เนื้อเพลง All My Lows คำอ่านไทย Example

It’s a long long time to wait
( อิทซ ซา ลอง ลอง ไทม์ ทู เว้ท)
It’s a long long time to wait
(อิทซ ซา ลอง ลอง ไทม์ ทู เว้ท)
Everything I promised you
(เอ๊วี่ติง ไอ พรอมอิซ ยู)
Was there but I was late
(วอส แดร์ บั๊ท ไอ วอส เหลท)
It’s a long long time to wait
(อิทซ ซา ลอง ลอง ไทม์ ทู เว้ท)
It’s a long long time to wait
(อิทซ ซา ลอง ลอง ไทม์ ทู เว้ท)
Everything I promised you
(เอ๊วี่ติง ไอ พรอมอิซ ยู)
Was there but I was late
(วอส แดร์ บั๊ท ไอ วอส เหลท)

Broke in two
(บโรค อิน ทู)
I used to blame the substance
(ไอ ยู๊ส ทู เบลม เดอะ ซั๊บสแท้นซ)
So confused but I carry no substance
(โซ คอนฟิ้วส บั๊ท ไอ แค๊รรี่ โน ซั๊บสแท้นซ)
Lost in a cave like sons of Mumford
(ล็อซท อิน อะ เค๊ฝ ไล๊ค ซัน อ็อฝ Mumford)
Kept moaning zoning in the comfort
(เค็พท เมานิง zonings อิน เดอะ ค๊อมฟอร์ท)
Now I blame myself
(นาว ไอ เบลม ไมเซลฟ)
Went downhill just to up my numbers
(เว็นท ดาวฮิว จั๊สท ทู อั๊พ มาย นั๊มเบ้อร์)
You only need one what’s the point of hundreds
(ยู โอ๊นลี่ นี๊ด วัน ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ ฮั๊นเดร็ด)

And I never did ask
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ดิด อาสคฺ)
You said the answer would be ” Yes ”
(ยู เซ็ด ดิ แอ๊นเซ่อร เวิด บี ” เย็ซ “)
I killed us had tools to build us a castles
(ไอ คิลล์ อัซ แฮ็ด ทูล ทู บิ้ลดํ อัซ ซา แค๊สเซิ่ล)
But I never played chess
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เพลย์ เชสส)
Bad guess made the wrong move
(แบ้ด เกสส เมด เดอะ รอง มู๊ฝ)
Queen takes king now I’ve been removed
(ควีน เท้ค คิง นาว แอฝ บีน รีมู๊ฝ)
Out the back door like a famous actor
(เอ๊าท เดอะ แบ็ค ดอร์ ไล๊ค เก เฟ๊มัส แอคเทอะ)
Cut us into half like stupid tax laws
(คัท อัซ อิ๊นทู ฮาล์ฟ ไล๊ค สทิ๊วผิด แท๊กซ ลอว์)

We could’ve had a daughter or maybe a son
(วี คูดดิฝ แฮ็ด อะ ด๊อเท่อร์ ออ เมบี อะ ซัน)
A baby born with my eyes
(อะ เบ๊บี้ บอน วิธ มาย อาย)
A perfect smile like it’s mom
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท สไมล์ ไล๊ค อิทซ มัม)
And I hope you find happiness
(แอนด์ ดาย โฮพ ยู ไฟนด์ แฮพพิเน็ซ)
I hope you find love
(ไอ โฮพ ยู ไฟนด์ ลัฝ)
I’m so so sorry and I hope that’s enough
(แอม โซ โซ ซ๊อรี่ แอนด์ ดาย โฮพ แด้ท อีน๊าฟ)

I said you gotta take off, take off,
(ไอ เซ็ด ยู กอททะ เท้ค ออฟฟ , เท้ค ออฟฟ ,)
Take off the sad face I gave you
(เท้ค ออฟฟ เดอะ แซ้ด เฟซ ไอ เกฝ ยู)
‘Cause you are my savior in all of my lows
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เซฝเยอะ อิน ออล อ็อฝ มาย โลว)
In all of my worlds
(อิน ออล อ็อฝ มาย เวิลด)
I said you gotta wake up, wake up,
(ไอ เซ็ด ยู กอททะ เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ ,)
Wake up at top piece of game
(เว้ค อั๊พ แอ็ท ท๊อพ พี๊ซ อ็อฝ เกม)
‘Cause you are my savior in all of my lows
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เซฝเยอะ อิน ออล อ็อฝ มาย โลว)
In all of my worlds
(อิน ออล อ็อฝ มาย เวิลด)

All my lows
(ออล มาย โลว)
All my lows
(ออล มาย โลว)
All my lows
(ออล มาย โลว)
You could’ve avoided me
(ยู คูดดิฝ อะฝอยด มี)
All my lows
(ออล มาย โลว)
Those days were a joy to me
(โฑส เดย์ เวอ อะ จอย ทู มี)
All my lows
(ออล มาย โลว)
And I thank you for joining me
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอร์ joinings มี)

What a wrong wrong way to go
(ว๊อท ดา รอง รอง เวย์ ทู โก)
What a wrong wrong way to go
(ว๊อท ดา รอง รอง เวย์ ทู โก)
Everything you promise me
(เอ๊วี่ติง ยู พรอมอิซ มี)
Was there I missed the show
(วอส แดร์ ไอ มิส เดอะ โชว์)
What a wrong wrong way to go
(ว๊อท ดา รอง รอง เวย์ ทู โก)
What a wrong wrong way to go
(ว๊อท ดา รอง รอง เวย์ ทู โก)
Everything you promise me
(เอ๊วี่ติง ยู พรอมอิซ มี)
Was that I miss the show
(วอส แดท ไอ มิซ เดอะ โชว์)

I said you gotta take off,
(ไอ เซ็ด ยู กอททะ เท้ค ออฟฟ ,)
Take off the sad face I gave you
(เท้ค ออฟฟ เดอะ แซ้ด เฟซ ไอ เกฝ ยู)
‘Cause you are my savior in all of my lows
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เซฝเยอะ อิน ออล อ็อฝ มาย โลว)
In all of my worlds
(อิน ออล อ็อฝ มาย เวิลด)
I said you gotta wake up, wake up
(ไอ เซ็ด ยู กอททะ เว้ค อั๊พ , เว้ค อั๊พ)
Wake up at top piece of game
(เว้ค อั๊พ แอ็ท ท๊อพ พี๊ซ อ็อฝ เกม)
‘Cause you are my savior in all of my lows
(ค๊อส ยู อาร์ มาย เซฝเยอะ อิน ออล อ็อฝ มาย โลว)
In all of my worlds
(อิน ออล อ็อฝ มาย เวิลด)

All my lows
(ออล มาย โลว)
All my lows
(ออล มาย โลว)
All my lows
(ออล มาย โลว)
You could’ve avoided me
(ยู คูดดิฝ อะฝอยด มี)
All my lows
(ออล มาย โลว)
But I thank you for joining me
(บั๊ท ไอ แธ๊งค์ ยู ฟอร์ joinings มี)
All my lows
(ออล มาย โลว)
Those days were a joy to me
(โฑส เดย์ เวอ อะ จอย ทู มี)
All my lows
(ออล มาย โลว)
And I thank you for joining me
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอร์ joinings มี)

All my lows
(ออล มาย โลว)
And I thank you for joining me
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอร์ joinings มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Lows คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น