เนื้อเพลง What Are You Like? คำอ่านไทย Indigo Girls

Today my mind is drawing a blank
( ทูเดย์ มาย ไมนด์ อีส ดรออิง อะ แบล๊งค)
I canvas you to color this in
(ไอ แคนฝัซ ยู ทู คัลเออะ ดิส ซิน)
There’s no gas left in the tank
(แดร์ โน แก๊ซ เล๊ฟท อิน เดอะ แท๊งค)
You’ve always got your engines running
(ยู๊ฟ ออลเว ก็อท ยุร เอ๊นจิ้น รันนิง)

You’ve got no whip when the beast lays down
(ยู๊ฟ ก็อท โน ฮวิพ เว็น เดอะ บี๊สท เลย์ เดาน)
And feeds upon the rest has finally found
(แอนด์ ฟีด อุพอน เดอะ เรสท แฮ็ส ไฟแน็ลลิ เฟานด)

What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)
My open door revolver
(มาย โอ๊เพ่น ดอร์ ริฝอลเฝอะ)
What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)
My go to problem solver
(มาย โก ทู โพร๊เบล่ม solver)
You shine a light in the darkest corners of my mind
(ยู ไชน์ อะ ไล๊ท อิน เดอะ ดาร์คเนท ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย ไมนด์)
What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)
You’re that kind
(ยัวร์ แดท ไคนด์)

I cover mirrors with the clocks [cover mirrors with the clocks]
(ไอ โค๊ฝเฝ่อร์ มิเร่อร์ วิธ เดอะ คล๊อค [ โค๊ฝเฝ่อร์ มิเร่อร์ วิธ เดอะ คล๊อค ])
I’m getting superstitious lately [you don’t ever brush it off]
(แอม เกดดดิ้ง ซุเพ่อร์สทิเชี๊ยส เลทลิ [ ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ บรัช อิท ออฟฟ ])
But you don’t ever brush it off [you won’t cover me to safety]
(บั๊ท ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ บรัช อิท ออฟฟ [ ยู ว็อนท โค๊ฝเฝ่อร์ มี ทู เซพทิ ])
You won’t cover me to safety
(ยู ว็อนท โค๊ฝเฝ่อร์ มี ทู เซพทิ)

While I’m sitting on this couch
(ไวล์ แอม ซีททิง ออน ดิส เคาช)
You’re up and figuring it out
(ยัวร์ อั๊พ แอนด์ figurings อิท เอ๊าท)

What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)
My open door revolver
(มาย โอ๊เพ่น ดอร์ ริฝอลเฝอะ)
What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)
My go to problem solver
(มาย โก ทู โพร๊เบล่ม solver)
You shine a light in the darkest corners of my mind
(ยู ไชน์ อะ ไล๊ท อิน เดอะ ดาร์คเนท ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย ไมนด์)
What are you like?
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค)

The Greek chorus of our little play
(เดอะ Greek ค๊อรัส อ็อฝ เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล เพลย์)
You’ll explain me when I act this way
(โยว เอ็กซเพลน มี เว็น นาย แอ๊คท ดิส เวย์)
And as we go along
(แอนด์ แอส วี โก อะลอง)
The unwritten song breaks through
(ดิ อันวึดนึน ซ็อง เบร๊ค ทรู)
And it’s all about you
(แอนด์ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)

What are you like? [You’re an open door]
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค [ ยัวร์ แอน โอ๊เพ่น ดอร์ ])
What are you like? [You’re the best and more]
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค [ ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ แอนด์ โม ])
What are you like? [You’re a sacred text]
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค [ ยัวร์ อะ เซคเร็ด เท๊กซท์ ])
What are you like? [You’re what’s coming next]
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค [ ยัวร์ ว๊อท คัมอิง เน๊กซท ])
What are you like? [You’re my open door [X3]]
(ว๊อท อาร์ ยู ไล๊ค [ ยัวร์ มาย โอ๊เพ่น ดอร์ [ X3 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Are You Like? คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น