เนื้อเพลง The Evolution of Man คำอ่านไทย Example

I’m the super control freak
( แอม เดอะ ซู๊เพ้อร์ คอนโทรล ฟรี๊ค)
And I make it look so sweet
(แอนด์ ดาย เม้ค อิท ลุ๊ค โซ สวี้ท)
But I lost control of myself
(บั๊ท ไอ ล็อซท คอนโทรล อ็อฝ ไมเซลฟ)
I lost control of myself
(ไอ ล็อซท คอนโทรล อ็อฝ ไมเซลฟ)

Never remain to defeat
(เน๊เฝ่อร์ รีเมน ทู ดีฟี๊ท)
Always tryin’ to compete
(ออลเว ทายอิน ทู คอมพีท)
But I just defeated myself
(บั๊ท ไอ จั๊สท ดีฟี๊ท ไมเซลฟ)
Just defeated myself
(จั๊สท ดีฟี๊ท ไมเซลฟ)

Oh, oh how the mighty have fallen
(โอ , โอ ฮาว เดอะ ไมทอิ แฮ็ฝ ฟอลเล็น)
Oh what an end to the story
(โอ ว๊อท แอน เอ็นด ทู เดอะ สท๊อรี่)
I never thought I’d seeing myself so lonely
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซีอิง ไมเซลฟ โซ โลนลิ)

It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better that you didn’t know the truth
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์ แดท ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better and I wish I could show the proof
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์ แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด โชว์ เดอะ พรู๊พ)
I’m better better
(แอม เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better that you didn’t know the truth
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์ แดท ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m living bigger
(แอม ลีฝอิง บี๊กเกอร์)

It all appear to be so rosey
(อิท ดอร์ แอพเพียร์ ทู บี โซ โรสซี)
To everyone who knows me
(ทู เอ๊วี่วัน ฮู โนว์ มี)
But I lost control of my health
(บั๊ท ไอ ล็อซท คอนโทรล อ็อฝ มาย เฮ็ลธ)
I lost control of my health
(ไอ ล็อซท คอนโทรล อ็อฝ มาย เฮ็ลธ)

And though you have disowned me
(แอนด์ โธ ยู แฮ็ฝ ดิโซน มี)
You were the only one who showed me
(ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โชว์ มี)
I’ve fallen off of that shelf
(แอฝ ฟอลเล็น ออฟฟ อ็อฝ แดท เช๊ลฟ)
And I just repeated myself
(แอนด์ ดาย จั๊สท รีพี๊ท ไมเซลฟ)

Oh, oh how the mighty have fallen
(โอ , โอ ฮาว เดอะ ไมทอิ แฮ็ฝ ฟอลเล็น)
Oh what an end to the story
(โอ ว๊อท แอน เอ็นด ทู เดอะ สท๊อรี่)
I never thought I seen myself so lonely
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ ซีน ไมเซลฟ โซ โลนลิ)

It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better that you didn’t know the truth
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์ แดท ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better and I wish I could show the proof
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์ แอนด์ ดาย วิ๊ช ไอ เคิด โชว์ เดอะ พรู๊พ)
I’m better better
(แอม เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better that you didn’t know the truth
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์ แดท ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m living bigger
(แอม ลีฝอิง บี๊กเกอร์)

I gave up one day
(ไอ เกฝ อั๊พ วัน เดย์)
Such a stop one day
(ซัช อะ สท๊อพ วัน เดย์)
I would stop one day I was fallen
(ไอ เวิด สท๊อพ วัน เดย์ ไอ วอส ฟอลเล็น)
I wake up one day give a f*ck one day
(ไอ เว้ค อั๊พ วัน เดย์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck วัน เดย์)
I’m in love ’cause I hear you calling
(แอม อิน ลัฝ ค๊อส ไอ เฮียร ยู คอลลิง)
Nothing I can say to make you understand
(นัธอิง ไอ แคน เซย์ ทู เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
I guess I just have to call it the evolution of man
(ไอ เกสส ซาย จั๊สท แฮ็ฝ ทู คอลลํ อิท ดิ เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)
The evolution of man
(ดิ เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)
The evolution of man
(ดิ เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)

It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์)
It’s better better that you didn’t know the truth
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เบ๊ทเท่อร์ แดท ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m getting better
(แอม เกดดดิ้ง เบ๊ทเท่อร์)
I’m living bigger
(แอม ลีฝอิง บี๊กเกอร์)

I gave up one day
(ไอ เกฝ อั๊พ วัน เดย์)
Such a stop one day
(ซัช อะ สท๊อพ วัน เดย์)
I would stop one day I was fallen
(ไอ เวิด สท๊อพ วัน เดย์ ไอ วอส ฟอลเล็น)
I wake up one day give a f*ck one day
(ไอ เว้ค อั๊พ วัน เดย์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck วัน เดย์)
I’m in love ’cause I hear you calling
(แอม อิน ลัฝ ค๊อส ไอ เฮียร ยู คอลลิง)
Nothing I can say to make you understand
(นัธอิง ไอ แคน เซย์ ทู เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
I guess I just have to call it the evolution of man
(ไอ เกสส ซาย จั๊สท แฮ็ฝ ทู คอลลํ อิท ดิ เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)
The evolution of man
(ดิ เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Evolution of Man คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น