เนื้อเพลง Only Human คำอ่านไทย Example

Cause I’m ONLY HUMAN
( ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน)
How do you live when there’s nothing to give
(ฮาว ดู ยู ไล้ฝ เว็น แดร์ นัธอิง ทู กี๊ฝ)
When you strive for a world with us ogres?
(เว็น ยู ซทไรฝ ฟอร์ รา เวิลด วิธ อัซ โอเกอะ)
How do you live when there’s nothing to give
(ฮาว ดู ยู ไล้ฝ เว็น แดร์ นัธอิง ทู กี๊ฝ)
To a man when he lives like he’s showbiz
(ทู อะ แมน เว็น ฮี ไล้ฝ ไล๊ค อีส showbiz)
Some little things that you need to know
(ซัม ลิ๊ทเทิ่ล ทริง แดท ยู นี๊ด ทู โนว์)
Don’t disown me
(ด้อนท์ ดิโซน มี)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)
Travelled far to solve my lies, and I’m only
(ทแรฝเอ็ลด ฟาร์ ทู โซ๊ลฝ มาย ไล , แอนด์ แอม โอ๊นลี่)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Get to know me
(เก็ท ทู โนว์ มี)
Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Get to know me
(เก็ท ทู โนว์ มี)
Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
‘Cause I’m only, ’cause I’m only
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ , ค๊อส แอม โอ๊นลี่)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

Are we ever gonna change OUR WAYS?
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ เอ๊า เวย์)
Or are you looking for a great ESCAPE?!
(ออ อาร์ ยู ลุคอิง ฟอร์ รา เกรท เอสเขพ !)
You said you don’t know, you live and learn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ , ยู ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
You said you don’t know as I take a turn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ แอส ซาย เท้ค เก เทิร์น)
You said you don’t know, you live and learn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ , ยู ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

How do you live when there’s nothing to give
(ฮาว ดู ยู ไล้ฝ เว็น แดร์ นัธอิง ทู กี๊ฝ)
Can you lie to a saint when he knows you?
(แคน ยู ไล ทู อะ เซ๊นท เว็น ฮี โนว์ ยู)
How do you live when there’s nothing to give
(ฮาว ดู ยู ไล้ฝ เว็น แดร์ นัธอิง ทู กี๊ฝ)
Do you act like you think you’re supposed to?
(ดู ยู แอ๊คท ไล๊ค ยู ทริ๊งค ยัวร์ ซั๊พโพ้ส ทู)

Some little things that you need to know
(ซัม ลิ๊ทเทิ่ล ทริง แดท ยู นี๊ด ทู โนว์)
Don’t disown me,
(ด้อนท์ ดิโซน มี ,)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)
Traveled far sold my last ceremony
(แทร๊เฝ่ล ฟาร์ โซลด มาย ล๊าสท เซิ๊ริโมนี่)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Get to know me
(เก็ท ทู โนว์ มี)
Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
Get to know me
(เก็ท ทู โนว์ มี)
Come and hold me
(คัม แอนด์ โฮลด์ มี)
‘Cause I’m only,
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ,)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)
Hold me!
(โฮลด์ มี !)
Hold me!
(โฮลด์ มี !)
Hold me!
(โฮลด์ มี !)
‘Cause I’m only,
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ,)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

Are we ever gonna change OUR WAYS?
(อาร์ วี เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ เช้งจํ เอ๊า เวย์)
Or are you looking for a great ESCAPE?!
(ออ อาร์ ยู ลุคอิง ฟอร์ รา เกรท เอสเขพ !)
You said you don’t know, you live and learn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ , ยู ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
You said you don’t know as I take a turn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ แอส ซาย เท้ค เก เทิร์น)
You said you don’t know, you live and learn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ , ยู ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
You said you don’t know as I take a turn
(ยู เซ็ด ยู ด้อนท์ โนว์ แอส ซาย เท้ค เก เทิร์น)

‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)
I traveled far sold my heart
(ไอ แทร๊เฝ่ล ฟาร์ โซลด มาย ฮาร์ท)
‘Cause I’m ONLY HUMAN!
(ค๊อส แอม โอ๊นลี่ ฮิ๊วแมน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Human คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น