เนื้อเพลง Lying to Yourself คำอ่านไทย Example

I thought it was curtains for us
( ไอ ธอท ดิธ วอส เค๊อร์เท่น ฟอร์ อัซ)
All seemed so certain
(ออล ซีม โซ เซ๊อร์เท่น)
You could say that the words are my version
(ยู เคิด เซย์ แดท เดอะ เวิร์ด แซร์ มาย เฝ๊อร์ชั่น)
Of things or the reason you’re hurtin’
(อ็อฝ ทริง ออ เดอะ รี๊ซั่น ยัวร์ ฮาร์ดิน)
I thought it was curtains for us
(ไอ ธอท ดิธ วอส เค๊อร์เท่น ฟอร์ อัซ)
All seemed so certain
(ออล ซีม โซ เซ๊อร์เท่น)
And I know that the reason I lied
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท เดอะ รี๊ซั่น นาย ไล)
Was a crime and it’s kinda disturbin’
(วอส ซา ไคร์ม แอนด์ อิทซ กินดา ดิ๊สเตอบิน)

And I’m happy to admit that I lied
(แอนด์ แอม แฮ๊พพี่ ทู แอ๊ดมิท แดท ไอ ไล)
And I’ll admit that I ruined your life
(แอนด์ อิลล แอ๊ดมิท แดท ไอ รูอิน ยุร ไล๊ฟ)
You can never admit if you tried
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ แอ๊ดมิท อิ๊ฟ ยู ทไร)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)
And I’m happy to admit that I lied
(แอนด์ แอม แฮ๊พพี่ ทู แอ๊ดมิท แดท ไอ ไล)
And I’ll admit that I ruined your life
(แอนด์ อิลล แอ๊ดมิท แดท ไอ รูอิน ยุร ไล๊ฟ)
You can never admit if you tried
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ แอ๊ดมิท อิ๊ฟ ยู ทไร)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)

Until you stop lying to yourself
(อันทิล ยู สท๊อพ ลายยิง ทู ยุรเซลฟ)
I’ll never stop lying to you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And until I start crying to myself
(แอนด์ อันทิล ไอ สท๊าร์ท คไรอิง ทู ไมเซลฟ)
I’ll never cry in front of you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ คราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
I’ll fight the tallest giants
(อิลล ไฟ้ท เดอะ ทอเลด ไจ๊แอ้นท)
And break the rules of science
(แอนด์ เบร๊ค เดอะ รูล อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ)
But I’ll never stop lying to you
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And I’ve never said a word so true
(แอนด์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด โซ ทรู)

It used to be a case of trying to impress her
(อิท ยู๊ส ทู บี อะ เค๊ส อ็อฝ ทไรอิง ทู อิมเพรส เฮอ)
I pestered her daily
(ไอ เพซเทอะ เฮอ เด๊ลี่)
This lady arrested my heart and I highly respected her
(ดิส เล๊ดี้ อะเร๊สท มาย ฮาร์ท แอนด์ ดาย ไฮลิ เรสเพ๊คท เฮอ)
Take a lying detector but I’d probably pass the test
(เท้ค เก ลายยิง ดิเทคเทอะ บั๊ท อาย พรอบอับลิ เพซ เดอะ เทสท์)
And I started this, not defending it
(แอนด์ ดาย สท๊าร์ท ดิส , น็อท ดีเฟนดิ้ง อิท)
But you’re asking me questions
(บั๊ท ยัวร์ อาคกิ้ง มี เคว๊สชั่น)
Creating the tension, the tension
(คริเอททิง เดอะ เท๊นชั่น , เดอะ เท๊นชั่น)
I miss all the tenderness
(ไอ มิซ ซอร์ เดอะ เทนเดอะเน็ซ)
It’s the truth but the truth isn’t ending this
(อิทซ เดอะ ทรู๊ธ บั๊ท เดอะ ทรู๊ธ อีสซึ่น เอนดิง ดิส)

And I’m happy to admit that I lied
(แอนด์ แอม แฮ๊พพี่ ทู แอ๊ดมิท แดท ไอ ไล)
And I’ll admit that I ruined your life
(แอนด์ อิลล แอ๊ดมิท แดท ไอ รูอิน ยุร ไล๊ฟ)
You can never admit if you tried
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ แอ๊ดมิท อิ๊ฟ ยู ทไร)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)
And I’m happy to admit that I lied
(แอนด์ แอม แฮ๊พพี่ ทู แอ๊ดมิท แดท ไอ ไล)
And I’ll admit that I ruined your life
(แอนด์ อิลล แอ๊ดมิท แดท ไอ รูอิน ยุร ไล๊ฟ)
You can never admit if you tried
(ยู แคน เน๊เฝ่อร์ แอ๊ดมิท อิ๊ฟ ยู ทไร)
And you’re so wrong
(แอนด์ ยัวร์ โซ รอง)

Until you stop lying to yourself
(อันทิล ยู สท๊อพ ลายยิง ทู ยุรเซลฟ)
I’ll never stop lying to you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And until I start crying to myself
(แอนด์ อันทิล ไอ สท๊าร์ท คไรอิง ทู ไมเซลฟ)
I’ll never cry in front of you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ คราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
I’ll fight the tallest giants
(อิลล ไฟ้ท เดอะ ทอเลด ไจ๊แอ้นท)
And break the rules of science
(แอนด์ เบร๊ค เดอะ รูล อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ)
But I’ll never stop lying to you
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And I’ve never said a word so true
(แอนด์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด โซ ทรู)

Our love was built on glass from day
(เอ๊า ลัฝ วอส บิลท ออน กล๊าสส ฟรอม เดย์)
We both were too afraid to say
(วี โบทรฺ เวอ ทู อะเฟรด ทู เซย์)
Our love was built on glass from day
(เอ๊า ลัฝ วอส บิลท ออน กล๊าสส ฟรอม เดย์)
Too afraid to say
(ทู อะเฟรด ทู เซย์)

Until you stop lying to yourself
(อันทิล ยู สท๊อพ ลายยิง ทู ยุรเซลฟ)
I’ll never stop lying to you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And until I start crying to myself
(แอนด์ อันทิล ไอ สท๊าร์ท คไรอิง ทู ไมเซลฟ)
I’ll never cry in front of you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ คราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
I’ll fight the tallest giants
(อิลล ไฟ้ท เดอะ ทอเลด ไจ๊แอ้นท)
And break the rules of science
(แอนด์ เบร๊ค เดอะ รูล อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ)
But I’ll never stop lying to you
(บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ ลายยิง ทู ยู)
And I’ve never said a word so true
(แอนด์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด โซ ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lying to Yourself คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น