เนื้อเพลง Won’t Go Quietly คำอ่านไทย Example

I needed more than just a kiss goodnight
( ไอ นี๊ด โม แฑ็น จั๊สท ดา คิซ กู๊ดไนท์)
Had to go get something out my system I
(แฮ็ด ทู โก เก็ท ซัมติง เอ๊าท มาย ซิ๊สเท่ม ไอ)
Ignored the warnings, bit the fruit
(อิกนอร์ เดอะ วอนิง , บิท เดอะ ฟรุ๊ท)
She might have tasted good
(ชี ไมท แฮ็ฝ เท๊ซท กู๊ด)
But man she was my kryptonite
(บั๊ท แมน ชี วอส มาย คริพทูไน)

Shoulda known she was trouble from the start
(โช๊วดา โนน ชี วอส ทรั๊บเบิ้ล ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I, knew she’d broken hearts I,
(ไอ , นยู ชี บโรเค็น ฮาร์ท ซาย ,)
Thought I’d take that chance
(ธอท อาย เท้ค แดท แช้นซํ)
Danced with the she devil in the pale moonlight
(แด๊นซ์ วิธ เดอะ ชี เด๊ฝิ้ล อิน เดอะ เพล มูนไลท์)
Alarm bells rang, but I loved the drama
(อะลาร์ม เบลล์ แร็ง , บั๊ท ไอ ลัฝ เดอะ ดร๊าม่า)
In a dark place but I loved the karma sutra
(อิน อะ ด๊าร์ค เพลส บั๊ท ไอ ลัฝ เดอะ ค๊าร์ม่า ซูทระ)
Shoulda closed that door
(โช๊วดา โคลส แดท ดอร์)
But I kept going back for more
(บั๊ท ไอ เค็พท โกอิ้ง แบ็ค ฟอร์ โม)

She’s electric, she’s the current running through my veins
(ชี อิเล๊คทริค , ชี เดอะ เค๊อร์เร้นท รันนิง ทรู มาย เฝน)
She’s a siren, hearing voices that I can’t explain
(ชี ซา ไซ๊เร่น , เฮียริง ว๊อยซ์ แดท ไอ แค็นท เอ็กซเพลน)
Now I should be thinking it over
(นาว ไอ เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here and she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร แอนด์ ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)
I Should be thinking it over
(ไอ เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here but she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร บั๊ท ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)

I needed more than just a cheap thrill ride
(ไอ นี๊ด โม แฑ็น จั๊สท ดา ชี๊พ ธริล ไรด์)
See I needed something that ran deep inside
(ซี ไอ นี๊ด ซัมติง แดท แร็น ดี๊พ อิ๊นไซด์)
Ignored the warnings, bit the fruit
(อิกนอร์ เดอะ วอนิง , บิท เดอะ ฟรุ๊ท)
She might have tasted good
(ชี ไมท แฮ็ฝ เท๊ซท กู๊ด)
But man she was my kryptonite
(บั๊ท แมน ชี วอส มาย คริพทูไน)

Shoulda known it wouldn’t last for a year I,
(โช๊วดา โนน หนิด วูดดึ่น ล๊าสท ฟอร์ รา เยียร์ ไอ ,)
Knew it’d all end it tears I,
(นยู อิทด ออล เอ็นด ดิท เทียร์ ซาย ,)
Cracked, she was mind addictive, never felt scripted
(แคร๊ค , ชี วอส ไมนด์ แอคดิซทีฝ , เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท สคริพท์)
Upredicatable, tied up, but no strings attatched
(Upredicatable , ไท อั๊พ , บั๊ท โน สทริง attatched)
Left scratch marks on my back
(เล๊ฟท สแครทช ม๊าร์ค ออน มาย แบ็ค)
Her cold eyes got me excited and I can’t hide the truth
(เฮอ โคลด์ อาย ก็อท มี เอ็กไซ๊ทํ แอนด์ ดาย แค็นท ไฮด์ เดอะ ทรู๊ธ)

She’s electric, she’s the current running through my veins
(ชี อิเล๊คทริค , ชี เดอะ เค๊อร์เร้นท รันนิง ทรู มาย เฝน)
[I just can’t kick the habit [x2]]
([ ไอ จั๊สท แค็นท คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท [ x2 ] ])
She’s a siren, hearing voices that I can’t explain
(ชี ซา ไซ๊เร่น , เฮียริง ว๊อยซ์ แดท ไอ แค็นท เอ็กซเพลน)
[I just can’t kick the habit]
([ ไอ จั๊สท แค็นท คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท ])
Now I should be thinking it over
(นาว ไอ เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here and she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร แอนด์ ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)
I should be thinking it over
(ไอ เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here and she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร แอนด์ ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)

Can’t see the end of this or who survives
(แค็นท ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส ออ ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ)
It’s just another case of do or die
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส อ็อฝ ดู ออ ดาย)
Can’t see the end of this or who survives
(แค็นท ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส ออ ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ)
It’s just another case, another case, another case
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส , อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส , อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส)
Another case, another case…
(อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส , อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส)

She’s electric, she’s the current running through my veins
(ชี อิเล๊คทริค , ชี เดอะ เค๊อร์เร้นท รันนิง ทรู มาย เฝน)
[I just can’t kick the habit [x2]]
([ ไอ จั๊สท แค็นท คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท [ x2 ] ])
She’s a siren, hearing voices that I can’t explain
(ชี ซา ไซ๊เร่น , เฮียริง ว๊อยซ์ แดท ไอ แค็นท เอ็กซเพลน)
[I just can’t kick the habit]
([ ไอ จั๊สท แค็นท คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท ])
Now I, should be thinking it over
(นาว ไอ , เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here and she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร แอนด์ ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)
I should be thinking it over
(ไอ เชิด บี ติ้งกิง อิท โอ๊เฝ่อร)
Instead I’m calling her over
(อินสเท๊ด แอม คอลลิง เฮอ โอ๊เฝ่อร)
Now she’s here and she won’t go quietly
(นาว ชี เฮียร แอนด์ ชี ว็อนท โก คไวเอ็ทลิ)

Can’t see the end of this or who survives
(แค็นท ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส ออ ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ)
It’s just another case of do or die
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส อ็อฝ ดู ออ ดาย)
Can’t see the end of this or who survives
(แค็นท ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส ออ ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ)
It’s just another case of do or die
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส อ็อฝ ดู ออ ดาย)
Can’t see the end of this or who survives
(แค็นท ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิส ออ ฮู เซอร์ไฝ๊ฝ)
It’s just another case of do or die
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส อ็อฝ ดู ออ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Won’t Go Quietly คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น