เนื้อเพลง Millionaires คำอ่านไทย Example

Yo, I know what I’m tryna say is on the tip of my tongue
( โย , ไอ โนว์ ว๊อท แอม ทายนา เซย์ อีส ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ทั๊ง)
It’s like my thoughts have been erased, that’s all as if I was dumb
(อิทซ ไล๊ค มาย ธอท แฮ็ฝ บีน อีเรส , แด้ท ซอร์ แอส อิ๊ฟ ฟาย วอส ดัมบ)
I should of met her when she asked, I was out getting plastered
(ไอ เชิด อ็อฝ เม็ท เฮอ เว็น ชี อาสคฺ , ไอ วอส เอ๊าท เกดดดิ้ง พลาซเทอะ)
She waited for my speech but the cat got my tongue
(ชี เว้ท ฟอร์ มาย สพีช บั๊ท เดอะ แค๊ท ก็อท มาย ทั๊ง)

Acting like I’ve gone and won at the Oscars, speechless
(แอคทิง ไล๊ค แอฝ กอน แอนด์ ว็อน แอ็ท ดิ ออซเคอะ , ซพีชเล็ซ)
Careful with my words there’s no way I can cheat this
(แค๊ร์ฟูล วิธ มาย เวิร์ด แดร์ โน เวย์ ไอ แคน ชี๊ท ดิส)
Lost ’em again, now someone give me a pen
(ล็อซท เอ็ม อะเกน , นาว ซัมวัน กี๊ฝ มี อะ เพ็น)
I need to write these lessons down and maybe give ’em to friends
(ไอ นี๊ด ทู ไร๊ท ฑิส เล๊ซซั่น เดาน แอนด์ เมบี กี๊ฝ เอ็ม ทู เฟรน)

I can’t promise that I won’t be a fool again
(ไอ แค็นท พรอมอิซ แดท ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล อะเกน)
But I never had cruel intentions
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ครู๊เอ้ล อินเทนฌัน)
Put me in detention as long as you want
(พุท มี อิน ดิเทนฌัน แอส ลอง แอส ยู ว้อนท)
Then you’ll see
(เด็น โยว ซี)

There’s a million words but it’s never enough
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน เวิร์ด บั๊ท อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ)
I say, ‘I love you’, ‘I’m sorry’ but still I get stuck
(ไอ เซย์ , ไอ ลัฝ ยู , แอม ซ๊อรี่ บั๊ท สทิลล ไอ เก็ท ซทัค)
If I had a coin for every time, we could be millionaires
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ คอยนํ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , วี เคิด บี มิลเลี่ยนแนร์)
But you don’t need the diamonds
(บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด เดอะ ได๊ม่อนดํ)
‘Cause I got a million ways to show you that I care
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู โชว์ ยู แดท ไอ แคร์)

She isn’t in it for the cash flow, the girl’s independent
(ชี อีสซึ่น อิน หนิด ฟอร์ เดอะ แค๊ช โฟลว์ , เดอะ เกิร์ล อินดีเพ๊นเด้นท)
She don’t expect pendants or remnants or necklaces
(ชี ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท เพนแด็นท ออ เรมแน็นท ออ เนคเครด)
She only wants to trust me and don’t want to fuss me
(ชี โอ๊นลี่ ว้อนท ทู ทรัสท มี แอนด์ ด้อนท์ ว้อนท ทู ฟัซ มี)
But all of this depends on whether I behave recklessly
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ ดิส ดีเพ็นดํ ออน ฮเวทเออะ ไอ บีแฮฝ เรคเล็ซลิ)

I never meant to lie to her, the truth wouldn’t hurt
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ไล ทู เฮอ , เดอะ ทรู๊ธ วูดดึ่น เฮิร์ท)
But I just dig myself into a hole and she goes berserk
(บั๊ท ไอ จั๊สท ดีกกํ ไมเซลฟ อิ๊นทู อะ โฮล แอนด์ ชี โกซ เบอะเซิค)
Lost it again, who’d have thought that us men
(ล็อซท ดิธ อะเกน , โวด แฮ็ฝ ธอท แดท อัซ เม็น)
Would break down when we fell and behave like we’re 10?
(เวิด เบร๊ค เดาน เว็น วี เฟ็ล แอนด์ บีแฮฝ ไล๊ค เวีย เทน)

