เนื้อเพลง Innocent Minds คำอ่านไทย Example

[Intro: Jamie Reynolds]
( [ อินโทร : เจมี่ Reynolds ])
Innocent minds are running through the night to be good to the neighbours
(อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์ แซร์ รันนิง ทรู เดอะ ไน๊ท ทู บี กู๊ด ทู เดอะ เนเบอะ)
Innocent minds are bringing us to life to keep us in the clear
(อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์ แซร์ บริงกิง อัซ ทู ไล๊ฟ ทู คี๊พ อัซ ซิน เดอะ เคลียร์)
Running through the night to be good to the neighbours
(รันนิง ทรู เดอะ ไน๊ท ทู บี กู๊ด ทู เดอะ เนเบอะ)
These innocent minds, these innocent minds
(ฑิส อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์ , ฑิส อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์)

[Verse 1: Example]
([ เฝิซ วัน : เอ็กแซ๊มเพิ่ล ])
You’re gonna take a wrong turn down the ways to
(ยัวร์ กอนนะ เท้ค เก รอง เทิร์น เดาน เดอะ เวย์ ทู)
It’s gonna take a long, long time to save you
(อิทซ กอนนะ เท้ค เก ลอง , ลอง ไทม์ ทู เซฝ ยู)
If I stay longer, I will hate you
(อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ ลองเงอ , ไอ วิล เฮท ยู)
It’s gonna take a long, long time to save you, save you
(อิทซ กอนนะ เท้ค เก ลอง , ลอง ไทม์ ทู เซฝ ยู , เซฝ ยู)

[Verse 2: Example]
([ เฝิซ ทู : เอ็กแซ๊มเพิ่ล ])
I finished all of my pick and mix, now I need a quicker fix
(ไอ ฟิ๊หนิช ออล อ็อฝ มาย พิค แอนด์ มิกซ์ , นาว ไอ นี๊ด อะ ควิกเกอร์ ฟิกซ์)
Never thought I’d be that sick of this
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย บี แดท ซิ๊ค อ็อฝ ดิส)
Bit of this, bit of that, pulling rabbits out of hats, how’s that?
(บิท อ็อฝ ดิส , บิท อ็อฝ แดท , พลูลิง แร๊บบิท เอ๊าท อ็อฝ แฮ็ท , ฮาว แดท)
Deliver those gifts like old Saint Nicholas
(ดีลิ๊เฝ่อร์ โฑส กิฟท ไล๊ค โอลด์ เซ๊นท Nicholas)
Vigorous training, yo, what you think of that?
(ฝีกเออะรัซ ทเรนอิง , โย , ว๊อท ยู ทริ๊งค อ็อฝ แดท)
Out shopping for the bric-a-brac [?]
(เอ๊าท ชอปปิ้ง ฟอร์ เดอะ bric อะ brac [ ])
Big dog but there’s always a bigger cat
(บิ๊ก ด้อกก บั๊ท แดร์ ออลเว ซา บี๊กเกอร์ แค๊ท)

[Hook x4: Jamie Reynolds]
([ ฮุ๊ค x4 : เจมี่ Reynolds ])
Bring your neighbours
(บริง ยุร เนเบอะ)
Hold on tight
(โฮลด์ ออน ไท๊ท)
We’ve got something
(หวีบ ก็อท ซัมติง)
That you just might like
(แดท ยู จั๊สท ไมท ไล๊ค)

Innocent minds are running through the night to be good to the neighbours
(อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์ แซร์ รันนิง ทรู เดอะ ไน๊ท ทู บี กู๊ด ทู เดอะ เนเบอะ)
These innocent minds, these innocent minds
(ฑิส อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์ , ฑิส อิ๊นโนเซ้นท ไมนด์)

[Example:]
([ เอ็กแซ๊มเพิ่ล : ])
If I stay longer, I will hate you
(อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ ลองเงอ , ไอ วิล เฮท ยู)
It’s gonna take a long, long time to save you, save you
(อิทซ กอนนะ เท้ค เก ลอง , ลอง ไทม์ ทู เซฝ ยู , เซฝ ยู)

[Verse 3: Example]
([ เฝิซ ที : เอ็กแซ๊มเพิ่ล ])
Spot a treat? See me, I’m like ” gimme that ”
(สพอท ดา ทรี๊ท ซี มี , แอม ไล๊ค ” กีมมิ แดท “)
Fresh meat? See me, I’m like ” gimme that ”
(เฟรช มี๊ท ซี มี , แอม ไล๊ค ” กีมมิ แดท “)
Simmer down mate, I’m the winner now
(ซีมเมอะ เดาน เหมท , แอม เดอะ วีนเนอะ นาว)
Say what you need like a criminal, bring it down
(เซย์ ว๊อท ยู นี๊ด ไล๊ค เก ครีมอิแน็ล , บริง อิท เดาน)
Ask anyone, don’t ring around
(อาสคฺ เอนอิวัน , ด้อนท์ ริง อะราวนฺดฺ)
Say what you need like a criminal, bring it down
(เซย์ ว๊อท ยู นี๊ด ไล๊ค เก ครีมอิแน็ล , บริง อิท เดาน)
When I’m in your town, on a run around
(เว็น แอม อิน ยุร ทาวน์ , ออน อะ รัน อะราวนฺดฺ)
Sometime like that, that’s not allowed
(ซัมไทม์ ไล๊ค แดท , แด้ท น็อท อะลาว)

[Hook x2]
([ ฮุ๊ค x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocent Minds คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น