เนื้อเพลง Next Year คำอ่านไทย Example

Just when the flame has settled
( จั๊สท เว็น เดอะ เฟลม แฮ็ส เซ็ทเทิ่ล)
The second fire rises
(เดอะ เซ๊คคั่น ไฟเออะร ไร๊ส)
Oh, how I love my life
(โอ , ฮาว ไอ ลัฝ มาย ไล๊ฟ)
But hate these dark surprises
(บั๊ท เฮท ฑิส ด๊าร์ค เซอร์ไพร๊ส)
Just when the pain has settled
(จั๊สท เว็น เดอะ เพน แฮ็ส เซ็ทเทิ่ล)
You face another crisis
(ยู เฟซ อะน๊าเทร่อร์ ไคร๊สิส)
Oh, how I love my life
(โอ , ฮาว ไอ ลัฝ มาย ไล๊ฟ)
But hate these dark surprises
(บั๊ท เฮท ฑิส ด๊าร์ค เซอร์ไพร๊ส)

It’s time we face the sun
(อิทซ ไทม์ วี เฟซ เดอะ ซัน)
Breathe & start to run
(บรีฑ & สท๊าร์ท ทู รัน)
Putting pressure on my lungs,
(พูทดิง พเรฌเออะ ออน มาย ลัง ,)
Can you feel that pressure?
(แคน ยู ฟีล แดท พเรฌเออะ)

Never fear, the sunset’s near
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ , เดอะ ซันเซส เนียร์)
Bring us here and we’re happy ’till next year, yeah
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์ , เย่)
You and me, our mind run free
(ยู แอนด์ มี , เอ๊า ไมนด์ รัน ฟรี)
Bring us near and we’re happy ’till next year
(บริง อัซ เนียร์ แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All we need is generation
(ออล วี นี๊ด อีส เจเนอะเรฌัน)
Bring us here and we’re happy ’till next year
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)

Just when your name feels special
(จั๊สท เว็น ยุร เนม ฟีล สเพ๊เชี่ยล)
They come in different guises
(เด คัม อิน ดีฟเฟอะเร็นท ไกส)
Oh, how I love my life
(โอ , ฮาว ไอ ลัฝ มาย ไล๊ฟ)
But hate these dark surprises
(บั๊ท เฮท ฑิส ด๊าร์ค เซอร์ไพร๊ส)
You feel the angels bless you
(ยู ฟีล ดิ แอ๊งเจล เบล๊ส ยู)
Their soft touch energizes
(แดร์ ซ๊อฟท ทั๊ช เอนเออะไจส)
Oh, how I love my life
(โอ , ฮาว ไอ ลัฝ มาย ไล๊ฟ)
But hate these dark surprises
(บั๊ท เฮท ฑิส ด๊าร์ค เซอร์ไพร๊ส)

It’s time we face the sun
(อิทซ ไทม์ วี เฟซ เดอะ ซัน)
No more childish fun,
(โน โม ไชลดิฌ ฟัน ,)
It’s the special kind of love
(อิทซ เดอะ สเพ๊เชี่ยล ไคนด์ อ็อฝ ลัฝ)
And you feel so special!
(แอนด์ ยู ฟีล โซ สเพ๊เชี่ยล !)

Never fear, the sunset’s near
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ , เดอะ ซันเซส เนียร์)
Bring us here and we’re happy ’till next year, yeah
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์ , เย่)
You and me, our mind run free
(ยู แอนด์ มี , เอ๊า ไมนด์ รัน ฟรี)
Bring us near and we’re happy ’till next year!
(บริง อัซ เนียร์ แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์ !)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All we need is generation
(ออล วี นี๊ด อีส เจเนอะเรฌัน)
Bring us here and we’re happy ’till next year!!
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์ ! !)

If we’re having these kickin’ for rest for the weekend,
(อิ๊ฟ เวีย แฮฝวิ่ง ฑิส คิคคิน ฟอร์ เรสท ฟอร์ เดอะ วี๊คเกน ,)
Don’t you know ain’t got problem with livin’
(ด้อนท์ ยู โนว์ เอน ก็อท โพร๊เบล่ม วิธ ลีฝอิน)
‘Cause I live on the effect
(ค๊อส ไอ ไล้ฝ ออน ดิ เอฟเฟ็ค)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โนว์)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โนว์)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โนว์)
Don’t you know?
(ด้อนท์ ยู โนว์)
Don’t you know?…
(ด้อนท์ ยู โนว์)

Never fear, the sunset’s near
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ , เดอะ ซันเซส เนียร์)
Bring us here and we’re happy ’till next year, yeah
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์ , เย่)
You and me, our mind run free
(ยู แอนด์ มี , เอ๊า ไมนด์ รัน ฟรี)
Bring us near and we’re happy ’till next year
(บริง อัซ เนียร์ แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All, all we need is, oh, all we need is
(ออล , ออล วี นี๊ด อีส , โอ , ออล วี นี๊ด อีส)
All we need is generation
(ออล วี นี๊ด อีส เจเนอะเรฌัน)
Bring us here and we’re happy ’till next year
(บริง อัซ เฮียร แอนด์ เวีย แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)

Happy ’till next year
(แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)
Happy ’till next year
(แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)
Happy ’till next year
(แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)
Happy ’till next year
(แฮ๊พพี่ ทิลล์ เน๊กซท เยียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Next Year คำอ่านไทย Example

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น