I can’t promise that I won’t be a fool again
(ไอ แค็นท พรอมอิซ แดท ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล อะเกน)
But I never had cruel intentions
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ครู๊เอ้ล อินเทนฌัน)
You put me in the dark house as long as you want
(ยู พุท มี อิน เดอะ ด๊าร์ค เฮ้าส แอส ลอง แอส ยู ว้อนท)
Then you’ll see
(เด็น โยว ซี)

There’s a million words but it’s never enough
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน เวิร์ด บั๊ท อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ)
I say, ‘I love you’, ‘I’m sorry’ but still I get stuck
(ไอ เซย์ , ไอ ลัฝ ยู , แอม ซ๊อรี่ บั๊ท สทิลล ไอ เก็ท ซทัค)
If I had a coin for every time, we could be millionaires
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ คอยนํ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , วี เคิด บี มิลเลี่ยนแนร์)
But you don’t need the diamonds
(บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด เดอะ ได๊ม่อนดํ)
‘Cause I got a million ways to show you that I care
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู โชว์ ยู แดท ไอ แคร์)

I should be raising the bar high, avoiding the bar low
(ไอ เชิด บี เรนซิง เดอะ บาร์ ไฮฮ , อว้อยดิ้ง เดอะ บาร์ โลว)
I’ll write a million songs for you as if I was Barlow
(อิลล ไร๊ท อะ มิ๊ลเลี่ยน ซ็อง ฟอร์ ยู แอส อิ๊ฟ ฟาย วอส บาร์โลว)
‘Cause you’re my Bridget Bardot, my precious cargo
(ค๊อส ยัวร์ มาย Bridget บาร์ดอท , มาย พรีเชี๊ยส ค๊าร์โก้)
I’m tryna speak my mind but I don’t get very far though
(แอม ทายนา สพี๊ค มาย ไมนด์ บั๊ท ไอ ด้อนท์ เก็ท เฝ๊รี่ ฟาร์ โธ)

Say something inappropriate and look like a fool
(เซย์ ซัมติง อิแน็พโรพริอิท แอนด์ ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟูล)
In my head it sounded funny but your face says it all
(อิน มาย เฮด ดิท ซาวน์ด ฟันนิ บั๊ท ยุร เฟซ เซย์ ซิท ออล)
I’ll probably lose you again for a day, maybe 10
(อิลล พรอบอับลิ ลู้ส ยู อะเกน ฟอร์ รา เดย์ , เมบี เทน)
We’re broken for a minute, doesn’t mean it’s the end
(เวีย บโรเค็น ฟอร์ รา มิ๊หนิท , ดัสอินท มีน อิทซ ดิ เอ็นด)

There’s a million words but it’s never enough
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน เวิร์ด บั๊ท อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ)
I say, ‘I love you’, ‘I’m sorry’ but still I get stuck
(ไอ เซย์ , ไอ ลัฝ ยู , แอม ซ๊อรี่ บั๊ท สทิลล ไอ เก็ท ซทัค)
And if I had a coin for every time, we could be millionaires
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ คอยนํ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , วี เคิด บี มิลเลี่ยนแนร์)
But you don’t need the diamonds
(บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด เดอะ ได๊ม่อนดํ)
‘Cause I got a million ways to show you that I care
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู โชว์ ยู แดท ไอ แคร์)

There’s a million words but it’s never enough
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน เวิร์ด บั๊ท อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ)
I say, ‘I love you’, ‘I’m sorry’ but still I get stuck
(ไอ เซย์ , ไอ ลัฝ ยู , แอม ซ๊อรี่ บั๊ท สทิลล ไอ เก็ท ซทัค)
If I had a coin for every time, we could be millionaires
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ คอยนํ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ , วี เคิด บี มิลเลี่ยนแนร์)
But you don’t need the diamonds
(บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด เดอะ ได๊ม่อนดํ)
‘Cause I got a million ways to show you that I care
(ค๊อส ไอ ก็อท ดา มิ๊ลเลี่ยน เวย์ ทู โชว์ ยู แดท ไอ แคร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Millionaires คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น