เนื้อเพลง Shot Yourself in The Foot Again คำอ่านไทย Example feat Skream

Take that bag with your clothes
( เท้ค แดท แบ๊ก วิธ ยุร คโลฑ)
And leave your keys by the door
(แอนด์ ลี๊ฝ ยุร คีย์ บาย เดอะ ดอร์)
Cause she never wants to see you no more
(ค๊อส ชี เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ซี ยู โน โม)
Never should have listened to the serpent
(เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซอเพนท)
You shot yourself in the foot again
(ยู ฌ็อท ยุรเซลฟ อิน เดอะ ฟุ้ท อะเกน)

Take that sad little face
(เท้ค แดท แซ้ด ลิ๊ทเทิ่ล เฟซ)
And leave your pride at the door
(แอนด์ ลี๊ฝ ยุร ไพรด์ แอ็ท เดอะ ดอร์)
Cause she never gonna touch you no more
(ค๊อส ชี เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ทั๊ช ยู โน โม)
Never should have listened to the serpent
(เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซอเพนท)
You shot yourself in the foot again
(ยู ฌ็อท ยุรเซลฟ อิน เดอะ ฟุ้ท อะเกน)

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Where’s he gonna go to]
([ แวร์ ฮี กอนนะ โก ทู ])
[Who to say hello to]
([ ฮู ทู เซย์ เฮ็ลโล ทู ])
[They hate him down the social]
([ เด เฮท ฮิม เดาน เดอะ โซแฌ็ล ])

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Where’s he gonna go to]
([ แวร์ ฮี กอนนะ โก ทู ])
[Who to say hello to]
([ ฮู ทู เซย์ เฮ็ลโล ทู ])
[They hate him in the old school]
([ เด เฮท ฮิม อิน ดิ โอลด์ สคูล ])

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Keep walking on my friend]
([ คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน ])
[Keep walking on my friend]
([ คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน ])

Take that bag with your clothes
(เท้ค แดท แบ๊ก วิธ ยุร คโลฑ)
And leave your keys by the door
(แอนด์ ลี๊ฝ ยุร คีย์ บาย เดอะ ดอร์)
Cause she never wants to see you no more
(ค๊อส ชี เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ซี ยู โน โม)
Never should have listened to the serpent
(เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซอเพนท)
You shot yourself in the foot again
(ยู ฌ็อท ยุรเซลฟ อิน เดอะ ฟุ้ท อะเกน)

Take that sad little face
(เท้ค แดท แซ้ด ลิ๊ทเทิ่ล เฟซ)
And leave your pride at the door
(แอนด์ ลี๊ฝ ยุร ไพรด์ แอ็ท เดอะ ดอร์)
Cause she never gonna touch you no more
(ค๊อส ชี เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ทั๊ช ยู โน โม)
Never should have listened to the serpent
(เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซอเพนท)
You shot yourself in the foot again
(ยู ฌ็อท ยุรเซลฟ อิน เดอะ ฟุ้ท อะเกน)

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Where’s he gonna go to]
([ แวร์ ฮี กอนนะ โก ทู ])
[Who to say hello to]
([ ฮู ทู เซย์ เฮ็ลโล ทู ])
[They hate him down the social]
([ เด เฮท ฮิม เดาน เดอะ โซแฌ็ล ])

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Where’s he gonna go to]
([ แวร์ ฮี กอนนะ โก ทู ])
[Who to say hello to]
([ ฮู ทู เซย์ เฮ็ลโล ทู ])
[They hate him in the ol’ school]
([ เด เฮท ฮิม อิน ดิ ol สคูล ])

Face looks jaded
(เฟซ ลุ๊ค เจด)
Clothes look faded
(คโลฑ ลุ๊ค แฟ็ด)
Keep walking on my friend
(คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน)
[Keep walking on my friend]
([ คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน ])
[Keep walking on my friend]
([ คี๊พ วอคกิง ออน มาย เฟรน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shot Yourself in The Foot Again คำอ่านไทย Example feat Skream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น