เนื้อเพลง One Way Mirror คำอ่านไทย Example

Take me to a better place
( เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
Take me to a better place
(เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
On the otherside
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
On the otherside of life
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์ อ็อฝ ไล๊ฟ)

Take me to a better place
(เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
Take me to a better place
(เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
On the otherside
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
On the otherside of life
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์ อ็อฝ ไล๊ฟ)

And I tried, tried, tried
(แอนด์ ดาย ทไร , ทไร , ทไร)
To meet you perception
(ทู มี๊ท ยู เพอะเซพฌัน)
And though it sounds good on reflection
(แอนด์ โธ อิท ซาวน์ด กู๊ด ออน ริฟเคลฌัน)
Didn’t promise to embody perfection
(ดิ๊นอิน พรอมอิซ ทู เอ็มบอดอิ เพอะเฟคฌัน)

And I tried, tried, tried
(แอนด์ ดาย ทไร , ทไร , ทไร)
To meet you perception
(ทู มี๊ท ยู เพอะเซพฌัน)
And though it sounds good on reflection
(แอนด์ โธ อิท ซาวน์ด กู๊ด ออน ริฟเคลฌัน)
Didn’t promise to embody perfection
(ดิ๊นอิน พรอมอิซ ทู เอ็มบอดอิ เพอะเฟคฌัน)

One way mirror
(วัน เวย์ มิเร่อร์)
Three wishes I refuse to deliver
(ทรี วิซเชรด ซาย รีฟิ๊วส ทู ดีลิ๊เฝ่อร์)
You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)
Abusing my liver
(แอบบิวซิง มาย ลิ๊เฝ่อร์)
Get closer
(เก็ท โคลเซอร์)
The closer you expect it gets clearer
(เดอะ โคลเซอร์ ยู เอ็กซเพ็คท ดิธ เก็ท เคียเลอ)

I can see you but you don’t see me
(ไอ แคน ซี ยู บั๊ท ยู ด้อนท์ ซี มี)
I really need you but you don’t need me
(ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด มี)
You see though it all, you see through the one way mirror
(ยู ซี โธ อิท ดอร์ , ยู ซี ทรู ดิ วัน เวย์ มิเร่อร์)
You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)

You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)
Three wishes I refuse to deliver
(ทรี วิซเชรด ซาย รีฟิ๊วส ทู ดีลิ๊เฝ่อร์)

Take me to a better place
(เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
Take me to a better place
(เท้ค มี ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส)
On the otherside
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
On the otherside of life
(ออน ดิ ออเดอร์ไซด์ อ็อฝ ไล๊ฟ)

And I tried, tried, tried
(แอนด์ ดาย ทไร , ทไร , ทไร)
To be the addiction
(ทู บี ดิ แอ็ดดีคณัน)
But that’s the only place I go catch from
(บั๊ท แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เพลส ไอ โก แค็ทช ฟรอม)
You were frosted to me like I was vixen
(ยู เวอ ฟร็อซท ทู มี ไล๊ค ไก วอส ฝีคเซ็น)

One way mirror
(วัน เวย์ มิเร่อร์)
Three wishes I refuse to deliver
(ทรี วิซเชรด ซาย รีฟิ๊วส ทู ดีลิ๊เฝ่อร์)
You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)
The muse and my liver
(เดอะ มยูส แอนด์ มาย ลิ๊เฝ่อร์)
Get closer
(เก็ท โคลเซอร์)
The closer you expect it gets clearer
(เดอะ โคลเซอร์ ยู เอ็กซเพ็คท ดิธ เก็ท เคียเลอ)

I can see you but you don’t see me
(ไอ แคน ซี ยู บั๊ท ยู ด้อนท์ ซี มี)
I really need you but you don’t need me
(ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด ยู บั๊ท ยู ด้อนท์ นี๊ด มี)
You see though it all, you see through the one way mirror
(ยู ซี โธ อิท ดอร์ , ยู ซี ทรู ดิ วัน เวย์ มิเร่อร์)
You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)

You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)
Three wishes I refuse to deliver
(ทรี วิซเชรด ซาย รีฟิ๊วส ทู ดีลิ๊เฝ่อร์)
You see the things I promise to give you
(ยู ซี เดอะ ทริง ซาย พรอมอิซ ทู กี๊ฝ ยู)
Three wishes I refuse to deliver
(ทรี วิซเชรด ซาย รีฟิ๊วส ทู ดีลิ๊เฝ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way Mirror คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น