เนื้อเพลง Never Had a Day คำอ่านไทย Example

Looking at the scraps from the party
( ลุคอิง แอ็ท เดอะ ซคแร็พ ฟรอม เดอะ พ๊าร์ที่)
Been three days since we started
(บีน ทรี เดย์ ซิ๊นซ วี สท๊าร์ท)
Sunday morning, TV’s boring
(ซันดิ ม๊อร์นิ่ง , TVs โบริง)
You’re ignoring me
(ยัวร์ เอ๊กนอลิงค์ มี)
Weatherman said it’d be nice but it’s pouring down [down]
(Weatherman เซ็ด อิทด บี ไน๊ซ์ บั๊ท อิทซ ช เดาน [ เดาน ])
And your friend’s still lying on the floor
(แอนด์ ยุร เฟรน สทิลล ลายยิง ออน เดอะ ฟลอร์)
Half dead, half snoring
(ฮาล์ฟ เด้ด , ฮาล์ฟ ซโนริง)
A cup of tea won’t do, a kiss from me won’t do
(อะ คัพ อ็อฝ ที ว็อนท ดู , อะ คิซ ฟรอม มี ว็อนท ดู)
I gotta get out of this habit we’re in
(ไอ กอททะ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส แฮ๊บบิท เวีย อิน)
The weekend comes and we’re at it again
(เดอะ วี๊คเกน คัม แซน เวีย แอ็ท ดิธ อะเกน)
Saying it won’t but it’s happened again, slackin’
(เซอิง อิท ว็อนท บั๊ท อิทซ แฮ๊พเพ่น อะเกน , slackin)
I worship the ground you walk on but you’re draggin’ me down
(ไอ เวอฌิพ เดอะ กราวนด์ ยู ว๊อล์ค ออน บั๊ท ยัวร์ แดรกกิน มี เดาน)

We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)
And now I gotta say goodbye to the sofa
(แอนด์ นาว ไอ กอททะ เซย์ กู๊ดบาย ทู เดอะ โซฟะ)
See, I gotta go can’t hide away
(ซี , ไอ กอททะ โก แค็นท ไฮด์ อะเวย์)
We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
I never had the heart to show you my hate
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ฮาร์ท ทู โชว์ ยู มาย เฮท)
We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)

Yeah, I said you’ll always be my girl
(เย่ , ไอ เซ็ด โยว ออลเว บี มาย เกิร์ล)
Be my world, peeps can tell
(บี มาย เวิลด , พีพ แคน เทลล)
And I’ll always keep repeating those three words like
(แอนด์ อิลล ออลเว คี๊พ รีปพิธดิง โฑส ทรี เวิร์ด ไล๊ค)
Speak and spell, but you kept your secrets well
(สพี๊ค แอนด์ สเพลล , บั๊ท ยู เค็พท ยุร ซี๊เขร็ท เวลล)
I tried to leave I’m weak as hell
(ไอ ทไร ทู ลี๊ฝ แอม วี๊ค แอส เฮ็ลล)
I kept ignoring the habit you fed
(ไอ เค็พท เอ๊กนอลิงค์ เดอะ แฮ๊บบิท ยู เฟ็ด)
I’m Mr Potato sore in the head
(แอม มีซเทอะ โพเท๊โต้ โซ อิน เดอะ เฮด)
You, me, Zombie Fred
(ยู , มี , สอมบิ เฟรด)
I feel like Shaun of the Dead
(ไอ ฟีล ไล๊ค Shaun อ็อฝ เดอะ เด้ด)
Not how I was born and bred
(น็อท ฮาว ไอ วอส บอน แอนด์ บเร็ด)
Follow the yellow brick road
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เย๊ลโล่ว บริ๊ค โร้ด)
Stop being a b*tch
(สท๊อพ บีอิง อะ บี *tch)
Goodbye to the witch of the east
(กู๊ดบาย ทู เดอะ วิทช อ็อฝ ดิ อี๊สท)
I worship the ground you walk on but you’re draggin’ me down
(ไอ เวอฌิพ เดอะ กราวนด์ ยู ว๊อล์ค ออน บั๊ท ยัวร์ แดรกกิน มี เดาน)

We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)
And now I gotta say goodbye to the sofa
(แอนด์ นาว ไอ กอททะ เซย์ กู๊ดบาย ทู เดอะ โซฟะ)
See, I gotta go can’t hide away
(ซี , ไอ กอททะ โก แค็นท ไฮด์ อะเวย์)
We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
I never had the heart to show you my hate
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ฮาร์ท ทู โชว์ ยู มาย เฮท)
We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)

Feed the habit, she’s the habit
(ฟี เดอะ แฮ๊บบิท , ชี เดอะ แฮ๊บบิท)
He’s about to, he’s about to go
(อีส อะเบ๊าท ทู , อีส อะเบ๊าท ทู โก)
It’s freezing in the cold
(อิทซ ฟรีสอิง อิน เดอะ โคลด์)
Feed the habit, she’s the habit
(ฟี เดอะ แฮ๊บบิท , ชี เดอะ แฮ๊บบิท)
He’s about to, he’s about to go
(อีส อะเบ๊าท ทู , อีส อะเบ๊าท ทู โก)
It’s easy out the show
(อิทซ อีสอิ เอ๊าท เดอะ โชว์)
Feed the habit, she’s the habit
(ฟี เดอะ แฮ๊บบิท , ชี เดอะ แฮ๊บบิท)
He’s about to, he’s about to go
(อีส อะเบ๊าท ทู , อีส อะเบ๊าท ทู โก)
It’s freezing in the cold
(อิทซ ฟรีสอิง อิน เดอะ โคลด์)
Feed the habit, she’s the habit
(ฟี เดอะ แฮ๊บบิท , ชี เดอะ แฮ๊บบิท)
He’s about to, he’s about to go [go, go, go]
(อีส อะเบ๊าท ทู , อีส อะเบ๊าท ทู โก [ โก , โก , โก ])

We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)
And now I gotta say goodbye to the sofa
(แอนด์ นาว ไอ กอททะ เซย์ กู๊ดบาย ทู เดอะ โซฟะ)
See, I gotta go can’t hide away
(ซี , ไอ กอททะ โก แค็นท ไฮด์ อะเวย์)
We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
I never had the heart to show you my hate
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ฮาร์ท ทู โชว์ ยู มาย เฮท)
We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)

We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
We never had a day, I never had a say
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เซย์)
I never had the heart to show you my hate
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ ฮาร์ท ทู โชว์ ยู มาย เฮท)
We never had a day go by we were sober
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ โก บาย วี เวอ โซเบอะ)
Sittin’ in a cold room wide awake
(ซิทดิน อิน อะ โคลด์ รูม ไวด์ อะเว้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Had a Day คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น