เนื้อเพลง Midnight Run คำอ่านไทย Example

All the things you hate I find fun
( ออล เดอะ ทริง ยู เฮท ไอ ไฟนด์ ฟัน)
Things you wanna see are just done
(ทริง ยู วอนนา ซี อาร์ จั๊สท ดัน)
I may regret if you’re the right one
(ไอ เมย์ รีเกร๊ท อิ๊ฟ ยัวร์ เดอะ ไร๊ท วัน)
But I can’t avoid the midnight run
(บั๊ท ไอ แค็นท อะฝอยด เดอะ มิดไนท์ รัน)

I’ll keep on going, I’ll keep on going
(อิลล คี๊พ ออน โกอิ้ง , อิลล คี๊พ ออน โกอิ้ง)
Til I find the right one
(ทิล ไอ ไฟนด์ เดอะ ไร๊ท วัน)
I’ll keep on growing, I’ll keep on growing
(อิลล คี๊พ ออน กโรอิง , อิลล คี๊พ ออน กโรอิง)
Til I find myself a new gun
(ทิล ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ อะ นิว กัน)

If we’re meant to be together change the way you see the weather
(อิ๊ฟ เวีย เม็นท ทู บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู ซี เดอะ เว๊เธ่อร)
Live for now, forget forever
(ไล้ฝ ฟอร์ นาว , ฟอร์เก๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)
We can still be in December
(วี แคน สทิลล บี อิน ดิเซมเบอะ)
If we’re meant to be together change the way you see the weather
(อิ๊ฟ เวีย เม็นท ทู บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู ซี เดอะ เว๊เธ่อร)
Live for now, forget forever
(ไล้ฝ ฟอร์ นาว , ฟอร์เก๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)

On another midnight run, sniffin for trouble, unlucky for some
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , สนิฟฟิน ฟอร์ ทรั๊บเบิ้ล , อันลัคคิ ฟอร์ ซัม)
On another midnight run, I’ll still be breathing come the morning sun
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , อิลล สทิลล บี บรีสดิง คัม เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซัน)
It’s hurting my eyes, it’s hurting my ears
(อิทซ เฮอดิง มาย อาย , อิทซ เฮอดิง มาย เอียร)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
You’re hurting inside, been hurting for years
(ยัวร์ เฮอดิง อิ๊นไซด์ , บีน เฮอดิง ฟอร์ เยียร์)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
Life’s never that clear, clear
(ไล๊ฟ เน๊เฝ่อร์ แดท เคลียร์ , เคลียร์)

All the things you said you don’t like,
(ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล๊ค ,)
Were helping me get high as a kite
(เวอ เฮลพิง มี เก็ท ไฮฮ แอส ซา ไคท)
Someone promised me they wouldn’t bite
(ซัมวัน พรอมอิซ มี เด วูดดึ่น ไบ้ท์)
I guess I’m someone different at night
(ไอ เกสส แอม ซัมวัน ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ไน๊ท)

I’ll keep on going, I’ll keep on going
(อิลล คี๊พ ออน โกอิ้ง , อิลล คี๊พ ออน โกอิ้ง)
Til my heart says no
(ทิล มาย ฮาร์ท เซย์ โน)
I’ll keep on growing, I’ll keep on growing
(อิลล คี๊พ ออน กโรอิง , อิลล คี๊พ ออน กโรอิง)
Til I find myself a new show
(ทิล ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ อะ นิว โชว์)

If we’re meant to be together change the way you see the weather
(อิ๊ฟ เวีย เม็นท ทู บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู ซี เดอะ เว๊เธ่อร)
Live for now, forget forever
(ไล้ฝ ฟอร์ นาว , ฟอร์เก๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)
We can still be in December
(วี แคน สทิลล บี อิน ดิเซมเบอะ)
If we’re meant to be together change the way you see the weather
(อิ๊ฟ เวีย เม็นท ทู บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู ซี เดอะ เว๊เธ่อร)
Live for now, forget forever
(ไล้ฝ ฟอร์ นาว , ฟอร์เก๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)

