เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย Example

This could be the very last kiss,
( ดิส เคิด บี เดอะ เฝ๊รี่ ล๊าสท คิซ ,)
From my lil’ Miss Perfect,
(ฟรอม มาย ลิล มิซ เพ๊อร์เฟ็คท ,)
Certainly I savor that,
(เซอทินลิ ไอ เซเฝอะ แดท ,)
Funny how the money pays for stuff but doesn’t pay for that,
(ฟันนิ ฮาว เดอะ มั๊นนี่ เพย์ ฟอร์ สทั๊ฟฟ บั๊ท ดัสอินท เพย์ ฟอร์ แดท ,)
Special little moment,
(สเพ๊เชี่ยล ลิ๊ทเทิ่ล โม๊เม้นท ,)
I know what I’m after,
(ไอ โนว์ ว๊อท แอม แอ๊ฟเท่อร ,)
Don’t know what I’m aiming at,
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แอม เอมิง แอ็ท ,)
Didn’t mind the baby chat [no, no],
(ดิ๊นอิน ไมนด์ เดอะ เบ๊บี้ แชท [ โน , โน ] ,)
Or giving you my name and that,
(ออ กีฝวิง ยู มาย เนม แอนด์ แดท ,)
The apple of my eye,
(ดิ แอพ อ็อฝ มาย อาย ,)
You puzzle me sometimes,
(ยู พั๊ซเซิ่ล มี ซัมไทม์ ,)
I need to find the apple guy and maybe he can make an act
(ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ ดิ แอพ กาย แอนด์ เมบี ฮี แคน เม้ค แอน แอ๊คท)
Feeling that, maybe we should take another roll of the dice
(ฟีลอิง แดท , เมบี วี เชิด เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โรลล อ็อฝ เดอะ ไดซ)

Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)

I used to sleep like a baby,
(ไอ ยู๊ส ทู สลี๊พ ไล๊ค เก เบ๊บี้ ,)
Now I lay awake at night thinking ’bout my lady,
(นาว ไอ เลย์ อะเว้ค แอ็ท ไน๊ท ติ้งกิง เบาท มาย เล๊ดี้ ,)
Maybe I should take a bite, maybe I should take a plunge,
(เมบี ไอ เชิด เท้ค เก ไบ้ท์ , เมบี ไอ เชิด เท้ค เก พลันจ ,)
Maybe I should cancel all my flights,
(เมบี ไอ เชิด แค๊นเซิ้ล ออล มาย ฟไลท ,)
Take a right turn, left is just a place to run,
(เท้ค เก ไร๊ท เทิร์น , เล๊ฟท อีส จั๊สท ดา เพลส ทู รัน ,)
From my demons, no one understands me,
(ฟรอม มาย ดีมัน , โน วัน อั๊นเด้อรสแทนด มี ,)
Better than my girl, ‘cept my family,
(เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มาย เกิร์ล , เซปทฺ มาย แฟ๊มิลี่ ,)
And we hanging by a thread,
(แอนด์ วี แฮงอิง บาย อะ เทร๊ด ,)
I go to turn my head,
(ไอ โก ทู เทิร์น มาย เฮด ,)
Think twice, maybe,
(ทริ๊งค ทไวซ , เมบี ,)
Take another roll of the dice
(เท้ค อะน๊าเทร่อร์ โรลล อ็อฝ เดอะ ไดซ)

Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)

I’ve got two main worries in my mind,
(แอฝ ก็อท ทู เมน วอรีสฺ ซิน มาย ไมนด์ ,)
One – will I ever find another girl as beautiful and kind?
(วัน วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล แอส บยูทิฟุล แอนด์ ไคนด์)
Two – and if I say goodbye will I mind if I saw you in the streets with other guys,
(ทู แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เซย์ กู๊ดบาย วิล ไอ ไมนด์ อิ๊ฟ ฟาย ซอว์ ยู อิน เดอะ สทรีท วิธ อ๊อเธ่อร์ กาย ,)
I try, I really do tell myself,
(ไอ ธราย , ไอ ริแอ็ลลิ ดู เทลล ไมเซลฟ ,)
Mate, this is 50-50, this is give and take,
(เหมท , ดิส ซิส 50 50 , ดิส ซิส กี๊ฝ แอนด์ เท้ค ,)
But I just make mistakes, this is 70-30,
(บั๊ท ไอ จั๊สท เม้ค มิสเท้ค , ดิส ซิส 70 30 ,)
Christ, I think we could be running out of rolls of the dice,
(คไรซท , ไอ ทริ๊งค วี เคิด บี รันนิง เอ๊าท อ็อฝ โรลล อ็อฝ เดอะ ไดซ ,)

Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)

I never, ever, ever, ever, wanna forget [x3]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , วอนนา ฟอร์เก๊ท [ x3 ])
I’m gonna keep the ticket start from when we first met,
(แอม กอนนะ คี๊พ เดอะ ทิ๊คเค๊ท สท๊าร์ท ฟรอม เว็น วี เฟิร์สท เม็ท ,)
I never, ever, ever, ever, wanna forget [x3]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , วอนนา ฟอร์เก๊ท [ x3 ])
I’m gonna keep the ticket start from when we first met
(แอม กอนนะ คี๊พ เดอะ ทิ๊คเค๊ท สท๊าร์ท ฟรอม เว็น วี เฟิร์สท เม็ท)

Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
Can’t believe we both let it fade away,
(แค็นท บีลี๊ฝ วี โบทรฺ เล็ท ดิธ เฟด อะเวย์ ,)
I wanna stay for another day,
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ,)
If you wanna save us, give me a signal,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เซฝ อัซ , กี๊ฝ มี อะ ซีกแน็ล ,)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)

Yeah, anything will do
(เย่ , เอนอิธิง วิล ดู)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
I’ll do anything for you
(อิลล ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู)
Anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู)
It’s the truth, it’s the truth, it’s the truth
(อิทซ เดอะ ทรู๊ธ , อิทซ เดอะ ทรู๊ธ , อิทซ เดอะ ทรู๊ธ)
Anything will do, anything will do
(เอนอิธิง วิล ดู , เอนอิธิง วิล ดู)
I’ll do anything for you
(อิลล ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู)
Just give me the signal
(จั๊สท กี๊ฝ มี เดอะ ซีกแน็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น