เนื้อเพลง Kids Again คำอ่านไทย Example

We’ll be whoever we wanna be
( เวลล บี ฮูเอฝเออะ วี วอนนา บี)
We’ll laugh in the face of teachers
(เวลล ล๊าฟ อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ที๊ชเช่อร)
We’ll see wherever we wanna see
(เวลล ซี ฮแวเรฝเออะ วี วอนนา ซี)
Run away from home they’ll never reach us
(รัน อะเวย์ ฟรอม โฮม เด๊ว เน๊เฝ่อร์ รี๊ช อัซ)
I wanna feel oh so young today
(ไอ วอนนา ฟีล โอ โซ ยัง ทูเดย์)
I don’t wanna do whatever they tell me
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู ฮว็อทเอฝเออะ เด เทลล มี)
I wanna feel oh so young today
(ไอ วอนนา ฟีล โอ โซ ยัง ทูเดย์)
So let’s behave like kids again
(โซ เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)
Kids again, kids again
(คิด อะเกน , คิด อะเกน)
Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)
Kids again, kids again
(คิด อะเกน , คิด อะเกน)
Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

We’ll be whoever we wanna be
(เวลล บี ฮูเอฝเออะ วี วอนนา บี)
Behave like despicable creatures
(บีแฮฝ ไล๊ค เดซพิคะบล ครีเชอะ)
We’ll see wherever we wanna see
(เวลล ซี ฮแวเรฝเออะ วี วอนนา ซี)
We don’t need Nintendo’s, or Adidas
(วี ด้อนท์ นี๊ด นินเทนโด , ออ Adidas)
I wanna feel oh so young today
(ไอ วอนนา ฟีล โอ โซ ยัง ทูเดย์)
I don’t wanna do whatever they tell me
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู ฮว็อทเอฝเออะ เด เทลล มี)
I wanna feel oh so young today
(ไอ วอนนา ฟีล โอ โซ ยัง ทูเดย์)
So let’s behave like kids again
(โซ เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)
Kids again, kids again, let’s behave like kids again
(คิด อะเกน , คิด อะเกน , เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)
Bring your friends, let’s pretend, let’s behave like kids again
(บริง ยุร เฟรน , เล็ท พรีเท็นด์ , เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

I’m happy with you, but I need the truth
(แอม แฮ๊พพี่ วิธ ยู , บั๊ท ไอ นี๊ด เดอะ ทรู๊ธ)
And I miss my youth, it was oh so simple
(แอนด์ ดาย มิซ มาย ยู๊ธ , อิท วอส โอ โซ ซิ๊มเพิ่ล)
I’m happy with you, but I need the truth
(แอม แฮ๊พพี่ วิธ ยู , บั๊ท ไอ นี๊ด เดอะ ทรู๊ธ)
And I miss my youth, it was oh so simple
(แอนด์ ดาย มิซ มาย ยู๊ธ , อิท วอส โอ โซ ซิ๊มเพิ่ล)

Kids again, kids again
(คิด อะเกน , คิด อะเกน)
Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)
Kids again, kids again
(คิด อะเกน , คิด อะเกน)
Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

I’m happy with you, but I need the truth
(แอม แฮ๊พพี่ วิธ ยู , บั๊ท ไอ นี๊ด เดอะ ทรู๊ธ)
And I miss my youth, it was oh so simple
(แอนด์ ดาย มิซ มาย ยู๊ธ , อิท วอส โอ โซ ซิ๊มเพิ่ล)
I’m happy with you, but I need the truth
(แอม แฮ๊พพี่ วิธ ยู , บั๊ท ไอ นี๊ด เดอะ ทรู๊ธ)
Let’s behave like kids again
(เล็ท บีแฮฝ ไล๊ค คิด อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kids Again คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น