เนื้อเพลง Lay My Head Down คำอ่านไทย Indigo Girls

Oh the party’s kicked up a few notches look at us getting loose
( โอ เดอะ พ๊าร์ที่ คิ๊ค อั๊พ อะ ฟิว notches ลุ๊ค แกท อัซ เกดดดิ้ง ลู้ส)
She leans back against the wall and she watches tugging her collar like it might be a noose.
(ชี ลีน แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ วอลล์ แอนด์ ชี วัทเชซ ทัคกิง เฮอ ค๊อลลาร์ ไล๊ค อิท ไมท บี อะ นูซ)

And everyones tied to their thing
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ไท ทู แดร์ ทริง)
To their past or their drink or the date that they bring
(ทู แดร์ พาสท์ ออ แดร์ ดริ๊งค ออ เดอะ เดท แดท เด บริง)
I just get tired all of sudden taking it in.
(ไอ จั๊สท เก็ท ไทร์ ออล อ็อฝ ซัดดน เทคอิง อิท อิน)

And I want to lay my head down on you
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)

Because youre the only solid thing in this room
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โซ๊หลิด ทริง อิน ดิส รูม)

A room full of changes strangers illusion confusion,
(อะ รูม ฟูล อ็อฝ เช้งจํ ซทเรนเจอะ อิลยูฌัน ค็อนฟยูฉัน ,)
I speak from my heart but im not really sure if its true.
(ไอ สพี๊ค ฟรอม มาย ฮาร์ท บั๊ท แอม น็อท ริแอ็ลลิ ชัวร์ อิ๊ฟ อิทซ ทรู)
I wanna lay my head down on you.
(ไอ วอนนา เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)

Oh dont waste too much time planning
(โอ ด้อนท์ เวซท ทู มัช ไทม์ แพลนนิง)
Or you’ll get rug ripped out
(ออ โยว เก็ท รัก ริพ เอ๊าท)
And the only way you’ll be satisfied
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ โยว บี แซทอิซไฟด)
Is learning to live with out.
(อีส เลอนิง ทู ไล้ฝ วิธ เอ๊าท)
But some plan for the kingdom of heaven
(บั๊ท ซัม แพลน ฟอร์ เดอะ คีงดัม อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
And some take their chances and bet lucky seven
(แอนด์ ซัม เท้ค แดร์ แช้นซํ แซน เบ๊ท ลัคคิ เซเฝ่น)
I don’t know what to believe I just show up and breathe anymore.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู บีลี๊ฝ ไอ จั๊สท โชว์ อั๊พ แอนด์ บรีฑ แอนนี่มอ)

And I wanna lay my head down on you
(แอนด์ ดาย วอนนา เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)
Because youre the only solid thing in this room
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โซ๊หลิด ทริง อิน ดิส รูม)

A room full of dressers, professors, lookers, hookers
(อะ รูม ฟูล อ็อฝ ดเรซเซอะ , โพรเฟ๊สเซ่อร์ , ลุคเออะ , ฮุคเคอ)
If I don’t get out I’ll do something I don’t wanna do.
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท เอ๊าท อิลล ดู ซัมติง ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู)

And I wanna lay my head down on you.
(แอนด์ ดาย วอนนา เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)

Was it so long ago
(วอส ซิท โซ ลอง อะโก)
That we sat and talked in your car
(แดท วี แซ็ท แอนด์ ท๊อล์ค อิน ยุร คารํ)
Your things were all packed
(ยุร ทริง เวอ ออล แพ็ค)
And the place you were headed not really that far
(แอนด์ เดอะ เพลส ยู เวอ เฮด น็อท ริแอ็ลลิ แดท ฟาร์)
Years later I think
(เยียร์ เลทเออะ ไอ ทริ๊งค)
That I would have been much more alive
(แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ บีน มัช โม อะไล๊ฝ)
To have taken you up on your offer and taken that drive
(ทู แฮ็ฝ เทคเอ็น ยู อั๊พ ออน ยุร อ๊อฟเฟ่อร์ แอนด์ เทคเอ็น แดท ไดร๊ฝ)

Well everything that’s come before us leads us to where we are now
(เวลล เอ๊วี่ติง แด้ท คัม บีฟอร์ อัซ ลี๊ด อัซ ทู แวร์ วี อาร์ นาว)
And thats simple, I know so why cant I let go of the feeling
(แอนด์ แด้ท ซิ๊มเพิ่ล , ไอ โนว์ โซ วาย แค็นท ไอ เล็ท โก อ็อฝ เดอะ ฟีลอิง)
That im lost somehow
(แดท แอม ล็อซท ซัมฮาว)
I’m just a ghost looking in
(แอม จั๊สท ดา โก๊สท ลุคอิง อิน)
Out of my own life just visiting
(เอ๊าท อ็อฝ มาย โอว์น ไล๊ฟ จั๊สท ฝีสอิทิง)
In search of a body to have and to hold and to keep and to sleep.
(อิน เซิร์ช อ็อฝ อะ บ๊อดี้ ทู แฮ็ฝ แอนด์ ทู โฮลด์ แอนด์ ทู คี๊พ แอนด์ ทู สลี๊พ)

I wanna lay my head down on you
(ไอ วอนนา เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)
Because youre the only solid thing in this room
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โซ๊หลิด ทริง อิน ดิส รูม)
A room full of missed chance, slow dance, cold fate heartache
(อะ รูม ฟูล อ็อฝ มิส แช้นซํ , สโลว์ แด๊นซ์ , โคลด์ เฟ้ท ฮาทเทค)
I showed up for a party and saw my life story full view
(ไอ โชว์ อั๊พ ฟอร์ รา พ๊าร์ที่ แอนด์ ซอว์ มาย ไล๊ฟ สท๊อรี่ ฟูล ฝิว)

And I wanna lay my head down on you.
(แอนด์ ดาย วอนนา เลย์ มาย เฮด เดาน ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay My Head Down คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น