เนื้อเพลง Stay Awake คำอ่านไทย Example

If we don’t
( อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)
If we don’t
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)

If we don’t kill ourselves we’ll be the leaders of a messed-up generation
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิลล์ เอารเซลฝส เวลล บี เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ อะ เมส อั๊พ เจเนอะเรฌัน)
If we don’t kid ourselves will they believe us if we tell them the reasons why
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิด เอารเซลฝส วิล เด บีลี๊ฝ อัซ อิ๊ฟ วี เทลล เด็ม เดอะ รี๊ซั่น วาย)
Do we take it too far, take it too far?
(ดู วี เท้ค อิท ทู ฟาร์ , เท้ค อิท ทู ฟาร์)
Did we chase the rabbit into wonderland?
(ดิด วี เชส เดอะ แร๊บบิท อิ๊นทู วันเดอร์แลน)
Lose a hundred grand,
(ลู้ส อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ,)
Will they understand
(วิล เด อั๊นเด้อรสแทนด)
It was all to stay awake for the longest
(อิท วอส ซอร์ ทู สเทย์ อะเว้ค ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ)

March on, always after us
(มาร์ช ออน , ออลเว แอ๊ฟเท่อร อัซ)
Lost troops, half the class of us
(ล็อซท ทรู๊พ , ฮาล์ฟ เดอะ คลาสสํ อ็อฝ อัซ)
You man ain’t seen the last of us
(ยู แมน เอน ซีน เดอะ ล๊าสท อ็อฝ อัซ)
Stick around yeah like Elastoplast
(สทิ๊ค อะราวนฺดฺ เย่ ไล๊ค Elastoplast)
Not half mast,
(น็อท ฮาล์ฟ มาซท ,)
Raise the flag, kick the sand
(เร้ส เดอะ แฟล๊ก , คิ๊ค เดอะ แซนด์)
To let you know that we’re coming
(ทู เล็ท ยู โนว์ แดท เวีย คัมอิง)
And we’re nasty men
(แอนด์ เวีย นาซทิ เม็น)

Don’t need sleeping beauty
(ด้อนท์ นี๊ด ซลีพพิง บิ๊วที่)
No, it’s what you did to me
(โน , อิทซ ว๊อท ยู ดิด ทู มี)
Come midnight and daybreak
(คัม มิดไนท์ แอนด์ daybreak)
Yes please go find me a name sake
(เย็ซ พลีซ โก ไฟนด์ มี อะ เนม เซ้ค)
We got faith, but don’t need bibles
(วี ก็อท เฟท , บั๊ท ด้อนท์ นี๊ด ไบบล)
Take the michael,
(เท้ค เดอะ ไมเล ,)
Hear my recital
(เฮียร มาย ริไซทแอ็ล)
While I hold the title
(ไวล์ ไอ โฮลด์ เดอะ ไท๊เทิ่ล)
Quite vital
(ไคว๊ ไฝ๊ท่อล)
We get high on the opposite of Nytol
(วี เก็ท ไฮฮ ออน ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ Nytol)

It was all to stay awake for the longest time
(อิท วอส ซอร์ ทู สเทย์ อะเว้ค ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม์)
It was long, it was wrong
(อิท วอส ลอง , อิท วอส รอง)
But it felt so right
(บั๊ท ดิธ เฟ็ลท โซ ไร๊ท)
See you at the finish line
(ซี ยู แอ็ท เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์)
See you at the finish line
(ซี ยู แอ็ท เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์)
If you got the heart to join us
(อิ๊ฟ ยู ก็อท เดอะ ฮาร์ท ทู จอย อัซ)

If we don’t kill ourselves we’ll be the leaders of a messed-up generation
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิลล์ เอารเซลฝส เวลล บี เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ อะ เมส อั๊พ เจเนอะเรฌัน)
If we don’t kid ourselves will they believe us if we tell them the reasons why
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิด เอารเซลฝส วิล เด บีลี๊ฝ อัซ อิ๊ฟ วี เทลล เด็ม เดอะ รี๊ซั่น วาย)
Do we take it too far, take it too far?
(ดู วี เท้ค อิท ทู ฟาร์ , เท้ค อิท ทู ฟาร์)
Did we chase the rabbit into wonderland?
(ดิด วี เชส เดอะ แร๊บบิท อิ๊นทู วันเดอร์แลน)
Lose a hundred grand
(ลู้ส อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์)
Will they understand
(วิล เด อั๊นเด้อรสแทนด)
It was all to stay awake for the longest
(อิท วอส ซอร์ ทู สเทย์ อะเว้ค ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ)

