เนื้อเพลง Blood from a Stone คำอ่านไทย Example

I don’t want to [x12]
( ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู [ x12 ])

Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
I know ’cause I lost it all
(ไอ โนว์ ค๊อส ไอ ล็อซท ดิธ ดอร์)
I know the price of my ego
(ไอ โนว์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย อี๊โก้)
It’s lethal
(อิทซ ลี๊ธอล)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)

You fell like nobody’s catching you
(ยู เฟ็ล ไล๊ค โนบอดี้ แคชอิง ยู)
Start acting irrational
(สท๊าร์ท แอคทิง อิแรฌอะแน็ล)
Stop taking my lead I’m a fiend
(สท๊อพ เทคอิง มาย ลี๊ด แอม มา ฟีนด)
And I feel like I need a sabbatical
(แอนด์ ดาย ฟีล ไล๊ค ไก นี๊ด อะ sabbatical)

Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
It feels like they’re watching you
(อิท ฟีล ไล๊ค เดรว วัทชิง ยู)
I know the price of my ego
(ไอ โนว์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย อี๊โก้)
It’s lethal
(อิทซ ลี๊ธอล)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
I got the hots
(ไอ ก็อท เดอะ ฮอท)

Living in a safe house never existed
(ลีฝอิง อิน อะ เซฟ เฮ้าส เน๊เฝ่อร์ เอ็กซิ๊สท)
Too many lips to kiss
(ทู เมนอิ ลิพ ทู คิซ)
Cooking at a stake house
(คูคอิง แอ็ท ดา สเท๊ค เฮ้าส)
Should’ve persisted
(ชูดดิฝ เพอร์ซิสท)
Makes you wanna slit your wrist
(เม้ค ยู วอนนา ซลิท ยุร ริ๊ซท)
So you clench your fist
(โซ ยู คเล็นช ยุร ฟิซท)
Like a mentalist and terabit
(ไล๊ค เก mentalist แอนด์ terabit)
Should I mention this?
(เชิด ดาย เม๊นชั่น ดิส)
Coalition formed and it’s yellow-blue
(โคอะลิ๊ชั่น ฟอร์ม แอนด์ อิทซ เย๊ลโล่ว บลู)
Never true
(เน๊เฝ่อร์ ทรู)
Nobody gave a sh*t
(โนบอดี้ เกฝ อะ ฌะ *ที)
Pissing on my parade
(พิซซิง ออน มาย พาเหรด)
Sticking on a masquerade
(สติ๊กคิง ออน อะ มาซเคอะเรด)
Sitting in a waste of space
(ซีททิง อิน อะ เวซท อ็อฝ สเพ๊ซ)
While sipping on a case of basic tasteless lemonade
(ไวล์ ซิพปิง ออน อะ เค๊ส อ็อฝ เบซอิค เทซทเล็ซ เลมะเนด)
Kiss your life away, wish your life away
(คิซ ยุร ไล๊ฟ อะเวย์ , วิ๊ช ยุร ไล๊ฟ อะเวย์)
What’s the wifey say?
(ว๊อท เดอะ วายฟี เซย์)
Time to hibernate
(ไทม์ ทู ไฮเบอะเนท)
Hyperventilate,
(ฮายเพอเวนเลต ,)
It’s ten to eight
(อิทซ เท็น ทู เอท)
Never gonna make the train
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เม้ค เดอะ เทรน)

Searching for an El Dorado
(เซิชอิง ฟอร์ แอน เอล Dorado)
Hiding from a false bravado
(ไฮดอิง ฟรอม มา ฟอลซ บราฝาโด)
Feeling like we won the lotto
(ฟีลอิง ไล๊ค วี ว็อน เดอะ lotto)
Searching for an El Dorado
(เซิชอิง ฟอร์ แอน เอล Dorado)
Hiding from a false bravado
(ไฮดอิง ฟรอม มา ฟอลซ บราฝาโด)
Feeling like we won the lotto
(ฟีลอิง ไล๊ค วี ว็อน เดอะ lotto)

Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
It feels like they’re watching you
(อิท ฟีล ไล๊ค เดรว วัทชิง ยู)

Blood, blood from a stone
(บลัด , บลัด ฟรอม มา สโทน)
And love isn’t home
(แอนด์ ลัฝ อีสซึ่น โฮม)
Can you sense from my tone?
(แคน ยู เซ้นส ฟรอม มาย โทน)
Getting too me’s like getting blood from a stone
(เกดดดิ้ง ทู เมซ ไล๊ค เกดดดิ้ง บลัด ฟรอม มา สโทน)
I used to get in the zone
(ไอ ยู๊ส ทู เก็ท อิน เดอะ โซน)
I had to leave it alone
(ไอ แฮ็ด ทู ลี๊ฝ อิท อะโลน)
Forgetting the long lonely nights
(โฟเก็ททิง เดอะ ลอง โลนลิ ไน๊ท)
And the fights to get some blood from a stone
(แอนด์ เดอะ ไฟ้ท ทู เก็ท ซัม บลัด ฟรอม มา สโทน)

Searching for an El Dorado
(เซิชอิง ฟอร์ แอน เอล Dorado)
Hiding from a false bravado
(ไฮดอิง ฟรอม มา ฟอลซ บราฝาโด)
Feeling like we won the lotto
(ฟีลอิง ไล๊ค วี ว็อน เดอะ lotto)

Blood, blood from a stone
(บลัด , บลัด ฟรอม มา สโทน)
And love isn’t home
(แอนด์ ลัฝ อีสซึ่น โฮม)
Can you sense from my tone?
(แคน ยู เซ้นส ฟรอม มาย โทน)
Getting too me’s like getting blood from a stone
(เกดดดิ้ง ทู เมซ ไล๊ค เกดดดิ้ง บลัด ฟรอม มา สโทน)
I used to get in the zone
(ไอ ยู๊ส ทู เก็ท อิน เดอะ โซน)
I had to leave it alone
(ไอ แฮ็ด ทู ลี๊ฝ อิท อะโลน)
Forgetting the long lonely nights
(โฟเก็ททิง เดอะ ลอง โลนลิ ไน๊ท)
And the fights to get some blood from a stone
(แอนด์ เดอะ ไฟ้ท ทู เก็ท ซัม บลัด ฟรอม มา สโทน)

Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
I know ’cause I lost it all
(ไอ โนว์ ค๊อส ไอ ล็อซท ดิธ ดอร์)
I know the price of my ego
(ไอ โนว์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ มาย อี๊โก้)
It’s lethal
(อิทซ ลี๊ธอล)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
I still got the hots for you
(ไอ สทิลล ก็อท เดอะ ฮอท ฟอร์ ยู)
Impossibles possible
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล พ๊อซซิเบิ้ล)
I’ve got the hots
(แอฝ ก็อท เดอะ ฮอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blood from a Stone คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น