เนื้อเพลง All The Wrong Places คำอ่านไทย Example

I don’t know where we are
( ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ วี อาร์)
But can you bring me to here again?
(บั๊ท แคน ยู บริง มี ทู เฮียร อะเกน)
I don’t know why we’ve come
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย หวีบ คัม)
But something in me will never fear again
(บั๊ท ซัมติง อิน มี วิล เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ อะเกน)
Toe to toe
(โท ทู โท)
We all stand tall
(วี ออล สแทนด์ ทอลล์)
Row by row
(โรว์ บาย โรว์)
All eyes glow
(ออล อาย กโล)
Like a rabbit in the headlights
(ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Get your head right
(เก็ท ยุร เฮด ไร๊ท)
Start a new life shiver in the moonlight
(สท๊าร์ท ดา นิว ไล๊ฟ ชีฝเฝ่อร์ อิน เดอะ มูนไลท์)
You must embrace it cause’ if not you waste it
(ยู มัสท์ เอ็มเบรซ อิท ค๊อส อิ๊ฟ น็อท ยู เวซท อิท)
You’re looking for love in all the wrong places
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ลัฝ อิน ออล เดอะ รอง เพลส)
All the wrong places
(ออล เดอะ รอง เพลส)

Hold out your hand for more
(โฮลด์ เอ๊าท ยุร แฮนด์ ฟอร์ โม)
What do you stand for?
(ว๊อท ดู ยู สแทนด์ ฟอร์)
I know, I know, I know the wrong places
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะ รอง เพลส)
Hold out your hand for more
(โฮลด์ เอ๊าท ยุร แฮนด์ ฟอร์ โม)
What do you stand for?
(ว๊อท ดู ยู สแทนด์ ฟอร์)
I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)

Toe to toe
(โท ทู โท)
We all stand tall
(วี ออล สแทนด์ ทอลล์)
Row by row
(โรว์ บาย โรว์)
All eyes glow
(ออล อาย กโล)
Like a rabbit in the headlights
(ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Get your head right
(เก็ท ยุร เฮด ไร๊ท)
Start a new life shiver in the moonlight
(สท๊าร์ท ดา นิว ไล๊ฟ ชีฝเฝ่อร์ อิน เดอะ มูนไลท์)
You must embrace it cause’ if not you waste it
(ยู มัสท์ เอ็มเบรซ อิท ค๊อส อิ๊ฟ น็อท ยู เวซท อิท)
You’re looking for love in the wrong places
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ลัฝ อิน เดอะ รอง เพลส)

I don’t know why we’ve come
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย หวีบ คัม)
But something in me will never fear again
(บั๊ท ซัมติง อิน มี วิล เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ อะเกน)
Like a rabbit in the headlights
(ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Get your head right
(เก็ท ยุร เฮด ไร๊ท)
Start a new life shiver in the moonlight
(สท๊าร์ท ดา นิว ไล๊ฟ ชีฝเฝ่อร์ อิน เดอะ มูนไลท์)
You must embrace it cause’ if not you waste it
(ยู มัสท์ เอ็มเบรซ อิท ค๊อส อิ๊ฟ น็อท ยู เวซท อิท)
You’re looking for love in the wrong places
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ลัฝ อิน เดอะ รอง เพลส)

All eyes glow
(ออล อาย กโล)
Like a rabbit in the headlights
(ไล๊ค เก แร๊บบิท อิน เดอะ เฮดไลท์)
Get your head right
(เก็ท ยุร เฮด ไร๊ท)
Start a new life shiver in the moonlight
(สท๊าร์ท ดา นิว ไล๊ฟ ชีฝเฝ่อร์ อิน เดอะ มูนไลท์)
You must embrace it cause’ if not you waste it
(ยู มัสท์ เอ็มเบรซ อิท ค๊อส อิ๊ฟ น็อท ยู เวซท อิท)
You’re looking for love in the wrong places
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ลัฝ อิน เดอะ รอง เพลส)
All the wrong places
(ออล เดอะ รอง เพลส)

Hold out your hand for more
(โฮลด์ เอ๊าท ยุร แฮนด์ ฟอร์ โม)
What do you stand for?
(ว๊อท ดู ยู สแทนด์ ฟอร์)
I know, I know, I know the wrong places
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ เดอะ รอง เพลส)
Hold out your hand for more
(โฮลด์ เอ๊าท ยุร แฮนด์ ฟอร์ โม)
What do you stand for?
(ว๊อท ดู ยู สแทนด์ ฟอร์)
I know, I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All The Wrong Places คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น