เนื้อเพลง New Friends คำอ่านไทย Example

Once again you’ve fallen
( วั๊นซ อะเกน ยู๊ฟ ฟอลเล็น)
Once again order comes calling
(วั๊นซ อะเกน อ๊อร์เด้อร์ คัม คอลลิง)
Once again we’ve fallen
(วั๊นซ อะเกน หวีบ ฟอลเล็น)
Let’s do it tonight cause it’ll all be alright in the morning
(เล็ท ดู อิท ทูไน๊ท ค๊อส อิว ออล บี ออลไร๊ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me chase the cars
(เด เฮ้ลพ มี เชส เดอะ คารํ)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summers passed
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ พาสส)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me stand apart
(เด เฮ้ลพ มี สแทนด์ อะพาร์ท)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summer and together we will taste the stars
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will travel far
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล แทร๊เฝ่ล ฟาร์)

Pray for your newfound freedom
(เพรย์ ฟอร์ ยุร newfound ฟรีดัม)
Your god will guide you home
(ยุร ก๊อด วิล ไก๊ด ยู โฮม)
Pray for your newfound freedom
(เพรย์ ฟอร์ ยุร newfound ฟรีดัม)
Your god will guide you home
(ยุร ก๊อด วิล ไก๊ด ยู โฮม)

So where did you go to?
(โซ แวร์ ดิด ยู โก ทู)
Let’s all live like we did in the photo
(เล็ท ซอร์ ไล้ฝ ไล๊ค วี ดิด อิน เดอะ โฟโท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me chase the cars
(เด เฮ้ลพ มี เชส เดอะ คารํ)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summers passed
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ พาสส)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me stand apart
(เด เฮ้ลพ มี สแทนด์ อะพาร์ท)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summer and together we will taste the stars
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will travel far
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล แทร๊เฝ่ล ฟาร์)

Pray for your newfound freedom
(เพรย์ ฟอร์ ยุร newfound ฟรีดัม)
Your god will guide you home
(ยุร ก๊อด วิล ไก๊ด ยู โฮม)
Pray for your newfound freedom
(เพรย์ ฟอร์ ยุร newfound ฟรีดัม)
Your god will guide you home
(ยุร ก๊อด วิล ไก๊ด ยู โฮม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me chase the cars
(เด เฮ้ลพ มี เชส เดอะ คารํ)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summers passed
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ พาสส)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
They help me stand apart
(เด เฮ้ลพ มี สแทนด์ อะพาร์ท)
I’ve got some new friends
(แอฝ ก็อท ซัม นิว เฟรน)
I met ’em in the summer and together we will taste the stars
(ไอ เม็ท เอ็ม อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ แอนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will taste the stars
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล เท๊ซท เดอะ สทาร์)
Together we will travel far
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล แทร๊เฝ่ล ฟาร์)

Once again we’ve fallen
(วั๊นซ อะเกน หวีบ ฟอลเล็น)
Let’s do it tonight cause it’ll all be alright in the morning
(เล็ท ดู อิท ทูไน๊ท ค๊อส อิว ออล บี ออลไร๊ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Friends คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น