เนื้อเพลง Feed and Water The Horses คำอ่านไทย Indigo Girls

Tell me dark heart of my deep sleep
( เทลล มี ด๊าร์ค ฮาร์ท อ็อฝ มาย ดี๊พ สลี๊พ)
Where the past drops in like unwanted guests
(แวร์ เดอะ พาสท์ ดรอพ ซิน ไล๊ค อันวอนทิด เกสท)
Rattling their chains of thought, shuffling their feet
(แรททลิง แดร์ เชน อ็อฝ ธอท , ซัฟฟิง แดร์ ฟีท)
Peering into things I thought I’d laid to rest
(Peerings อิ๊นทู ทริง ซาย ธอท อาย เลด ทู เรสท)
And for all I’ve left undone there’s another dream to come
(แอนด์ ฟอร์ ออล แอฝ เล๊ฟท อั๊นดัน แดร์ อะน๊าเทร่อร์ ดรีม ทู คัม)

Once there were wars fought over spice and salt
(วั๊นซ แดร์ เวอ วอร์ ฟอท โอ๊เฝ่อร สไพ๊ซ แอนด์ ซ้อลท์)
And the stick of gold became the standard measure
(แอนด์ เดอะ สทิ๊ค อ็อฝ โกลด์ บิเคม เดอะ สแท๊นดาร์ด เม๊เช่อร์)
Nothing much has changed in this modern age
(นัธอิง มัช แฮ็ส เช้งจํ อิน ดิส โม๊เดิ่ร์น เอจ)
And it won’t until the pain’s not worth the pleasure
(แอนด์ ดิท ว็อนท อันทิล เดอะ เพน น็อท เวิร์ธ เดอะ พเลฉเออะ)

And for all we’ve left undone
(แอนด์ ฟอร์ ออล หวีบ เล๊ฟท อั๊นดัน)
There’s another war to come.
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วอร์ ทู คัม)

I want to feed and water the horses,
(ไอ ว้อนท ทู ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส ,)
The course is long and dry
(เดอะ คอร์ส อีส ลอง แอนด์ ดราย)
Can’t do it alone oh no we can’t although we’ve tried and tried and tried
(แค็นท ดู อิท อะโลน โอ โน วี แค็นท ออลโทร หวีบ ทไร แอนด์ ทไร แอนด์ ทไร)
We may not deserve you, we’ll come to serve you by and by
(วี เมย์ น็อท ดิเสิฝ ยู , เวลล คัม ทู เซิร์ฝ ยู บาย แอนด์ บาย)
Feed and water the horses
(ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส)
Where they lie.
(แวร์ เด ไล)
I miss the smell of ink on paper and it’s morning pull
(ไอ มิซ เดอะ สเมลล์ อ็อฝ อิ๊งค ออน เพ๊เพ่อร์ แอนด์ อิทซ ม๊อร์นิ่ง พูลล)
All the news comes via link now all so virtual
(ออล เดอะ นิว คัม ไฝอะ ลิ๊งค นาว ออล โซ เฝ๊อร์ช่วล)
I don’t know what to think
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ทริ๊งค)
I don’t know what to feel
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ฟีล)
The beginning of the end or reinvention of the wheel
(เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ ดิ เอ็นด ออ reinvention อ็อฝ เดอะ วีล)

And for all we’ve left undone
(แอนด์ ฟอร์ ออล หวีบ เล๊ฟท อั๊นดัน)
We are still evolution
(วี อาร์ สทิลล เอโฝะลยูฌัน)

I want to feed and water the horses,
(ไอ ว้อนท ทู ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส ,)
The course is long and dry
(เดอะ คอร์ส อีส ลอง แอนด์ ดราย)
Can’t do it alone oh no we can’t although we’ve tried and tried and tried
(แค็นท ดู อิท อะโลน โอ โน วี แค็นท ออลโทร หวีบ ทไร แอนด์ ทไร แอนด์ ทไร)
We may not deserve you, we’ll come to serve you by and by
(วี เมย์ น็อท ดิเสิฝ ยู , เวลล คัม ทู เซิร์ฝ ยู บาย แอนด์ บาย)
Feed and water the horses
(ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส)
Where they lie.
(แวร์ เด ไล)

I realize that the beast lie there in our plans
(ไอ รีแอะไลส แดท เดอะ บี๊สท ไล แดร์ อิน เอ๊า แพลน)
Peacefully sleeping, but faithfully keeping
(พีซฟุลิ ซลีพพิง , บั๊ท เฟธฟุลิ คีพอิง)
They’re ready for the burden man
(เดรว เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เบ๊อรํเด้น แมน)

But if you knew something [peacefully sleeping]
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู นยู ซัมติง [ พีซฟุลิ ซลีพพิง ])
They’d take you to something [faithfully keeping]
(เดยฺ เท้ค ยู ทู ซัมติง [ เฟธฟุลิ คีพอิง ])
You are dying for your burden man [they’re ready for the burden man]
(ยู อาร์ ไดอิง ฟอร์ ยุร เบ๊อรํเด้น แมน [ เดรว เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เบ๊อรํเด้น แมน ])

Wouldn’t you need it? [Wouldn’t you need it?]
(วูดดึ่น ยู นี๊ด ดิท [ วูดดึ่น ยู นี๊ด ดิท ])
Wouldn’t you feed it? [Wouldn’t you feed it?]
(วูดดึ่น ยู ฟี ดิท [ วูดดึ่น ยู ฟี ดิท ])
Wouldn’t you praise it evermore?
(วูดดึ่น ยู เพรส อิท อีเวอมอร์)

Feed and water the horses
(ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส)
The course is long and dry
(เดอะ คอร์ส อีส ลอง แอนด์ ดราย)
Can’t do it alone oh no we can’t although we’ve tried and tried and tried
(แค็นท ดู อิท อะโลน โอ โน วี แค็นท ออลโทร หวีบ ทไร แอนด์ ทไร แอนด์ ทไร)
We may not deserve you. We’ll come to serve you by and by
(วี เมย์ น็อท ดิเสิฝ ยู เวลล คัม ทู เซิร์ฝ ยู บาย แอนด์ บาย)
Feed and water the horses where they lie.
(ฟี แอนด์ ว๊อเท่อร เดอะ ฮอร์ส แวร์ เด ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feed and Water The Horses คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น