เนื้อเพลง Crying out for Help คำอ่านไทย Example

I’m starring at your pillow and I’m wide awake
( แอม starrings แอ็ท ยุร พิ๊ลโล่ว แอนด์ แอม ไวด์ อะเว้ค)
I never even listened to you why’d you stay
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น ลิ๊สซึ่น ทู ยู วาย ยู สเทย์)
I’m always on a mission and it slides away
(แอม ออลเว ออน อะ มิ๊ชชั่น แอนด์ ดิท สไล๊ด อะเวย์)
I think I just unbalanced the seesaw
(ไอ ทริ๊งค ไอ จั๊สท อันแบลแอ็นซ เดอะ ซีซอ)

Crying out for help just happy I’m living
(คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ จั๊สท แฮ๊พพี่ แอม ลีฝอิง)
Crying out for help decisions, decisions
(คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ ดีซิ๊ชั่น , ดีซิ๊ชั่น)
Crying out for help
(คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ)
And no one ever listens to me
(แอนด์ โน วัน เอ๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Laying me down when I’m down when I’m down
(เลยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Laying me down when I’m down when I’m down
(เลยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)

I tried to make you smile in a lousy way
(ไอ ทไร ทู เม้ค ยู สไมล์ อิน อะ เลาซอิ เวย์)
I find it hard to see you like a cloudy day
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู ซี ยู ไล๊ค เก คเลาดอิ เดย์)
No f*cking excuses for the way I behave
(โน เอฟ *คิง เอ็กซคิ้วส ฟอร์ เดอะ เวย์ ไอ บีแฮฝ)
I never seem to finish the jigsaw
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู ฟิ๊หนิช เดอะ จีกซอ)

I’m crying out for help just happy I’m living
(แอม คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ จั๊สท แฮ๊พพี่ แอม ลีฝอิง)
I’m crying out for help decisions, decisions
(แอม คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ ดีซิ๊ชั่น , ดีซิ๊ชั่น)
I’m crying out for help
(แอม คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ เฮ้ลพ)
And no one ever listens to me
(แอนด์ โน วัน เอ๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Laying me down when I’m down when I’m down
(เลยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Laying me down when I’m down when I’m down
(เลยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)
When I’m down
(เว็น แอม เดาน)

Woo him back was heading down the same road
(วู ฮิม แบ็ค วอส เฮดอิง เดาน เดอะ เซม โร้ด)
Something’s changed though
(ซัมติง เช้งจํ โธ)
Everybody whispers something they know
(เอวี่บอดี้ วิสเพ่อร์ ซัมติง เด โนว์)
I’ve been crying over the rainbow
(แอฝ บีน คไรอิง โอ๊เฝ่อร เดอะ เรนโบว์)
And my cheese got the same glow
(แอนด์ มาย ชี๊ส ก็อท เดอะ เซม กโล)
And my voice got my same tone
(แอนด์ มาย ว๊อยซ์ ก็อท มาย เซม โทน)
Bind to define happiness
(ไบนด ทู ดีไฟน์ แฮพพิเน็ซ)
Happy not, happiness
(แฮ๊พพี่ น็อท , แฮพพิเน็ซ)
Back to the same old same old same old
(แบ็ค ทู เดอะ เซม โอลด์ เซม โอลด์ เซม โอลด์)
And I lust success, but identify success in love
(แอนด์ ดาย ลัซท ซัคเซสส , บั๊ท ไอเด๊นทิฟาย ซัคเซสส ซิน ลัฝ)
Obsess in luxuries and her tend to touch
(อ๊อบเซสส ซิน ลอคชูหรีด แซน เฮอ เท็นด ทู ทั๊ช)
I just surrender to drugs
(ไอ จั๊สท เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู ดรัก)
I’m just a half empty mug
(แอม จั๊สท ดา ฮาล์ฟ เอ๊มพที่ มัก)
And no one ever listens to me
(แอนด์ โน วัน เอ๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Lying me down when I’m down when I’m down
(ลายยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)

I’m a victim run off the richter scale
(แอม มา ฝิ๊คทิ่ม รัน ออฟฟ เดอะ richter สเคล)
I invented to make myself feel better
(ไอ อินเฝ๊นท ทู เม้ค ไมเซลฟ ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
About waving my crown
(อะเบ๊าท เวฝวิ่ง มาย คราวน์)
Lying me down when I’m down when I’m down
(ลายยิง มี เดาน เว็น แอม เดาน เว็น แอม เดาน)
When I’m down
(เว็น แอม เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crying out for Help คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น