เนื้อเพลง See The Sea คำอ่านไทย Example

Step back a minute, aint payin no parkin ticket
( สเท็พ แบ็ค กา มิ๊หนิท , เอน เพย์อิน โน พาคกิน ทิ๊คเค๊ท)
You won’t like me when I’m angry now I’m close to livid
(ยู ว็อนท ไล๊ค มี เว็น แอม แองกริ นาว แอม โคลส ทู ลีฝอิด)
I found it by myself so I don’t need no back seat drivers
(ไอ เฟานด ดิท บาย ไมเซลฟ โซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน แบ็ค ซีท ดไรฝเออะ)
Taxi driver get out of my face or feel the spat saliva
(แท๊กซี่ ดไรฝเออะ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฟซ ออ ฟีล เดอะ ซแพ็ท ซะไลฝะ)

They had me trapped like a rabbit in the headlights
(เด แฮ็ด มี แทร๊พ ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Good to know you, it’s over
(กู๊ด ทู โนว์ ยู , อิทซ โอ๊เฝ่อร)
I think their mad cause they were never put to bed right
(ไอ ทริ๊งค แดร์ แม้ด ค๊อส เด เวอ เน๊เฝ่อร์ พุท ทู เบ๊ด ไร๊ท)
No attention from their mothers at all
(โน แอ็ทเทนฌัน ฟรอม แดร์ ม๊าเธ่อร์ แอ็ท ดอร์)
And they never ever felt so small
(แอนด์ เด เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ สมอลล์)
And now I need to feel so tall
(แอนด์ นาว ไอ นี๊ด ทู ฟีล โซ ทอลล์)
Take me to the edge of the world
(เท้ค มี ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)
This is the best place right now,
(ดิส ซิส เดอะ เบ๊สท์ เพลส ไร๊ท นาว ,)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
No need to fight now
(โน นี๊ด ทู ไฟ้ท นาว)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

This is the best place right now,
(ดิส ซิส เดอะ เบ๊สท์ เพลส ไร๊ท นาว ,)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
No need to fight now
(โน นี๊ด ทู ไฟ้ท นาว)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

They had me trapped like a rabbit in the headlights
(เด แฮ็ด มี แทร๊พ ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Good to know you, it’s over
(กู๊ด ทู โนว์ ยู , อิทซ โอ๊เฝ่อร)
I think their mad cause they were never put to bed right
(ไอ ทริ๊งค แดร์ แม้ด ค๊อส เด เวอ เน๊เฝ่อร์ พุท ทู เบ๊ด ไร๊ท)
No attention from their mothers at all
(โน แอ็ทเทนฌัน ฟรอม แดร์ ม๊าเธ่อร์ แอ็ท ดอร์)
And they never ever felt so small
(แอนด์ เด เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ สมอลล์)
And now I need to feel so tall
(แอนด์ นาว ไอ นี๊ด ทู ฟีล โซ ทอลล์)
Take me to the edge of the world
(เท้ค มี ทู ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)
This is the best place right now,
(ดิส ซิส เดอะ เบ๊สท์ เพลส ไร๊ท นาว ,)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
No need to fight now
(โน นี๊ด ทู ไฟ้ท นาว)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

This is the best place right now,
(ดิส ซิส เดอะ เบ๊สท์ เพลส ไร๊ท นาว ,)
No I don’t want to leave
(โน ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
No need to fight now
(โน นี๊ด ทู ไฟ้ท นาว)
Now I can see the sea
(นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Freedom fighters, new horizons
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , นิว ฮอไร๊ซั่น)
Free, now I can see the sea
(ฟรี , นาว ไอ แคน ซี เดอะ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See The Sea คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น