เนื้อเพลง Rock and Roll Heaven’s Gate คำอ่านไทย Indigo Girls

It didn’t happen for you,
( อิท ดิ๊นอิน แฮ๊พเพ่น ฟอร์ ยู ,)
no one wants to hear the truth,
(โน วัน ว้อนท ทู เฮียร เดอะ ทรู๊ธ ,)
coming from three political queers.
(คัมอิง ฟรอม ทรี โพลิทิ๊ค่อล เควียร์)
Plucking the punk rock bloom.
(Pluckings เดอะ พรัค ร๊อค บลูม)

So you break up the band
(โซ ยู เบร๊ค อั๊พ เดอะ แบนด์)
and leave us all in tow.
(แอนด์ ลี๊ฝ อัซ ซอร์ อิน โทว์)
Now we gotta figure out
(นาว วี กอททะ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
where to go.
(แวร์ ทู โก)

I caught it at a rave
(ไอ คอท ดิธ แอ็ท ดา เรฝ)
Did it give you vaccination?
(ดิด ดิท กี๊ฝ ยู แฝคซิเนฌัน)
I saw it on my T.V.
(ไอ ซอว์ อิท ออน มาย ที วี)
Did it lighten up your load?
(ดิด ดิท ไลทน อั๊พ ยุร โหลด)
And every f*ckin D.J.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *ckin ดี เจ)
Did you feel affilliated,
(ดิด ยู ฟีล affilliated ,)
Is telling me I’m free.
(อีส เทลลิง มี แอม ฟรี)
like you really had a home?
(ไล๊ค ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ โฮม)

Free to be a loser
(ฟรี ทู บี อะ ลูสเออะ)
Were the ticket prices too high?
(เวอ เดอะ ทิ๊คเค๊ท ไพร๊ซ์ ทู ไฮฮ)
Free to be a trend
(ฟรี ทู บี อะ เทร็นด)
Were the lights too bright?
(เวอ เดอะ ไล๊ท ทู ไบร๊ท)
Free to be a backlash over and over again.
(ฟรี ทู บี อะ backlash โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
Was it all a bunch of hype?
(วอส ซิท ออล อะ บันช อ็อฝ เฮฝ)

You say, ” I’m losing inspiration,
(ยู เซย์ , ” แอม โรซิง อินซพิเรฌัน ,)
one band at a time.
(วัน แบนด์ แอ็ท ดา ไทม์)
I gotta know there’s someone, somewhere, out there singing for our side. ”
(ไอ กอททะ โนว์ แดร์ ซัมวัน , ซัมแวร์ , เอ๊าท แดร์ ซิงกิง ฟอร์ เอ๊า ไซด์ “)

Where I come up, we share the mortar and the glue.
(แวร์ ไอ คัม อั๊พ , วี แชร์ เดอะ มอเทอะ แอนด์ เดอะ กลู)
And what we build together, we share that too.
(แอนด์ ว๊อท วี บิ้ลดํ ทูเก๊ทเธ่อร์ , วี แชร์ แดท ทู)
And the wind may come, and the rain may fall,
(แอนด์ เดอะ วินด เมย์ คัม , แอนด์ เดอะ เรน เมย์ ฟอลล์ ,)
but we stand together or we don’t stand at all.
(บั๊ท วี สแทนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ออ วี ด้อนท์ สแทนด์ แอ็ท ดอร์)
Where are you going to now,
(แวร์ อาร์ ยู โกอิ้ง ทู นาว ,)
now that the goings gone?
(นาว แดท เดอะ โกอิ้ง กอน)

So here’s to your survival
(โซ เฮียร ทู ยุร เซอะไฝฝแอ็ล)
and swimming up the stream,
(แอนด์ สวิมมิง อั๊พ เดอะ สทรีม ,)
crossing over one dam after another
(ครอซซิง โอ๊เฝ่อร วัน แดม แอ๊ฟเท่อร อะน๊าเทร่อร์)
until we get to Rock and Roll Heaven’s gate.
(อันทิล วี เก็ท ทู ร๊อค แอนด์ โรลล เฮ๊ฝเฝ่น เกท)

I caught it at a rave
(ไอ คอท ดิธ แอ็ท ดา เรฝ)
Did it give you vaccination?
(ดิด ดิท กี๊ฝ ยู แฝคซิเนฌัน)
I saw it on the T.V.
(ไอ ซอว์ อิท ออน เดอะ ที วี)
Did it lighten up your load?
(ดิด ดิท ไลทน อั๊พ ยุร โหลด)
And every f*cking D.J.
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง ดี เจ)
Did you feel affiliated,
(ดิด ยู ฟีล แอ็ฟฟีลอิเอท ,)
Is telling me I’m free.
(อีส เทลลิง มี แอม ฟรี)
Like you really had a home?
(ไล๊ค ยู ริแอ็ลลิ แฮ็ด อะ โฮม)

Free to be a loser
(ฟรี ทู บี อะ ลูสเออะ)
Were the ticket prices too high?
(เวอ เดอะ ทิ๊คเค๊ท ไพร๊ซ์ ทู ไฮฮ)
Free to be a trend
(ฟรี ทู บี อะ เทร็นด)
Were the lights too bright?
(เวอ เดอะ ไล๊ท ทู ไบร๊ท)
Free to be a backlash over and over
(ฟรี ทู บี อะ backlash โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
until I get to Rock and Roll Heaven’s gate.
(อันทิล ไอ เก็ท ทู ร๊อค แอนด์ โรลล เฮ๊ฝเฝ่น เกท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock and Roll Heaven’s Gate คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น