เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Example

I know I’ll mess it up, cause I’ve ruined it before
( ไอ โนว์ อิลล เมซ ซิท อั๊พ , ค๊อส แอฝ รูอิน ดิท บีฟอร์)
I always seem to spoil myself, of that you can be sure
(ไอ ออลเว ซีม ทู สพอยล์ ไมเซลฟ , อ็อฝ แดท ยู แคน บี ชัวร์)
And if you want this journey, reach out and take my hand
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิส เจอนิ , รี๊ช เอ๊าท แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์)
I’m so so far from perfect, will you take me as I am, as I am?
(แอม โซ โซ ฟาร์ ฟรอม เพ๊อร์เฟ็คท , วิล ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , แอส ซาย แอ็ม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Like me, fight me, then ignore me
(ไล๊ค มี , ไฟ้ท มี , เด็น อิกโน มี)
Don’t look back, you know the story
(ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค , ยู โนว์ เดอะ สท๊อรี่)
Forgive me, hold me, say you’ll see me
(ฟอร์กี๊ฝ มี , โฮลด์ มี , เซย์ โยว ซี มี)
Hate me again, but never leave me
(เฮท มี อะเกน , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
So if you want this journey
(โซ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิส เจอนิ)
Reach out and take my hand
(รี๊ช เอ๊าท แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์)
I’m so so far from perfect
(แอม โซ โซ ฟาร์ ฟรอม เพ๊อร์เฟ็คท)
Will you take me as I am, as I am?
(วิล ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , แอส ซาย แอ็ม)

Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me as I am
(เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Like me, fight me, then ignore me
(ไล๊ค มี , ไฟ้ท มี , เด็น อิกโน มี)
Don’t look back, you know the story
(ด้อนท์ ลุ๊ค แบ็ค , ยู โนว์ เดอะ สท๊อรี่)
Forgive me, hold me, say you’ll see me
(ฟอร์กี๊ฝ มี , โฮลด์ มี , เซย์ โยว ซี มี)
Hate me again, but never leave me
(เฮท มี อะเกน , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี)
So if you want this journey
(โซ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิส เจอนิ)
Reach out and take my hand
(รี๊ช เอ๊าท แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์)
I’m so so far from perfect
(แอม โซ โซ ฟาร์ ฟรอม เพ๊อร์เฟ็คท)
Will you take me as I am, as I am?
(วิล ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , แอส ซาย แอ็ม)

It’s happened again, back in the same place
(อิทซ แฮ๊พเพ่น อะเกน , แบ็ค อิน เดอะ เซม เพลส)
It’s happened again, back in the same place
(อิทซ แฮ๊พเพ่น อะเกน , แบ็ค อิน เดอะ เซม เพลส)
Same place, same place, same place
(เซม เพลส , เซม เพลส , เซม เพลส)
Same place, same place, same place
(เซม เพลส , เซม เพลส , เซม เพลส)

Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me, take me, take me, don’t leave me
(เท้ค มี , เท้ค มี , เท้ค มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Take me as I am
(เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม)

If you want this journey, reach out and take my hand
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิส เจอนิ , รี๊ช เอ๊าท แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์)
I’m so so far from perfect, will you take me as I am, as I am?
(แอม โซ โซ ฟาร์ ฟรอม เพ๊อร์เฟ็คท , วิล ยู เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม , แอส ซาย แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me As I Am คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น