เนื้อเพลง Beauty Queen Sister คำอ่านไทย Indigo Girls

Everybody loves the beauty queen sister
( เอวี่บอดี้ ลัฝ เดอะ บิ๊วที่ ควีน ซิ๊สเท่อร์)
But she always got the broken heart
(บั๊ท ชี ออลเว ก็อท เดอะ บโรเค็น ฮาร์ท)
‘Cause she work hard to keep what God gave her
(ค๊อส ชี เวิ๊ร์ค ฮาร์ด ทู คี๊พ ว๊อท ก๊อด เกฝ เฮอ)
But the devil he’s just pulling it apart
(บั๊ท เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส จั๊สท พลูลิง อิท อะพาร์ท)
Hang on tight
(แฮง ออน ไท๊ท)
Hang on tight now
(แฮง ออน ไท๊ท นาว)
Mama’s got a friend name Monkeyman
(มามะ ก็อท ดา เฟรน เนม Monkeyman)
With a two-seater bike
(วิธ อะ ทู ซีทเออะ ไบค)
And a tattoo stand
(แอนด์ อะ แท๊ททู สแทนด์)
He’s gonna take me for that ride
(อีส กอนนะ เท้ค มี ฟอร์ แดท ไรด์)
He knows I’ve been losing ground most of my life
(ฮี โนว์ แอฝ บีน โรซิง กราวนด์ โมซท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Hang on tight
(แฮง ออน ไท๊ท)
Hang on tight now
(แฮง ออน ไท๊ท นาว)
Daddy prayed so hard
(แดดดิ เพรย์ โซ ฮาร์ด)
That Jesus came down and took him
(แดท จีสัซ เคม เดาน แอนด์ ทุค ฮิม)
Left me speaking in tongues
(เล๊ฟท มี ซพีคอิง อิน ทั๊ง)
And hungry for something
(แอนด์ ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ซัมติง)
So I fed the family, I changed out the sparks
(โซ ไอ เฟ็ด เดอะ แฟ๊มิลี่ , ไอ เช้งจํ เอ๊าท เดอะ สพ๊าร์ค)
But every day I gained, another fell apart
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ เกน , อะน๊าเทร่อร์ เฟ็ล อะพาร์ท)
Hang on tight now
(แฮง ออน ไท๊ท นาว)
Hey little sister, I dig it okay
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ , ไอ ดีกกํ อิท โอเค)
Looking for the fountain of love
(ลุคอิง ฟอร์ เดอะ เฟานทิน อ็อฝ ลัฝ)
Where the wild heart reigns
(แวร์ เดอะ ไวลด์ ฮาร์ท เรน)
And the knife draws blood
(แอนด์ เดอะ ไน๊ฟ ดรอว์ บลัด)
And beauty is redeemed
(แอนด์ บิ๊วที่ อีส รีดีม)
But Cherry and Dallas won’t ever be the same
(บั๊ท เชริ แอนด์ Dallas ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Pony watched Johnny die
(โพนิ ว๊อทช จอนนิ ดาย)
nothing gold can stay
(นัธอิง โกลด์ แคน สเทย์)
And those street kids and beauty queens
(แอนด์ โฑส สทรีท คิด แซน บิ๊วที่ ควีน)
They don’t stand a chance
(เด ด้อนท์ สแทนด์ อะ แช้นซํ)
So hang on tight…
(โซ แฮง ออน ไท๊ท)
Monkeyman says draw your picture
(Monkeyman เซย์ ดรอว์ ยุร พิ๊คเจ้อร์)
Give it some ink, hear the needle whisper
(กี๊ฝ อิท ซัม อิ๊งค , เฮียร เดอะ นี๊ดเดิ้ล วิสเพ่อร์)
For all the broken hearts and the passing fancies
(ฟอร์ ออล เดอะ บโรเค็น ฮาร์ท แซน เดอะ พาซซิง fancies)
Pull the inside out, when you can
(พูลล ดิ อิ๊นไซด์ เอ๊าท , เว็น ยู แคน)
Hang on tight
(แฮง ออน ไท๊ท)
Hang on tight now
(แฮง ออน ไท๊ท นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beauty Queen Sister คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น