เนื้อเพลง Learned It on Me คำอ่านไทย Indigo Girls

there comes a time eventually
( แดร์ คัม ซา ไทม์ อีเฝ๊นชวลลี่)
when the cold black water goes under the bridge
(เว็น เดอะ โคลด์ แบล๊ค ว๊อเท่อร โกซ อั๊นเด้อร เดอะ บริดจ)
so I say yes we can meet up
(โซ ไอ เซย์ เย็ซ วี แคน มี๊ท อั๊พ)
it’s been too long and life goes on and I can do this
(อิทซ บีน ทู ลอง แอนด์ ไล๊ฟ โกซ ออน แอนด์ ดาย แคน ดู ดิส)

you wanna thank me for everything you’ve learned
(ยู วอนนา แธ๊งค์ มี ฟอร์ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ เลิร์น)
for what went wrong and how I’ve paved the path
(ฟอร์ ว๊อท เว็นท รอง แอนด์ ฮาว แอฝ เพ้ฝ เดอะ พาธ)
for the corner than you turned
(ฟอร์ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แฑ็น ยู เทิร์น)
and this is what you’ve learned
(แอนด์ ดิส ซิส ว๊อท ยู๊ฟ เลิร์น)

what you you lack from love is not a lack in someone else
(ว๊อท ยู ยู แล๊ค ฟรอม ลัฝ อีส น็อท ดา แล๊ค อิน ซัมวัน เอ๊ลส)
and everyone has baggage to be carried
(แอนด์ เอ๊วี่วัน แฮ็ส แบกกิจ ทู บี แคร์รี่)
you learn that one plus one is one plus one is never more or less
(ยู เลิร์น แดท วัน พลัส วัน อีส วัน พลัส วัน อีส เน๊เฝ่อร์ โม ออ เลซ)
and once you finally got it you got married
(แอนด์ วั๊นซ ยู ไฟแน็ลลิ ก็อท ดิธ ยู ก็อท แมริด)

I guess I should be happy I’m the course that set you free
(ไอ เกสส ซาย เชิด บี แฮ๊พพี่ แอม เดอะ คอร์ส แดท เซ็ท ยู ฟรี)
I just wish you hadn’t learned it on me
(ไอ จั๊สท วิ๊ช ยู แฮดอินท เลิร์น ดิท ออน มี)

I’m better now though you almost broke me
(แอม เบ๊ทเท่อร์ นาว โธ ยู อ๊อลโมสท บโรค มี)
and at the time I couldn’t see past my confusion
(แอนด์ แอ็ท เดอะ ไทม์ ไอ คูดซึ่น ซี พาสท์ มาย ค็อนฟยูฉัน)
when I believed that love was real and not a bag of tricks
(เว็น นาย บีลี๊ฝ แดท ลัฝ วอส เรียล แอนด์ น็อท ดา แบ๊ก อ็อฝ ทริ๊ค)
and you were always just more gifted at illusion [you wanna thank me for everything you’ve learned]
(แอนด์ ยู เวอ ออลเว จั๊สท โม กิฟท แอ็ท อิลยูฌัน [ ยู วอนนา แธ๊งค์ มี ฟอร์ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ เลิร์น ])

and you wanna thank me for everything I’ve learned
(แอนด์ ยู วอนนา แธ๊งค์ มี ฟอร์ เอ๊วี่ติง แอฝ เลิร์น)
from the hard-knocks and the troubles
(ฟรอม เดอะ ฮาร์ด น๊อค แซน เดอะ ทรั๊บเบิ้ล)
and the point of no return
(แอนด์ เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ โน รีเทิร์น)
all the bridges that you burn
(ออล เดอะ บริดจ แดท ยู เบิร์น)

what you you lack in love is not a lack in someone else
(ว๊อท ยู ยู แล๊ค อิน ลัฝ อีส น็อท ดา แล๊ค อิน ซัมวัน เอ๊ลส)
and everyone has baggage to be carried
(แอนด์ เอ๊วี่วัน แฮ็ส แบกกิจ ทู บี แคร์รี่)
you learn that one plus one is one plus one is never more or less
(ยู เลิร์น แดท วัน พลัส วัน อีส วัน พลัส วัน อีส เน๊เฝ่อร์ โม ออ เลซ)
and once you finally got it you got married
(แอนด์ วั๊นซ ยู ไฟแน็ลลิ ก็อท ดิธ ยู ก็อท แมริด)

I’m glad your education made you happy by degree
(แอม แกล๊ด ยุร เอดยุเคฌัน เมด ยู แฮ๊พพี่ บาย ดีกรี)
I just wish you hadn’t learned it on me
(ไอ จั๊สท วิ๊ช ยู แฮดอินท เลิร์น ดิท ออน มี)

I guess I’m glad that I’ve seen you face to face
(ไอ เกสส แอม แกล๊ด แดท แอฝ ซีน ยู เฟซ ทู เฟซ)
It’s just slightly more cathartic than a letter
(อิทซ จั๊สท ซไลทลิ โม คะธาทิค แฑ็น อะ เล็ทเท่อร์)
but the line is pretty fine in fact it’s pretty much erased
(บั๊ท เดอะ ไลน์ อีส พริ๊ทที่ ไฟน อิน แฟคท อิทซ พริ๊ทที่ มัช อีเรส)
between humility and making you feel better
(บีทะวีน ฮิวมีลอิทิ แอนด์ เมคอิง ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์)

And some is false and some is true and now I know
(แอนด์ ซัม อีส ฟอลซ แอนด์ ซัม อีส ทรู แอนด์ นาว ไอ โนว์)
it’s just me and it’s just you
(อิทซ จั๊สท มี แอนด์ อิทซ จั๊สท ยู)
and it’s just the way it goes
(แอนด์ อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ อิท โกซ)
and now that book is closed
(แอนด์ นาว แดท บุ๊ค อีส โคลส)

what you you lack in love is not a lack in someone else [what you lack in love]
(ว๊อท ยู ยู แล๊ค อิน ลัฝ อีส น็อท ดา แล๊ค อิน ซัมวัน เอ๊ลส [ ว๊อท ยู แล๊ค อิน ลัฝ ])
and everyone has baggage to be carried
(แอนด์ เอ๊วี่วัน แฮ็ส แบกกิจ ทู บี แคร์รี่)
you learn that one plus one is one plus one is never more or less [one plus one is one plus one]
(ยู เลิร์น แดท วัน พลัส วัน อีส วัน พลัส วัน อีส เน๊เฝ่อร์ โม ออ เลซ [ วัน พลัส วัน อีส วัน พลัส วัน ])
best of luck to that girl you married
(เบ๊สท์ อ็อฝ ลัค ทู แดท เกิร์ล ยู แมริด)

smiling on her little learning tree
(ซไมลอิง ออน เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล เลอนิง ทรี)
I wish you hadn’t learned it on me
(ไอ วิ๊ช ยู แฮดอินท เลิร์น ดิท ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Learned It on Me คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น