไทม์ ยู เวอ เทลลิง มี)
You were fine
(ยู เวอ ไฟน)
Silly man
(ซิ๊ลลี่ แมน)
So I got your dog.
(โซ ไอ ก็อท ยุร ด้อกก)
How is that?
(ฮาว อีส แดท)
I made it nice, I wrote a check.
(ไอ เมด อิท ไน๊ซ์ , ไอ โรท อะ เช็ค)
You cut the weeds back on my drive
(ยู คัท เดอะ วีด แบ็ค ออน มาย ไดร๊ฝ)
Cause you’re a good guy
(ค๊อส ยัวร์ อะ กู๊ด กาย)
Deep down inside.
(ดี๊พ เดาน อิ๊นไซด์)
What makes a boy like you go bad,
(ว๊อท เม้ค ซา บอย ไล๊ค ยู โก แบ้ด ,)
What makes a man so lonely and sad,
(ว๊อท เม้ค ซา แมน โซ โลนลิ แอนด์ แซ้ด ,)
That he’d poison all he knows
(แดท ฮีด พ๊อยซั่น ออล ฮี โนว์)
And in one year, just let it go?
(แอนด์ อิน วัน เยียร์ , จั๊สท เล็ท ดิธ โก)
And all that time you were telling me
(แอนด์ ออล แดท ไทม์ ยู เวอ เทลลิง มี)
You were fine
(ยู เวอ ไฟน)
Silly man, silly boy
(ซิ๊ลลี่ แมน , ซิ๊ลลี่ บอย)
It’s been you and me on this frontier
(อิทซ บีน ยู แอนด์ มี ออน ดิส ฟรอนเทียร์)
Trying not to be suburban pioneers.
(ทไรอิง น็อท ทู บี ซะเบอแบ็น ไพโอเนียร์)
Fighting off the pavers
(ไฟท์ดิง ออฟฟ เดอะ pavers)
And the associations
(แอนด์ ดิ แอ็ซโซฌิเอฌัน)
And the covenants against the trailers.
(แอนด์ เดอะ คัฝเอะแน็นท อะเก๊นสท เดอะ ทเรลเออะ)
I remember how we used to laugh
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี ยู๊ส ทู ล๊าฟ)
At all those rotten men in ” camo ” drag
(แอ็ท ดอร์ โฑส รอตอึน เม็น อิน ” camo ” ดแร็ก)
With their advantage and their guns
(วิธ แดร์ แอดแฝ๊นเทจ แอนด์ แดร์ กัน)
Up the deer stand shooting up a storm
(อั๊พ เดอะ เดียร์ สแทนด์ ชูดดิง อั๊พ อะ สทอร์ม)
And all the time
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์)
You were telling me all those lies
(ยู เวอ เทลลิง มี ออล โฑส ไล)
Silly man, I’m just a silly girl
(ซิ๊ลลี่ แมน , แอม จั๊สท ดา ซิ๊ลลี่ เกิร์ล)
There was a time
(แดร์ วอส ซา ไทม์)
We could hibernate like bears
(วี เคิด ไฮเบอะเนท ไล๊ค แบร์)
But we finally come up for air
(บั๊ท วี ไฟแน็ลลิ คัม อั๊พ ฟอร์ แอร์)
And everything’s all marked and cleared,
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ซอร์ ม๊าร์ค แอนด์ เคลียร์ ,)
Survey flags flying everywhere.
(เซอร์เฝย์ แฟล๊ก ฟไลอิง เอวี่แวร์)
Once you said to me
(วั๊นซ ยู เซ็ด ทู มี)
You know, what I’ll miss the most
(ยู โนว์ , ว๊อท อิลล มิซ เดอะ โมซท)
Is just being the only ones
(อีส จั๊สท บีอิง ดิ โอ๊นลี่ วัน)
With our dirt and our dead ends
(วิธ เอ๊า เดิร์ท แอนด์ เอ๊า เด้ด เอ็นด)
And no one to turn us in.
(แอนด์ โน วัน ทู เทิร์น อัซ ซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirt and Dead Ends คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น