เนื้อเพลง 10 Million People คำอ่านไทย Example

Take a leaf out of Peter Pan’s manual
( เท้ค เก ลี๊ฟ เอ๊าท อ็อฝ พีเทอะ แพน แมนยวล)
Keep our attitude can-do
(คี๊พ เอ๊า แอ๊ททิจูด แคน ดู)
When it’s cold, light a candle
(เว็น อิทซ โคลด์ , ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล)
Imagine you, dance by the sand like Duran Duran do
(อิมแม๊จิ้น ยู , แด๊นซ์ บาย เดอะ แซนด์ ไล๊ค Duran Duran ดู)
Throw your arms like orangutans do
(โธรว์ ยุร อาร์ม ไล๊ค โอะแรงอูแทน ดู)
Feel brand new, thank you
(ฟีล แบรนดฺ นิว , แธ๊งค์ ยู)
This is the Flight of the Navigator
(ดิส ซิส เดอะ ฟไลท อ็อฝ เดอะ แนฝอิเกเทอะ)
See you all next year, maybe later
(ซี ยู ออล เน๊กซท เยียร์ , เมบี เลทเออะ)
12 rounds and we still got stamina
(12 ราวนด แซน วี สทิลล ก็อท ซแทมอินะ)
It’s just us, no phones, no cameras
(อิทซ จั๊สท อัซ , โน โฟน , โน แค๊เมร่า)
Something in the air just grabbing us
(ซัมติง อิน ดิ แอร์ จั๊สท กแร็บบิง อัซ)
Same time next week, thanks for having us
(เซม ไทม์ เน๊กซท วี๊ค , แธ๊งค์ ฟอร์ แฮฝวิ่ง อัซ)

[10 million people, people]
([ เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ])

We’re hanging on every word
(เวีย แฮงอิง ออน เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด)
Each and every word they say
(อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด เด เซย์)
We’re banging on every door
(เวีย แบงกิง ออน เอ๊เฝอร์รี่ ดอร์)
Never thought we’d see this day
(เน๊เฝ่อร์ ธอท เว็ด ซี ดิส เดย์)

[Pre-Chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
Look at our smile, it spreads for days
(ลุ๊ค แกท เอ๊า สไมล์ , อิท สเพร๊ด ฟอร์ เดย์)
Happy we came, we’d lost our way again
(แฮ๊พพี่ วี เคม , เว็ด ล็อซท เอ๊า เวย์ อะเกน)
Look at our smile, it spreads for days and days
(ลุ๊ค แกท เอ๊า สไมล์ , อิท สเพร๊ด ฟอร์ เดย์ แซน เดย์)

10 million people
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)
10 million people
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Oh, we knew we’d found the answer
(โอ , วี นยู เว็ด เฟานด ดิ แอ๊นเซ่อร)
Oh, you said we’re all just chancers
(โอ , ยู เซ็ด เวีย ออล จั๊สท chancers)
Oh, you said we would not last that long
(โอ , ยู เซ็ด วี เวิด น็อท ล๊าสท แดท ลอง)
10 million people can’t be wrong [come along, come along, come along]
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล แค็นท บี รอง [ คัม อะลอง , คัม อะลอง , คัม อะลอง ])
10 million people can’t be wrong [come along, come along, come along]
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล แค็นท บี รอง [ คัม อะลอง , คัม อะลอง , คัม อะลอง ])
10 million people can’t be wrong [come along, come along, come along]
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล แค็นท บี รอง [ คัม อะลอง , คัม อะลอง , คัม อะลอง ])
10 million people
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)

Shut us down, shut us down, shut us down
(ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน)
And we’ll move to another town, to another town
(แอนด์ เวลล มู๊ฝ ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์ , ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)
Shut us down, shut us down, shut us down
(ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน)
And we’ll move to another town, to another town
(แอนด์ เวลล มู๊ฝ ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์ , ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)

[Pre-Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

10 million people
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)
10 million people
(เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[10 million people, people]
([ เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ])

Shut us down, shut us down, shut us down
(ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน)
And we’ll move to another town, to another town
(แอนด์ เวลล มู๊ฝ ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์ , ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)
Shut us down, shut us down, shut us down
(ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน , ชั๊ท อัซ เดาน)
And we’ll move to another town, to another town
(แอนด์ เวลล มู๊ฝ ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์ , ทู อะน๊าเทร่อร์ ทาวน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[10 million people, people]
([ เทน มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 10 Million People คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น