เนื้อเพลง Perfect Replacement คำอ่านไทย Example

I’ve told too many girls that I love em
( แอฝ โทลด ทู เมนอิ เกิร์ล แดท ไอ ลัฝ เอ็ม)
I’ve told too many girls they’re the one
(แอฝ โทลด ทู เมนอิ เกิร์ล เดรว ดิ วัน)
So why am I sitting here all alone
(โซ วาย แอ็ม ไอ ซีททิง เฮียร ออล อะโลน)
How do you measure fun?
(ฮาว ดู ยู เม๊เช่อร์ ฟัน)
I’ve called lost property
(แอฝ คอลลํ ล็อซท พร๊อพเพอร์ที่)
Too many times
(ทู เมนอิ ไทม์)
And I can’t live properly
(แอนด์ ดาย แค็นท ไล้ฝ พรอพเออะลิ)
A piece of me died
(อะ พี๊ซ อ็อฝ มี ดาย)
I wasn’t aware
(ไอ วอสซึ้น อะแวร์)
The Mona Lisa cried
(เดอะ โมนา ลีซา คราย)
Maybe I remembered my decent side
(เมบี ไอ รีเม๊มเบ่อร์ มาย ดีเซ็นท ไซด์)
Wash the kisses off my neck and
(ว๊อช เดอะ คีสเซซ ออฟฟ มาย เน็ค แอนด์)
Lock my past in the basement
(ล๊อค มาย พาสท์ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I need to find your perfect replacement
(ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ริพเลซเม็นท)

Let’s start – you’ve torn him apart
(เล็ท สท๊าร์ท ยู๊ฟ โทน ฮิม อะพาร์ท)
He had a lotta heart for a heartless bastard
(ฮี แฮ็ด อะ ลอทดา ฮาร์ท ฟอร์ รา ฮาทเลส แบซเทิด)
So sad, sad it ain’t lasted
(โซ แซ้ด , แซ้ด ดิท เอน ล๊าสท)
Scream like you mean if you wanna gonna faster
(สครีม ไล๊ค ยู มีน อิ๊ฟ ยู วอนนา กอนนะ ฟาสเทอะ)
Cause he’ll never slow down
(ค๊อส เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ สโลว์ เดาน)
Tears of a clown like bits of motown
(เทียร์ อ็อฝ อะ คลาวนํ ไล๊ค บิท อ็อฝ โมททาว)
Found what he needs and his heart still bleeds
(เฟานด ว๊อท ฮี นี๊ด แซน ฮิส ฮาร์ท สทิลล บลีด)
But you’ll never take a ride on his merry-go-round
(บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ เท้ค เก ไรด์ ออน ฮิส เม๊อร์รี่ โก ราวนด)

We’ll never know what we may find
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท วี เมย์ ไฟนด์)
Find on the other side
(ไฟนด์ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
We’ll never know what we may find…
(เวลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท วี เมย์ ไฟนด์)

I’ve called lost property
(แอฝ คอลลํ ล็อซท พร๊อพเพอร์ที่)
Too many times
(ทู เมนอิ ไทม์)
And I can’t live properly
(แอนด์ ดาย แค็นท ไล้ฝ พรอพเออะลิ)
A piece of me died
(อะ พี๊ซ อ็อฝ มี ดาย)
I wasn’t aware
(ไอ วอสซึ้น อะแวร์)
The Mona Lisa cried
(เดอะ โมนา ลีซา คราย)
Maybe I remembered my decent side
(เมบี ไอ รีเม๊มเบ่อร์ มาย ดีเซ็นท ไซด์)
Wash the kisses off my neck and
(ว๊อช เดอะ คีสเซซ ออฟฟ มาย เน็ค แอนด์)
Lock my past in the basement
(ล๊อค มาย พาสท์ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I’ve found your perfect replacement
(แอฝ เฟานด ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ริพเลซเม็นท)

Hope you remember my love
(โฮพ ยู รีเม๊มเบ่อร์ มาย ลัฝ)
Remember my name
(รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
Put a message in the post
(พุท ดา เม๊สเสจ อิน เดอะ โพสท)
I hope you get it by May
(ไอ โฮพ ยู เก็ท ดิธ บาย เมย์)
Lock my past in the basement
(ล๊อค มาย พาสท์ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I’ve found your perfect replacement
(แอฝ เฟานด ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ริพเลซเม็นท)

I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
I’ve felt something, never need your nothing again
(แอฝ เฟ็ลท ซัมติง , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยุร นัธอิง อะเกน)
Who’s laughing now?
(ฮู ลาฟอิง นาว)
I’ve found your perfect replacement
(แอฝ เฟานด ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ริพเลซเม็นท)

Lock my past in the basement
(ล๊อค มาย พาสท์ อิน เดอะ เบซเม็นท)
I’ve found your perfect replacement
(แอฝ เฟานด ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ริพเลซเม็นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Replacement คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น