เนื้อเพลง Two Lives คำอ่านไทย Example

I got a split personality
( ไอ ก็อท ดา สพลิ๊ท เพอร์ซันแน๊ลิที่)
Do I love me more than I love you
(ดู ไอ ลัฝ มี โม แฑ็น นาย ลัฝ ยู)
And if you’re gone will I see clarity?
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ กอน วิล ไอ ซี คแลริทิ)
Or will I just feel like we got down fooled
(ออ วิล ไอ จั๊สท ฟีล ไล๊ค วี ก็อท เดาน ฟูล)

This could go any way
(ดิส เคิด โก เอ๊นี่ เวย์)
This could end any day
(ดิส เคิด เอ็นด เอ๊นี่ เดย์)
Should I listen to my heart or my friends eh?
(เชิด ดาย ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท ออ มาย เฟรน เอ)
Or this could be happy days
(ออ ดิส เคิด บี แฮ๊พพี่ เดย์)
Our love won’t evaporate
(เอ๊า ลัฝ ว็อนท อีแว๊โพเหรท)
This could be just a phase we’re going through
(ดิส เคิด บี จั๊สท ดา เฟส เวีย โกอิ้ง ทรู)

Two lives, living two lives
(ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
I don’t know which side of me is where the truth lies
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
I’m living two lives, living two lives
(แอม ลีฝอิง ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
I got two sides of me tryna do right
(ไอ ก็อท ทู ไซด์ อ็อฝ มี ทายนา ดู ไร๊ท)
I got one on each shoulder, both saying ‘I told ya’
(ไอ ก็อท วัน ออน อีช โช๊ลเด้อร์ , โบทรฺ เซอิง ไอ โทลด ยา)
One is saying ‘go’ and the other’s saying ‘no, no, no.’
(วัน อีส เซอิง โก แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ เซอิง โน , โน , โน)
Living two lives
(ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
Don’t know which side of me is where the truth lies
(ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
Where the truth lies.
(แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)

Yo, I had a split personality
(โย , ไอ แฮ็ด อะ สพลิ๊ท เพอร์ซันแน๊ลิที่)
I thought I loved me more than I loved you
(ไอ ธอท ไอ ลัฝ มี โม แฑ็น นาย ลัฝ ยู)
Don’t make me beg like a charity
(ด้อนท์ เม้ค มี เบ๊ก ไล๊ค เก แชริทิ)
Cause now I see me without you, won’t do
(ค๊อส นาว ไอ ซี มี วิธเอ๊าท ยู , ว็อนท ดู)

This could go any way
(ดิส เคิด โก เอ๊นี่ เวย์)
This could end any day
(ดิส เคิด เอ็นด เอ๊นี่ เดย์)
Should I listen to my heart or my friends eh?
(เชิด ดาย ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท ออ มาย เฟรน เอ)
Or this could be happy days
(ออ ดิส เคิด บี แฮ๊พพี่ เดย์)
Our love won’t evaporate
(เอ๊า ลัฝ ว็อนท อีแว๊โพเหรท)
This could be just a phase we’re going through
(ดิส เคิด บี จั๊สท ดา เฟส เวีย โกอิ้ง ทรู)

Two lives, living two lives
(ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
I don’t know which side of me is where the truth lies
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
I’m living two lives, living two lives
(แอม ลีฝอิง ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
I got two sides of me tryna do right
(ไอ ก็อท ทู ไซด์ อ็อฝ มี ทายนา ดู ไร๊ท)
I got one on each shoulder, both saying ‘I told ya’
(ไอ ก็อท วัน ออน อีช โช๊ลเด้อร์ , โบทรฺ เซอิง ไอ โทลด ยา)
One is saying ‘go’ and the other’s saying ‘no, no, no.’
(วัน อีส เซอิง โก แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ เซอิง โน , โน , โน)
Living two lives
(ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
Don’t know which side of me is where the truth lies
(ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
Where the truth lies, lies.
(แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล , ไล)

Two lives, living two lives
(ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
I don’t know which side of me is where the truth lies
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
I’m living two lives, living two lives
(แอม ลีฝอิง ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
Don’t know which side of me is where the truth lies
(ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)
Where the truth lies
(แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)

[Where’s it gone?]
([ แวร์ ซิท กอน ])

Where the truth lies
(แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)

[Where’d you go?]
([ แวร์ ยู โก ])

[Where’d you go, where’d you go?]
([ แวร์ ยู โก , แวร์ ยู โก ])

Two lives, living two lives
(ทู ไล้ฝ , ลีฝอิง ทู ไล้ฝ)
Don’t know which side of me is where the truth lies,
(ด้อนท์ โนว์ วิช ไซด์ อ็อฝ มี อีส แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล ,)
Where the truth lies
(แวร์ เดอะ ทรู๊ธ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two Lives คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น