เนื้อเพลง Something in The Water คำอ่านไทย Example

I see them come, I see them go,
( ไอ ซี เด็ม คัม , ไอ ซี เด็ม โก ,)
Been coming here since I don’t know,
(บีน คัมอิง เฮียร ซิ๊นซ ไอ ด้อนท์ โนว์ ,)
Come to play, here to talk,
(คัม ทู เพลย์ , เฮียร ทู ท๊อล์ค ,)
Or are they here to simply show,
(ออ อาร์ เด เฮียร ทู ซีมพลิ โชว์ ,)
Sense of danger, bunch of strangers,
(เซ้นส อ็อฝ แด๊งเจ้อร์ , บันช อ็อฝ ซทเรนเจอะ ,)
Simply starin’ ‘cross the room,
(ซีมพลิ สตาร์ริน ครอสสํ เดอะ รูม ,)
Pretty soon they’ll taste the water,
(พริ๊ทที่ ซูน เด๊ว เท๊ซท เดอะ ว๊อเท่อร ,)
And it ought to change their tune.
(แอนด์ ดิท อ๊อธ ทู เช้งจํ แดร์ จูน)

Shut the doors, the room is full,
(ชั๊ท เดอะ ดอร์ , เดอะ รูม อีส ฟูล ,)
And nobody leaves until,
(แอนด์ โนบอดี้ ลี๊ฝ อันทิล ,)
Until the sun comes out to play,
(อันทิล เดอะ ซัน คัม เอ๊าท ทู เพลย์ ,)
Until then we blow ourselves away.
(อันทิล เด็น วี โบลว์ เอารเซลฝส อะเวย์)
At the markets of Gibraltar,
(แอ็ท เดอะ ม๊าร์เก๊ต อ็อฝ Gibraltar ,)
They lock up your sons and daughters,
(เด ล๊อค อั๊พ ยุร ซัน แซน ด๊อเท่อร์ ,)
But the reason they come back,
(บั๊ท เดอะ รี๊ซั่น เด คัม แบ็ค ,)
Is what’s been pouring out the tap.
(อีส ว๊อท บีน ช เอ๊าท เดอะ แท็พ)

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

I’m downing it, she downing it,
(แอม ดาวนิง อิท , ชี ดาวนิง อิท ,)
We drown ourselves in love.
(วี ดราวน เอารเซลฝส ซิน ลัฝ)
Hit the town and it’s astounding me,
(ฮิท เดอะ ทาวน์ แอนด์ อิทซ แอ็ซเทานดิง มี ,)
She fits me like a glove.
(ชี ฟิท มี ไล๊ค เก กลัฝ)
I’m downing it, she downing it,
(แอม ดาวนิง อิท , ชี ดาวนิง อิท ,)
We drown ourselves in love,
(วี ดราวน เอารเซลฝส ซิน ลัฝ ,)
And love tastes good to me today.
(แอนด์ ลัฝ เท๊ซท กู๊ด ทู มี ทูเดย์)

I see them laugh, I see them cry,
(ไอ ซี เด็ม ล๊าฟ , ไอ ซี เด็ม คราย ,)
Been coming here since days gone by,
(บีน คัมอิง เฮียร ซิ๊นซ เดย์ กอน บาย ,)
Come to fight, here to shout,
(คัม ทู ไฟ้ท , เฮียร ทู เช๊าท ,)
Or are they here to simply pout.
(ออ อาร์ เด เฮียร ทู ซีมพลิ เพาท)
Lack of passion, only fashion,
(แล๊ค อ็อฝ แพ๊ชชั่น , โอ๊นลี่ แฟ๊ชั่น ,)
People glancin’ ‘cross the room,
(พี๊เพิ่ล glancin ครอสสํ เดอะ รูม ,)
Pretty soon they’ll taste the water,
(พริ๊ทที่ ซูน เด๊ว เท๊ซท เดอะ ว๊อเท่อร ,)
And it ought to change their tune.
(แอนด์ ดิท อ๊อธ ทู เช้งจํ แดร์ จูน)

They take a sip and lick their lips,
(เด เท้ค เก ซิพ แอนด์ ลิค แดร์ ลิพ ,)
Start to shake their hips.
(สท๊าร์ท ทู เช้ค แดร์ ฮิพ)
Dance the night away,
(แด๊นซ์ เดอะ ไน๊ท อะเวย์ ,)
The gangsters put their knives away,
(เดอะ แกะซเทอะ พุท แดร์ ไนฝส อะเวย์ ,)
The water drowns the fights away,
(เดอะ ว๊อเท่อร ดราวน เดอะ ไฟ้ท อะเวย์ ,)
I’m really liking life today,
(แอม ริแอ็ลลิ ไลคอิง ไล๊ฟ ทูเดย์ ,)
But don’t let it confuse you,
(บั๊ท ด้อนท์ เล็ท ดิธ คอนฟิ้วส ยู ,)
When they wake, they’ll all be back to usual.
(เว็น เด เว้ค , เด๊ว ออล บี แบ็ค ทู ยูฉวล)

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

I’m downing it, she downing it,
(แอม ดาวนิง อิท , ชี ดาวนิง อิท ,)
We drown ourselves in love.
(วี ดราวน เอารเซลฝส ซิน ลัฝ)
Hit the town and it’s astounding me,
(ฮิท เดอะ ทาวน์ แอนด์ อิทซ แอ็ซเทานดิง มี ,)
She fits me like a glove.
(ชี ฟิท มี ไล๊ค เก กลัฝ)
I’m downing it, she downing it,
(แอม ดาวนิง อิท , ชี ดาวนิง อิท ,)
We drown ourselves in love,
(วี ดราวน เอารเซลฝส ซิน ลัฝ ,)
And love tastes good to me today.
(แอนด์ ลัฝ เท๊ซท กู๊ด ทู มี ทูเดย์)

[Yo] Wanna lose your marbles?
([ โย ] วอนนา ลู้ส ยุร ม๊าร์เบิ้ล)
Step to the bar, smile at the bar girl,
(สเท็พ ทู เดอะ บาร์ , สไมล์ แอ็ท เดอะ บาร์ เกิร์ล ,)
Ask for the glass of the tasty water,
(อาสคฺ ฟอร์ เดอะ กล๊าสส อ็อฝ เดอะ เทซทิ ว๊อเท่อร ,)
They only sell at the markets of Gibraltar,
(เด โอ๊นลี่ เซลล์ แอ็ท เดอะ ม๊าร์เก๊ต อ็อฝ Gibraltar ,)
It’ll be sure to sort ya,
(อิว บี ชัวร์ ทู ซ๊อร์ท ยา ,)
Nights get longer, days get shorter,
(ไน๊ท เก็ท ลองเงอ , เดย์ เก็ท ชอเดอ ,)
Don’t ask questions,
(ด้อนท์ อาสคฺ เคว๊สชั่น ,)
Let’s just knock it back.
(เล็ท จั๊สท น๊อค อิท แบ็ค)
Say goodbye to tension,
(เซย์ กู๊ดบาย ทู เท๊นชั่น ,)

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

There’s something in the water [like oh!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I think there’s something in the water [like oh!]
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร [ ไล๊ค โอ ! ])
I try to stop me drinking it,
(ไอ ธราย ทู สท๊อพ มี ดริงคิง อิท ,)
But now I come to think of it,
(บั๊ท นาว ไอ คัม ทู ทริ๊งค อ็อฝ อิท ,)
There’s something in the water I can’t say [no!]
(แดร์ ซัมติง อิน เดอะ ว๊อเท่อร ไอ แค็นท เซย์ [ โน ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something in The Water คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น