March on, always after us
(มาร์ช ออน , ออลเว แอ๊ฟเท่อร อัซ)
Lost troops, half the class of us
(ล็อซท ทรู๊พ , ฮาล์ฟ เดอะ คลาสสํ อ็อฝ อัซ)
You might not see the last of us
(ยู ไมท น็อท ซี เดอะ ล๊าสท อ็อฝ อัซ)
Stick around yeah like Elastoplast
(สทิ๊ค อะราวนฺดฺ เย่ ไล๊ค Elastoplast)
Not half mast,
(น็อท ฮาล์ฟ มาซท ,)
Raise the flag, kick the sand
(เร้ส เดอะ แฟล๊ก , คิ๊ค เดอะ แซนด์)
To let them know that we’re coming
(ทู เล็ท เด็ม โนว์ แดท เวีย คัมอิง)
And we’re nasty men
(แอนด์ เวีย นาซทิ เม็น)

Don’t need sleeping beauty
(ด้อนท์ นี๊ด ซลีพพิง บิ๊วที่)
No, it’s what you did to me
(โน , อิทซ ว๊อท ยู ดิด ทู มี)
Come midnight and daybreak
(คัม มิดไนท์ แอนด์ daybreak)
Yes please go find me a name sake
(เย็ซ พลีซ โก ไฟนด์ มี อะ เนม เซ้ค)
We got faith, but don’t need bibles
(วี ก็อท เฟท , บั๊ท ด้อนท์ นี๊ด ไบบล)
Take the Michael,
(เท้ค เดอะ ไมเล ,)
Hear my recital
(เฮียร มาย ริไซทแอ็ล)
While I hold the title
(ไวล์ ไอ โฮลด์ เดอะ ไท๊เทิ่ล)
Quite vital
(ไคว๊ ไฝ๊ท่อล)
We get high on the opposite of Nytol
(วี เก็ท ไฮฮ ออน ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ Nytol)

We just grow, if it’s late
(วี จั๊สท โกรว์ , อิ๊ฟ อิทซ เหลท)
Then we’ll show, we don’t wait
(เด็น เวลล โชว์ , วี ด้อนท์ เว้ท)
We just grow, if you hate
(วี จั๊สท โกรว์ , อิ๊ฟ ยู เฮท)
We don’t show, we don’t wait
(วี ด้อนท์ โชว์ , วี ด้อนท์ เว้ท)
We just grow, if it’s late
(วี จั๊สท โกรว์ , อิ๊ฟ อิทซ เหลท)
Then we’ll show, we don’t wait
(เด็น เวลล โชว์ , วี ด้อนท์ เว้ท)
We just grow
(วี จั๊สท โกรว์)

If we don’t…
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์)

If we don’t kill ourselves we’ll be the leaders of a messed-up generation
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิลล์ เอารเซลฝส เวลล บี เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ อะ เมส อั๊พ เจเนอะเรฌัน)
If we don’t kid ourselves will they believe us if we tell them the reasons why
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ คิด เอารเซลฝส วิล เด บีลี๊ฝ อัซ อิ๊ฟ วี เทลล เด็ม เดอะ รี๊ซั่น วาย)
Do we take it too far, take it too far?
(ดู วี เท้ค อิท ทู ฟาร์ , เท้ค อิท ทู ฟาร์)
Did we chase the rabbit into wonderland?
(ดิด วี เชส เดอะ แร๊บบิท อิ๊นทู วันเดอร์แลน)
Lose a hundred grand,
(ลู้ส อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ,)
Will they understand
(วิล เด อั๊นเด้อรสแทนด)
It was all to stay awake for the longest
(อิท วอส ซอร์ ทู สเทย์ อะเว้ค ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Awake คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น