On another midnight run, sniffin for trouble, unlucky for some
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , สนิฟฟิน ฟอร์ ทรั๊บเบิ้ล , อันลัคคิ ฟอร์ ซัม)
On another midnight run, I’ll still be breathing come the morning sun
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , อิลล สทิลล บี บรีสดิง คัม เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซัน)
It’s hurting my eyes, it’s hurting my ears
(อิทซ เฮอดิง มาย อาย , อิทซ เฮอดิง มาย เอียร)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
You’re hurting inside, been hurting for years
(ยัวร์ เฮอดิง อิ๊นไซด์ , บีน เฮอดิง ฟอร์ เยียร์)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
Life’s never that clear, clear
(ไล๊ฟ เน๊เฝ่อร์ แดท เคลียร์ , เคลียร์)

[Rap:]
([ แร็พ : ])
Got a couple of skeletons in my closet
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ สเค๊เลทั่น ซิน มาย คลอสเอ็ท)
Couple of skeletons in my bed
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ สเค๊เลทั่น ซิน มาย เบ๊ด)
Couple of skeletons in my wallet
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ สเค๊เลทั่น ซิน มาย วอลเล็ท)
Couple of skeletons in my head
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ สเค๊เลทั่น ซิน มาย เฮด)
I never shoulda listened to the serpent
(ไอ เน๊เฝ่อร์ โช๊วดา ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซอเพนท)
No one’s perfect certainly it worked for me
(โน วัน เพ๊อร์เฟ็คท เซอทินลิ อิท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)
You’ve tasted sherbert so don’t point your sticks at me
(ยู๊ฟ เท๊ซท sherbert โซ ด้อนท์ พ๊อยท์ ยุร สทิ๊ค แอ็ท มี)

I’ve read the ten commandments at large no harm ignoring parts of it
(แอฝ รี๊ด เดอะ เท็น ค็อมมานดเม็นท แอ็ท ลาร์จ โน ฮาร์ม เอ๊กนอลิงค์ พาร์ท อ็อฝ อิท)
I’ve had it up to here with the jargon
(แอฝ แฮ็ด ดิท อั๊พ ทู เฮียร วิธ เดอะ จาก็อน)
Pardon? They’re my rules I started
(พ๊าร์ด่อน เดรว มาย รูล ซาย สท๊าร์ท)
Not saying that I don’t feel guilty
(น็อท เซอิง แดท ไอ ด้อนท์ ฟีล กีลทิ)
Silky smooth it’s never gonna be
(ซิลคิ สมู๊ธ อิทซ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี)
But I’m looking at a man in the mirror right now and I’m not quite sure it’s me
(บั๊ท แอม ลุคอิง แอ็ท ดา แมน อิน เดอะ มิเร่อร์ ไร๊ท นาว แอนด์ แอม น็อท ไคว๊ ชัวร์ อิทซ มี)

On another midnight run, sniffin for trouble, unlucky for some
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , สนิฟฟิน ฟอร์ ทรั๊บเบิ้ล , อันลัคคิ ฟอร์ ซัม)
On another midnight run, I’ll still be breathing come the morning sun
(ออน อะน๊าเทร่อร์ มิดไนท์ รัน , อิลล สทิลล บี บรีสดิง คัม เดอะ ม๊อร์นิ่ง ซัน)
It’s hurting my eyes, it’s hurting my ears
(อิทซ เฮอดิง มาย อาย , อิทซ เฮอดิง มาย เอียร)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
You’re hurting inside, been hurting for years
(ยัวร์ เฮอดิง อิ๊นไซด์ , บีน เฮอดิง ฟอร์ เยียร์)
I know, I know, I know there’ll be tears
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะเรล บี เทียร์)
Life’s never that clear, clear
(ไล๊ฟ เน๊เฝ่อร์ แดท เคลียร์ , เคลียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Midnight Run คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น